Aleteia

Franciszek reformuje Kurię Rzymską

Antoine Mekary
Udostępnij

Rozwiązano dwie rady papieskie, a w ich miejsce Ojciec Święty ustanowił dykasterię ds. laikatu, rodziny i życia.

W Watykanie ogłoszono List apostolski w formie Motu Proprio [łac. z własnej inicjatywy], na mocy którego Ojciec Święty ustanowił formalnie dykasterię ds. laikatu, rodziny i życia.

Jak czytamy w tym dokumencie, nowej dykasterii1 września b.r. zostaną przekazane kompetencje i czynności właściwe do tej pory Papieskiej Radzie ds. Laikatu oraz Papieskiej Radzie ds. Rodziny. Tego też dnia obydwie rady zakończą swe funkcjonowanie.

Zadaniem nowej dykasterii będzie promowanie i organizowanie międzynarodowych konferencji i innych projektów dotyczących apostolstwa świeckich, instytucji małżeństwa i rodziny oraz obrony życia.

Prefektem nowo powstałej dykasterii został biskup Dallas (Teksas), 70-letni Kevin Joseph Farrell. Co ciekawe, jego straszy brat, Brian jest od 2002 roku sekretarzem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Kevin Farrell urodził się 2 września 1947 w stolicy Irlandii, Dublinie, jako drugi z czterech synów w rodzinie mówiącej po irlandzku. Uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej (1976) i teologii pastoralnej (1977) na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum). Ma także tytuł magistra w dziedzinie biznesu i administracji, uzyskany na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie 24 grudnia 1978 r.

Przez kilka lat posługiwał w Meksyku, gdzie był duszpasterzem akademickim oraz prowadził seminaria z bioetyki i etyki społecznej.W 1984 roku ks. Kevin Farrell został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Został kapłanem stołecznej archidiecezji waszyngtońskiej, gdzie początkowo pracował w duszpasterstwie. 6 marca 2007 roku Benedykt XVI mianował go siódmym biskupem diecezji Dallas w Teksasie.

W ramach Konferencji Episkopatu USA, bp Farrell był konsultorem Komitetu ds. Migracji, zajmującym się kwestiami związanymi z uchodźcami oraz osobami ubiegającymi się o azyl.

Cieszy się opinią pasterza, który „zna zapach swoich owiec” oraz człowieka dialogu.

tr/KAI