Aleteia logoAleteia logoAleteia
poniedziałek 26/02/2024 |
Św. Aleksandra
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Dlaczego katolicy wyznają swoje grzechy księdzu, zamiast bezpośrednio Bogu?

web-spowiedz-ksiadz-chlopiec

John Martignoni - 16.12.16

Pan Bóg wie, że przepraszam go za grzechy. Czy to nie wystarcza?
Wielki Post to czas modlitwy i ofiary.
Pomóż nam, abyśmy mogli służyć Ci
w tym szczególnym okresie
Wesprzyj nas

Dlaczego katolicy wyznają swoje grzechy przed kapłanem, a nie bezpośrednio przed Bogiem?

Na gorąco można by odpowiedzieć, że jest tak, ponieważ chce tego od nas sam Bóg. W Liście św. Jakuba Apostoła (5, 16), Bóg wzywa nas w Piśmie Świętym: „wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy”. Jak widzicie, Pismo nie mówi o wyznawaniu grzechów bezpośrednio Bogu, czy wyłącznie Bogu, lecz nalega na przyznawanie się do grzechów wobec innych ludzi.

W Ewangelii wg św. Mateusza (9, 6) Jezus objawia nam swoją władzę odpuszczania grzechów. Dwa wersy dalej Pismo Święte ukazuje, że władzy tej udzielił Jezus „ludziom”, w liczbie mnogiej.

Z kolei w Ewangelii wg św. Jana (20, 21-23), pierwszymi słowami, z jakimi Jezus zwrócił się do uczniów zgromadzonych w noc Jego Zmartwychwstania były: „Pokój z wami. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam”. W jaki sposób Jezus został posłany przez Ojca? Jak wiemy z rozdziału dziewiątego Ewangelii Mateuszowej, Ojciec dał Jezusowi na ziemi moc odpuszczania grzechów. Teraz sam Jezus posyła swoich uczniów, tak, jak Jego posłał Ojciec, z tą samą władzą odpuszczania grzechów na ziemi. A gdyby im samym trudno było to pojąć, wersy 22-23 Ewangelii Janowej ukazują dokładnie: „Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ‘Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane’”.

Po co więc Jezus miały przekazać Apostołom władzę odpuszczania bądź zatrzymywania grzechów, gdyby nie chciał, aby ludzie wyznawali przed nimi swoje grzechy? Z kolei jakże Apostołowie mogliby odpuszczać lub zatrzymywać ludziom grzechy, gdyby im ich nikt nie wyznawał?

Biblia wzywa nas do wyznawania grzechów sobie nawzajem. Mówi też o władzy odpuszczania grzechów, jakiej Bóg udziela ludziom na ziemi. Jezus posyła swoich uczniów, dając im władzę odpuszczania grzechów. Kiedy katolicy wyznają grzechy kapłanowi, wypełniają po prostu plan samego Jezusa Chrystusa. On odpuszcza nam grzechy poprzez kapłana: poprzez jego posługę działa w nas władza samego Boga.

Tekst opublikowany w angielskiej edycji portalu Aleteia

Cytaty za „Biblią Tysiąclecia”, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1980.

Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail