Aleteia

Szukasz pracy? Módl się do św. Józefa tymi słowami i nie trać nadziei

fot. Wikipedia
Udostępnij

Nowenna do św. Józefa to jedna z najpiękniejszych i najskuteczniejszych modlitw o pracę.

Kto, jeśli nie św. Józef, zrozumie lepiej ludzi szukających pracy? W pocie czoła pracował, aby zapewnić byt Maryi i Jezusowi, zatem dobrze wie, czym jest obawa przed jutrem czy utratą źródła utrzymania.

Nowenna do Świętego Józefa Rzemieślnika to jedna z najpiękniejszych i najskuteczniejszych modlitw o otrzymanie łaski znalezienia pracy. Zwykle odmawia się ją w tygodniu poprzedzającym wspomnienie świętego (1 maja). Nowennę można jednak podejmować w dowolnym okresie roku, zwłaszcza w momentach największej potrzeby.

 

Kto może odmawiać nowennę do św. Józefa?

Każdy! W szczególności osoby przeżywające dramat bezrobocia oraz osoby, które doznają niesprawiedliwości miejscu pracy. Nowennę do św. Józefa można odmawiać w swoim imieniu lub w intencji przyjaciół i rodziny.

 

Św. Józef – patron pracujących

Święty Józef jest patronem ojców, cieśli, osób umierających, a także wszystkich ludzi pracujących. W cichej i przepełnionej wiernością postaci Józefa „rozpoznajemy godność właściwą aktywności ludzkiej, postrzeganej jako obowiązek i ciągłe doskonalenie człowieka, jako służba swym braciom, przedłużanie i rozwijanie dzieła Stwórcy oraz osobisty wkład człowieka w urzeczywistnienie opatrznościowego planu Zbawienia” (Gaudium et spes, 34).

Liturgiczne wspomnienie św. Józefa przypada 1 maja, w dniu święta ludzi pracy. Zostało ustanowione przez Ojca Świętego Piusa XII w 1955 roku.

 

Godność pracy 

1 maja 2013 roku w homilii wygłoszonej w kaplicy Domu św. Marty papież Franciszek podkreślił fundamentalną rolę pracy w życiu każdego człowieka. „Ten, kto pracuje, jest godny. Ma szczególną godność osoby. Mężczyzna i kobieta, którzy pracują, mają godność”. Ojciec Święty ubolewał nad tym, że wiele osób, mimo najszczerszych chęci, nie może pracować. Uznał taką sytuację za obciążająca nasze sumienie, bo skoro ludzie nie mogą pracować, to znaczy, że społeczeństwo nie funkcjonuje prawidłowo. Dodał też, że to niesprawiedliwe.

 

Nowenna do św. Józefa

Przez dziewięć kolejnych dni modlimy się następującymi słowami:

Święty Józefie,
najwierniejszy Ojcze, Żywicielu Boskiego Dziecięcia, dziewiczy Mężu Matki Bożej, potężny Opiekunie Kościoła Świętego, przychodzę do Ciebie, aby polecić się Twej szczególnej opiece.
Tyś niczego innego nie pragnął na tym świecie, jak tylko chwały Bożej i dobra bliźniego.

Wszystko oddałeś Zbawicielowi, a radością Twą były modlitwa, praca, poświęcenie, cierpienie i śmierć dla Niego.

Nieznanym byłeś na tym świecie, a przecież znanym Jezusowi, on to bowiem spoglądał z radością na Twe proste i ukryte w Nim życie.

Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom, przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością.
Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje, znasz mojej troski, trudności i boleści.
Polecam Twej ojcowskiej trosce moje starania o znalezienie pracy. Składam je do Twych rąk, które ocaliły Dzieciątko Jezus.

Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę, bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem przez grzech śmiertelny, bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej, podobnie jak i Jego Świętą Matkę. Proszę Cię też o łaskę, bym mógł zawsze żyć w obecności Boga, bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz, oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga, abym mógł wraz Tobą głosić jego chwałę na wieki wieków.
Amen.