Aleteia

Robotnik odkrył starożytny rękopis – sądzono, że to proroctwo zniszczenia Izraela

Brian Washburn CC
Udostępnij

Konserwator nazywa to cudem: „Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z rękopisem wydobytym z bagien”.    

W 2006 roku irlandzki robotnik odkrył niezwykłe znalezisko, wybierając koparką torf z torfowiska w Fadden More.

Z ziemi wystawał starożytny rękopis, w cudowny sposób nieuszkodzony po ponad tysiącu lat. Szybko powiadomiono archeologów, którzy ostrożnie wydobyli manuskrypt i od razu zaczęli go badać i składać jego elementy w jedną całość.

Starszy konserwator John Gillis stwierdził: „Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z rękopisem wydobytym z bagien” i dodał, że to cud, że przetrwał on tyle lat w takim środowisku.

Potrzeba było ponad czterech lat prac konserwatorskich, aby odkryć liczne skarby ukryte wewnątrz tego rękopisu.

Według Muzeum Narodowego Irlandii „Psałterz z Faddan More składa się z 60 arkuszy pergaminu, które są podzielone na pięć libr. Tekst oparty jest na Psałterzu Gallikańskim, wersji łacińskiego psałterza opracowanego przez św. Hieronima pod koniec IV wieku. Tekst jest napisany atramentem żelazowo-galusowym, a czerwone i żółte pigmenty są użyte do dekoracji. Zawiera standardowe 150 psalmów. Pierwsza litera każdego psalmu napisana jest kapitałą, a pierwsze słowa psalmów 1., 51. i 101. są zdobione – jest to konwencja stosowana również w innych irlandzkich psałterzach”. Psałterz został datowany na mniej więcej rok 800 i jest jednym z najstarszych dokumentów kościelnych znalezionych się w Irlandii.

 

 

Gdy znaleziono rękopis, był otwarty na psalmie 83, co niektórzy odczytywali jako proroctwo dotyczące zniszczenia Izraela. Jednak dr Patrick Wallace wskazał, że numeracja Psałterza była zgodna z Septuagintą i nieco różni się od naszego współczesnego systemu numeracji psalmów. Powiedział, że to, co znaleziono było „częścią wersu 7 psalmu 83 w starym łacińskim tłumaczeniu Biblii [Wulgaty], która była wersją używaną w średniowieczu.” Psalm 83 (84*) brzmi:

Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.
Jak miłe są przybytki Twoje,
Panie Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni
do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo.
gdzie złoży swe pisklęta:
przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wychwalają.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc doliną Baka,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Z mocy w moc wzrastać będą:
Boga [nad bogami] ujrzą na Syjonie.
Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba!
10 Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!

11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
12 Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą:
Pan hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.
13 Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Najbardziej znaczącym znaleziskiem była oryginalna skórzana okładka ochraniająca Psałterz. Znaleziono ją nieuszkodzoną i to dzięki niej możliwe okazało się spojrzenie na początki irlandzkiego kościoła. Wnętrze skórzanej okładki „jest wyłożone papirusem, materiałem piśmiennym wytwarzanym z trzciny uprawianej we wschodniej części Morza Śródziemnego, zwłaszcza słynął z niego Egipt. Papirus został prawdopodobnie umieszczony wewnątrz okładki jaki materiał usztywniający”.

Niektórzy badacze uważają, że „odkrycie egipskiego papirusu stanowi pierwszy konkretny związek między wczesnym chrześcijaństwem w Irlandii i bliskowschodnim Kościołem koptyjskim„.

Dwie stronice Psałterza są obecnie na wystawie w Muzeum Narodowym Irlandii, ale ponieważ są bardzo wrażliwe na światło, mogą być wystawiane nie dłużej niż przez trzy miesiące. Psałterz jest uważany za jedno z najwspanialszych znalezisk w Irlandii od czasu znalezienia kielicha z Ardagh.

Tekst opublikowany w angielskiej edycji portalu Aleteia

*Za „Biblią Tysiąclecia”, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1980