Aleteia

Strony religijne odwiedza 15 proc. polskich internautów

Pexels CC0
Udostępnij

To w większości osoby praktykujące, dla których surfowanie w internecie jest uzupełnieniem aktywności religijnej poza siecią. Rośnie jednak liczba osób niewierzących, które zaglądają na religijne serwisy.

Z badania, jakie CBOS przeprowadził wśród polskich internautów wynika, że użytkownicy religijnych serwisów stanowią mniejszość wśród ankietowanych – ok. 15 proc. osób, które wzięły udział w sondażu.

Kobiety, które deklarują religijną aktywność w sieci stanowią 16 proc. badanych, zaś mężczyźni – 14 proc. Z portali religijnych korzystają osoby w wieku 45–54 lat, a także 25–34 lata. Najmniej wśród ich użytkowników jest osób z przedziału wiekowego 35–44 lata oraz starszych.

Wyniki różnią się od tych z wcześniejszych badaniach, zwłaszcza jeżeli chodzi o respondentów w wieku 55–64 lata. Odsetek osób w tej grupie wiekowej, która korzysta z portali religijnych zmniejszył się o 4 proc.

W odróżnieniu od wyników z poprzednich lat, najnowsze badania pokazują, że użytkownicy treści religijnych w sieci to przede wszystkim mieszkańcy dużych miast (21 proc. z miast liczących 100–499 tys. mieszkańców). Respondenci mieszkający na wsi najrzadziej deklarowali korzystanie z witryn religijnych. Odsetek korzystających z portali religijnych rośnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów (21 proc. ankietowanych z wyższym wykształceniem).

Istnieje ścisły związek między deklarowaną częstością praktyk religijnych a korzystaniem z religijnych serwisów. W grupie najczęściej praktykujących (kilka razy w tygodniu) 65 proc. respondentów zadeklarowało korzystanie z takich serwisów. Wśród osób biorących udział w praktykach religijnych raz w tygodniu odsetek ten wynosił już tylko 21 proc. Warto jednak zauważyć, że coraz więcej osób deklarujących się jako niewierzące albo „raczej niewierzące” przyznaje się do zaglądania na religijne serwisy.

Prawie połowa respondentów odwiedzających religijne strony uważa, że jest to uzupełnienie ich aktywności religijnej poza siecią. Dla większości ankietowanych odwiedzanie religijnych witryn nie stanowi konkurencji dla innych form religijnej aktywności.

Jakich treści szukają użytkownicy religijnych stron? To najczęściej informacje o aktualnych wydarzeniach w lokalnej parafii lub wspólnocie, informacje z życia Kościoła, teksty religijne. Najmłodsi respondenci są z kolei zainteresowani dyskusjami z innymi użytkownikami stron religijnych.