Aleteia

Mój przyjaciel odchodzi z kapłaństwa. To lepszy ksiądz ode mnie

Udostępnij

Kapłaństwo, ten nasz skarb, „nosimy w glinianych naczyniach” – jak mówi św. Paweł. Nie w mosiężnych, tytanowych. Gliniane naczynie może rozlecieć się bardzo łatwo. Co to w ogóle za materiał?

A jednak Jezus udzielił pierwszeństwa Piotrowi, jemu powiedział: Ty jesteś skałą, i na tej skale zbuduję mój Kościół. Co to za skała? Co to za jakaś dziwna logika, która kompletnie nie idzie w zgodzie z logiką ludzką? Jak się chce na kimś zbudować, to powinno wybrać się najmocniejszego, sprawdzonego, a On wybiera skompromitowanego, słabego Piotra.

Po Eucharystii przy Wieczerniku poprosiliśmy ludzi o modlitwę. Klęknęliśmy, opierając głowy o ołtarz, a oni w tym czasie modlili się za nas. Ta wiadomość o odejściu mojego przyjaciela towarzyszyła mi cały czas. Zmuszała mnie do pokornego przeżycia tej modlitwy.

Jeszcze bardziej uświadamiałem sobie, że naprawdę „skarb ten nosimy w glinianych naczyniach” – jak mówi św. Paweł. Nie w mosiężnych, tytanowych, ale w glinianych. Gliniane naczynie może rozlecieć się bardzo łatwo. Co to w ogóle za materiał? Kto przechowuje skarb w glinianym naczyniu? Co za szaleństwo, żeby nie powiedzieć wręcz, że głupota?

A jednak On podejmuje takie ryzyko. Klęczałem tam oparty o ołtarz, prosząc Go, żeby pozwolił temu glinianemu naczyniu, którym jestem, dotrwać do końca, mając świadomość, że wytrwać do końca jest możliwe tylko dzięki Jego łasce.

Uświadamiałem sobie swoją nędzę i słabość. Mówiłem za psalmistą: „Uznaję moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną”. Pytałem: Panie, jak Ty znalazłeś sobie takie naczynie i dlaczego jeszcze dajesz mu być Twoim naczyniem mimo tak wielkiej nędzy i grzeszności? Lepsi ode mnie odchodzą.

Módlcie się za księży. Księża nie są słabi dlatego, że są złymi księżmi. Księża są słabi, bo takich wybiera Pan.

Wiem, że za mną stoi potężna armia ludzi modlących się. Kilka „Margaretek„. Zawsze to mówię, że bez tego wsparcia już dawno nie byłoby księdza Kachnowicza. Mam świadomość tego, że modlitwa ludzi scala i ratuje to gliniane naczynie.