Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 06/12/2023 |
Św. Mikołaja
Aleteia logo
Aktualności
separateurCreated with Sketch.

Studencie, jak wypadł Twój egzamin z wiary?

web-student-praca-biurko-nauka-pexels-cc0

Przemysław Sałek - 17.02.17

Większość studentów właśnie zakończyła kolejny semestr, który tradycyjnie obfitował w liczne egzaminy: zarówno te akademickie, jak i życiowe.

Czas studiów to wyjątkowy okres w życiu człowieka. Wiele się wtedy dzieje w rozmaitych obszarach życia, m.in. spotyka się dużo nowych ludzi z bardzo różnymi poglądami, ma się czas na poszukiwania oraz można spokojnie pogłębiać wiedzę w interesujących nas dziedzinach. Często towarzyszy temu również zmiana miejsca zamieszkania i życie z dala od swoich bliskich oraz środowiska w którym się dorastało. A to zmusza do rozpoczęcia drogi w kierunku samodzielności.

W studenckich latach dochodzi również do weryfikacji naszej religijności. Zostajemy sami ze swoją wiarą i to już tylko od nas zależy czy chodzimy do kościoła (a nie np. od sugestii rodziców) oraz czy zachowujemy posty. Bywa, że nasze związki z kościołem mocno ostygają w tym czasie.

Jaka jest więc religijność studentów? Ciekawe badanie, które nam dużo mówi o tym okresie życia zostało przedstawione w artykule naukowym „Globalne postawy studentów lubelskich wobec religii”. Autor – ks. Jarosław Kozak – postanowił bliżej przyjrzeć się osobom z wyższych uczelni w Lublinie.

Przywołane badanie zostało przeprowadzone kilka lat temu na grupie ponad tysiąca studentów z pięciu największych uczelni w Lublinie: UMCS, KUL, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy.

Oto wyniki autodeklaracji wiary:

10,6 % – Głęboko wierzący
55,3 % – Wierzący
17,6 % – Niezdecydowany, ale przywiązany do tradycji religijnej
8,1 %   – Obojętny
7,5 %   – Niewierzący
<1 %    – Brak odpowiedzi

Jako ciekawostkę można podać, że największa grupa osób deklarujących się jako „głęboko wierzące”, w okresie przeprowadzenia badania, była na Uniwersytecie Medycznym (15,7 %) a najmniejsza na Politechnice (5,9 %). W ogólnych wynikach widzimy jednak, że o polskich studentach możemy śmiało powiedzieć jako o grupie bardzo religijnych osób. A jak sytuacja wyglądała w przypadku praktyk religijnych? Te wyniki są już trochę mniej optymistyczne.

Deklaracja praktyk religijnych:

39,2 % – Praktykuję regularnie
25,5 % – Praktykuję nieregularnie
23,2 % – Praktykuję rzadko
12,2 % – Nie praktykuję wcale

„Wyższe wskaźniki autodeklaracji regularnych praktyk religijnych odnotowano u kobiet (41,3%) aniżeli u mężczyzn (35,5%). Wśród osób praktykujących nieregularnie znalazło się także więcej studentek aniżeli studentów (27,1% wobec 22,8%). Nieco więcej mężczyzn niż kobiet przyznało się do rzadkiego praktykowania (25,9% wobec 21,6%), różnica między mężczyznami i kobietami niepraktykującymi w ogóle wynosi 5,7 punktu procentowego”, czytamy w artykule komentującym wyniki badań.

W badaniu zauważono również trend zmniejszania się wskaźnika osób praktykujących (zarówno regularnie, jak i nieregularnie) wraz ze zwiększaniem się wielkości miejsca stałego zamieszkania.

„Praktykujących regularnie odnotowano najwięcej wśród tych, którzy zamieszkiwali tereny wiejskie (45,7%) i małe miasta (44,8%), a najmniej pośród mieszkańców miast średniej wielkości (38,6%) i dużych aglomeracji miejskich (28,8%)”, pisze ks. Jarosław Kozak.

Dane pochodzą z artykułu: ks. Jarosław Kozak, „Globalne postawy studentów lubelskich wobec religii”, Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014), nr 1 (225).

Tags:
edukacjawiara
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail