Aleteia

Dzięki temu jezuicie surfujesz po internecie

Udostępnij

Dzięki niemu klikasz w linki i piszesz maile. A wszystko zaczęło się od św. Tomasza z Akwinu (dominikanina, nie jezuity).

Ojciec Roberto Busa urodził się 28 listopada 1913 roku w Vicenzie we Włoszech, a zmarł w sierpniu 2011 roku. Najpierw wstąpił do seminarium (1928 r.), potem do jezuitów (1933 r.), a święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1940. Studiował filozofię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a jego dysertacja o „Tomistycznej terminologii życia wewnętrznego” została opublikowana w 1949 roku.

Nie było to jednak jego najważniejsze dzieło dotyczące św. Tomasza z Akwinu: ojciec Busa jest również autorem  „Index Thomisticus: Sancti Thomae Aquinatis operum omnium indices et concordatie” (Indeks tomistyczny. Indeksy i konkordancje dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu). To dzieło składało się z 56 tomów, po prawie tysiąc stron każdy.

Już samo to jest godnym podziwu dorobkiem naukowym, ale ojciec Busa, w klasycznym jezuickim stylu, poszedł dalej. To znaczy – wyżej.

 

O. Roberto Busa. Ojciec hipertekstu

Ojciec Roberto (który poza ojczystym włoskim opanował łacinę, grekę, niemiecki, francuski, angielski i hiszpański) jest… ojcem hipertekstu.

Stefano Lorenzetto, dziennikarz „L’Osservatore Romano”, podsumowując dokonania ojca Busy, stwierdził: „Jeśli przeglądasz internet, to zawdzięczasz to jemu; jeśli przechodzisz z jednej strony na drugą, klikając link oznaczony na niebiesko, to zawdzięczasz to jemu. Jeśli używasz komputera do pisania e-maili i dokumentów tekstowych, to zawdzięczasz to jemu”.

Gdy ojciec Busa ukończył „Index Thomisticus…” (dzieło, które zajęło mu około 50 lat, obejmujące dziewięć milionów słów, jak podano w artykule opublikowanym przez wenezuelskie czasopismo jezuickie SIC), spotkał się z założycielem IBM, Thomasem Watsonem, w celu stworzenia cyfrowej wersji „Indeksu…”. Chodziło o to, by badacz mógł skutecznie szukać powiązanych pojęć w dziełach Akwinaty. Watson powiedział ojcu Busie, że komputery, które wtedy mieli, nie potrafiły powiązać w żaden sposób treści zawartych w „Indeksie…”. Ale ojciec Busa, oczywiście, nalegał.

Ta rozmowa dała początek projektowi hipertekstu: strukturze do dzielenia i łączenia informacji między różnymi źródłami za pomocą linków.

Następnym razem, gdy klikniesz w link albo będziesz musiał przeszukać cyfrową wersję „Index Thomisticus…” – podziękuj za tego jezuitę!

Tekst pochodzi z angielskiej edycji portalu Aleteia