Aleteia

Siedem objawień Matki Bożej. Co chce nam przekazać Maryja?

© Antoine Mekary / ALETEIA
Udostępnij
Komentuj

Wiek XX był bogaty w doniesienia o objawieniach Maryi, zaczynając od Jej ukazania się w portugalskiej Fatimie, po mniej znane, ale równie doniosłe objawienia w Kibeho (Rwanda) czy w Akita (Japonia).

Matka Boża odwiedziła w ciągu dziejów rodzaj ludzki w różnych miejscach naszego globu.

W większości przypadków objawień maryjnych widzenia Najświętszej Panienki dostępuje tylko jedna osoba lub kilkoro ludzi, przeważnie dzieci; początkowo opisują Zjawiającą się jako „Panią”. Jest jednak kilka wyjątków, jak na przykład objawienie w Zeitoun, w Egipcie, gdzie Maryję widziały tysiące ludzi: katolicy, prawosławni, protestanci, muzułmanie, a także niewierzący.

Według doktryny Kościoła katolickiego, era „publicznych objawień” zakończyła się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Zatem każde objawienie maryjne, kiedy zostanie już uznane przez władze kościelne za autentyczne, jest uznawane za objawienie prywatne. Jeśli chodzi o takie objawienia, „Katechizm Kościoła katolickiego” stwierdza:

W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest „ulepszanie” czy „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła (KKK 67).

Po dokładnym zbadaniu sprawy, przeprowadzonym według szczegółowych norm wyznaczonych przez Kongregację Nauki Wiary, Kościół potwierdza autentyczność objawienia jako wydarzenia „godnego wiary”, jednakże przyjęcie go nie jest nakazem religijnym.

Stolica Apostolska oficjalnie potwierdziła przynajmniej 13 objawień Najświętszej Maryi Panny, w tym w Gwadelupie (Meksyk), Saint-Étienne-le-Laus w Paryżu (Matka Boża Objawiająca Cudowny Medalik), La Salette (Francja), Lourdes (Francja), Fatimie (Portugalia) oraz w Pontmain, Beauraing i Banneux.

Inne objawienia maryjne zostały potwierdzone przez lokalnych biskupów. Na przykład w 2010 roku zostało potwierdzone dziewiętnastowieczne objawienie maryjne w Stanach Zjednoczonych – „Matki Bożej Dobrej Pomocy”.

Maryjne objawienia w XX w.

Dwudziesty wiek bogaty był w doniesienia o objawieniach Maryi, zaczynając od Jej powszechnie znanego ukazania się w portugalskiej Fatimie, po mniej znane, ale równie doniosłe objawienia w Kibeho (Rwanda) czy w Akita (Japonia). Dlaczego Matka Boża pojawia się w naszych czasach?

Ks. René Laurentin, znany mariolog urodzony 19 października 1917 roku, a więc zaledwie sześć dni po ostatnim objawieniu się Maryi w Fatimie, przemierzył cały świat, badając wiele z powyżej wspomnianych wydarzeń. Kilka lat temu uwierzył, że te liczne objawienia maryjne są naglącym wezwaniem dla świata zmierzającego ku samozagładzie.

Jak stwierdził ks. Laurentin:

W obecnych czasach mamy na świecie do czynienia z wieloma poważnymi i przygnębiającymi sprawami. Jest zatem wiele powodów, dla których Dziewica Maryja może się ukazywać, aby nas ostrzec. Maryja mówi ogólnie o moralnych nadużyciach, o braku moralności wynikającym ze swobody seksualnej oraz materializmu. Świat odrzucił Boga i po cichu, uparcie podąża drogą grzechu. Przypomina to piłowanie gałęzi, na której siedzimy. Obecnie odczuwamy tego konsekwencje. Świat sam siebie niszczy poprzez konsekwencje grzechu i my sami nie jesteśmy w stanie się uratować. Matka Boża wzywa nas więc do powrotu do naszych korzeni. Prosi o modlitwę i nawrócenie, mówi nam, że Bóg istnieje i że musimy się do Niego zwrócić na nowo. Tylko w ten sposób możemy odnaleźć wolność i swobodę.

Co Najświętsza Maryja Panna pragnie nam przekazać w czasie swoich wizyt? W wywiadzie z 2008 roku ks. Laurentin zauważył, że przesłania objawień są różne, choć jednocześnie bardzo podobne: „Na różne sposoby, w zależności od czasów oraz proroczego znaczenia każdego indywidualnego przesłania, są one echem Ewangelii i zapraszają nas do modlitwy, nawrócenia, pokuty, postu i czytania Pisma świętego, zawsze jednak są zgodne z doktryną Kościoła”.

