Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

2019 bez Aletei? Z Tobą damy radę!      WESPRZYJ NAS

Aleteia

5 pięknych modlitw, o których zapomnieliśmy, lub których w ogóle nie znamy

Udostępnij

Jeśli podobnie jak ja postanowiliście „usprawnić” Wasze życie modlitewne, te pięć tekstów może stanowić ku temu wspaniały impuls.

Takie klasyczne modlitwy jak „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu” i wiele innych, które poznaliśmy w dzieciństwie, są tak głęboko zakorzenione w naszej podświadomości, że jest nam łatwo do nich się odwołać zarówno na co dzień, jak i w momentach szczególnych.

Takie „typowe” modlitwy mają wielką moc i są bez wątpienia pomocne w razie nagłej potrzeby. Jednak chcieliśmy zaproponować kilka mniej znanych wezwań, które moglibyście wykorzystać podczas modlitwy osobistej. Przygotowaliśmy listę 5 modlitw, które z niewiadomych przyczyn są mniej popularne. Przywróćmy je naszej pamięci.

 

Akt uwielbienia

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!
Amen.

Tradycyjnie modlitwę tę odmawia się podczas uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Napisana w XVIII wieku przez Luigiego Felici modlitwa była aktem wynagradzającym Bogu zasłyszane lub wypowiedziane przez siebie bluźnierstwa. Papież Pius VII rozszerzył tekst modlitwy cztery lata po jej powstaniu i ta papieska interwencja przyczyniła się do jej większego znaczenia w życiu Kościoła.

 

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen

Autorstwo tej średniowiecznej modlitwy błędnie przypisywane jest św. Ignacemu z Loyoli, który zawarł ją w swoich „Ćwiczeniach duchowych”. W rzeczywistości modlitwa ta powstała już w XIV wieku. Jej prawdopodobnym autorem był papież Jan XXII. Z racji wielkiej popularności modlitwa została wspomniana przez św. Ignacego, który jednak nie przytoczył w „Ćwiczeniach” całego jej tekstu, zakładając, że współcześni mu wierzący znają ją na pamięć.

 

Modlitwa Jezusowa

Panie, Jezus Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Krótko, prosto i treściwie! Modlitwa ta jest bardziej znana w Kościołach Wschodnich niż na Zachodzie. Odmawia się ją jako akt strzelisty w ciągu dnia, pomagający otworzyć serce na Pana. Umiłowana w sposób szczególny przez Ojców Kościoła, modlitwa została ułożona najprawdopodobniej w V wieku przez Ojców Pustyni w Egipcie. Jest idealnym wezwaniem dla nawróconego grzesznika.

 

Modlitwa oddania się i zawierzenia Bogu

Ojcze,
Powierzam się Tobie,
uczyń ze mną, co zechcesz.
Cokolwiek uczynisz ze mną,
dziękuję Ci.
Jestem gotów na wszystko,
przyjmuję wszystko,
aby Twoja wola spełniała się
we mnie i we wszystkich
Twoich stworzeniach.
Nie pragnę nic więcej mój Boże.
W Twoje ręce powierzam
ducha mego.
Z całą miłością mojego serca.
Kocham Cię
i miłość przynagla mnie,
by oddać się całkowicie
w Twoje ręce
z nieskończoną ufnością,
Bo Ty jesteś moim Ojcem.
Amen

Powyższa modlitwa oddania się i zawierzenia Bogu została napisana przez Karola de Foucauld. Istnieją dwie historie związane w jej powstaniem. Według jednej z nich, autor spisał ją w trakcie rekolekcji odbywanych w Nazarecie w 1897 roku. Według drugiej, modlitwa stanowi refleksję de Foucaulda na temat modlitwy Jezusowej skierowanej do Ojca. Karol de Foucauld wcześnie stracił wiarę, lecz w wieku 28 lat przeżył głębokie nawrócenie, które doprowadziło go do zakonu trapistów i do święceń kapłańskich. Powyższa modlitwa jest aktem bezwarunkowego zawierzenia Bogu; niewątpliwie takiego właśnie zaufania potrzebujemy w tych niepewnych czasach.

 

Małe Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, tyś spośród wszystkich kobiet wybrana,
Tyś jest, którą starożytni obiecali prorocy,
Rodzicielko Syna Boga Jedynego.
Wszystkie pokolenia Izraela przygotowały drogę do Ciebie,
a Bóg-Człowiek z Twojego łona będzie naszym wybawieniem.
Amen

Większość wierzących zna Liturgię Godzin, jednak stosunkowo niewielu ma świadomość istnienia Małego Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie. Jest to modlitwa wzorowana na Liturgii Godzin i składa się z psalmów, hymnów, czytań z Pisma Świętego i innych tekstów. W odróżnieniu od swego pierwowzoru, tekst Małego Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie jest niezmienny, za wyjątkiem wezwań z Jutrzni. Oficjum najprawdopodobniej powstało jako praktyka monastyczna ok. VIII wieku, lecz powszechnie odmawiane było dopiero dwa stulecia później. Modlitwa ta może być znakomitą praktyką dla tych, którzy chcą modlić się według Liturgii Godzin, lecz nieco przeraża ich rozmiar tego zadania.

Jeśli podobnie jak ja postanowiliście „usprawnić” życie modlitewne w 2018 roku, powyższe pięć tekstów może stanowić ku temu wspaniały impuls. Odmawianie tych modlitw na co dzień pozwoli nam wzrastać w bliskości z Bogiem, Jego Synem oraz sobą nawzajem. A ponieważ większość wierzących ich nie zna, modląc się możecie się poczuć jak prawdziwi „katoliccy hipsterzy”.

Tekst pochodzi angielskiej wersji portalu Aleteia

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail
2019 bez Aleteia.pl? Nie musi tak być!

Wierzę, że Aleteia.pl stała się dla Ciebie ważnym miejscem w Internecie i że nie wyobrażasz sobie, by nagle miała zniknąć. Niestety, w 2019 roku możemy liczyć na zdecydowanie mniejsze wsparcie ze strony zagranicznych katolickich sponsorów i inwestorów. Ta sytuacja sprawiła, że istnienie Aleteia.pl – która, paradoksalnie, rozwija się z sukcesami – stanęło pod znakiem zapytania. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, bo bez niej nie damy rady kontynuować naszej misji ewangelizacyjnej.

Z Tobą damy radę!