Chociaż objawieniom maryjnym często towarzyszą cuda takie jak na przykład uzdrowienia, nie są one głównym celem ukazania się Matki Bożej. Kiedy Maryja ukazuje się ludziom, Jej głównym celem jest prowadzenie Swoich dzieci do Chrystusa.

Oto siedem wybranych objawień Matki Bożej

Objawienie w Lourdes (Francja), 1858
Maryja Dziewica ukazuje się 14-letniej Bernadecie Soubirous w sumie 18 razy w grocie Massabielle („skała”). Maryja nakazuje Bernadecie, aby powiedziała księżom, żeby zbudowali w tym miejscu kaplicę. Pokazuje jej również źródło, którego wody staną się przyczyną wielu cudownych uzdrowień. Kiedy Bernadeta w końcu zapytała Panią kim jest, Dziewica odpowiedziała: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”.

Objawienie w Fatimie (Portugalia), 1917
13 maja 1917 roku, w dolinie Cova da Iria Dziewica Maryja ukazuje się dzieciom, trojgu pasterzy. Są to: Łucja Santos oraz jej kuzyni Franciszek i Hiacynta Marto. Maryja mówiła o bólu świata rozdartego wojną i rewolucjami oraz wezwała do modlitwy, pokuty i odkupienia przez cierpienie. Dzieciom zostały również powierzone prorocze przesłania, znane jako „tajemnice”; miały one zostać przekazane przywódcom Kościoła. Ponadto Maryja nakazała dzieciom częstą modlitwę na różańcu, mówiąc: „Poprzez różaniec możecie powstrzymać wojny”. W niedzielę, 13 października 1917 roku, świadkami cudu słońca było około 30,000 do 100,000 ludzi.

Objawienie w Akita (Japonia), 1973-1981
Dziewica Maryja ukazuje się siostrze Agnes Sasagawa, nawróconej na chrześcijaństwo z buddyzmu. Przesłanie z Akity związane z uznanym za cudowne objawieniem Najświętszej Maryi Panny jest mocno powiązane z Fatimą i ostrzega o nadchodzących udrękach Kościoła. Chociaż wydarzenia w Akicie zostały uznane przez ordynariusza miejsca, nie otrzymały potwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej, ale też nie zostały przez nią podważone.

Objawienie w Betanii (Wenezuela), 1976-1988
Dziewica Maryja ukazuje się Marii Esperanzy Medano, żonie, matce i babci, pod nazwą Maryi, Dziewicy, Matki Godzącej Wszystkich Ludzi i Narody. Podczas tych objawień obecnych było i także widziało Panią 150 osób. Objawienia w Betanii zostały potwierdzone przez lokalnego ordynariusza, lecz Stolica Apostolska nie ujawniła w ich sprawie swojego stanowiska. W 2010 roku Diecezja Metuchen w amerykańskim stanie New Jersey rozpoczęła proces beatyfikacyjny wizjonerki znanej jako służebnica Boża Maria Esperanza.

Objawienie w Kibeho (Rwanda), 1981-1986
Na krótko przed ludobójstwem w Rwandzie Maryja ukazuje się trzem nastolatkom: Alphonsine Mumereke, Nathalie Ukamazimpaka i Marie-Claire Mukangango. Matka Boża prosi o post, nieustanną modlitwę i nawrócenie. Inni młodzi ludzie także twierdzili, iż otrzymali przesłanie od Matki Bożej z Kibeho, lecz tylko objawienia Alphonsine, Nathalie i Marie-Claire zostały uznane przez lokalne władze kościelne. W sanktuarium w Kibeho Maryja czczona jest jako Matka Boża Bolesna.

Objawienie w Champion, Wisconsin (USA), 1859
W północno-wschodnim Wisconsin Matka Boża ukazuje się młodej imigrantce Adele Brise. Wezwała ją następującymi słowami: „Zbierz dzieci w tym dzikim kraju i naucz ich tego, co powinni wiedzieć, aby zostać zbawieni.” W 2010 roku objawienia zostały uznane przez ordynariusza Diecezji Green Bay w Wisconsin, a w miejscu objawień, które miała Adele Brise wybudowano Sanktuarium Naszej Pani Dobrej Nadziei, cel wielu pielgrzymek.

Objawienie w Zeitoun, Kair (Egipt), 1968-1970 (uznane przez Koptyjski Kościół Ortodoksyjny)
Matka Boża ukazuje się na kopule koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego tłumom liczącym ponad 250,000 ludzi. Są wśród nich katolicy, prawosławni, protestanci, muzułmanie oraz niewierzący. W czasie tych objawień nie zostało przekazane żadne przesłanie. Ponieważ kościół będący miejscem objawień należy do Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego w Aleksandrii, objawienia, które wydarzyły się w tym miejscu uznał Cyryl VI, Koptyjski Patriarcha Ortodoksyjny.

Tekst opublikowany w angielskiej wersji portalu Aleteia

 

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail