Aleteia

Pierwsza wielka „tajemnica” fatimska: orędzie anioła z Portugalii

UMB-O/Shutterstock
Udostępnij

Mało kto wie, że jeszcze przed 13 maja 1917 roku dzieci z Fatimy miały inne objawienie.

Ponad wiek minął od momentu, kiedy Matka Boża ukazała się trójce portugalskich pastuszków: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Trzeba jednak wiedzieć, że w roku poprzedzającym objawienia Matki Bożej, Bóg posłał swojego anioła, który przygotowywał dusze dzieci na pojawienie się Maryi i na Jej orędzie. Anioł ukazał się dzieciom trzykrotnie w 1916 roku. Niektórzy uważają te właśnie wizyty anioła za pierwszą wielką „tajemnicę” fatimską, jako że w owym czasie żadne z dzieci o tych widzeniach nie mówiło. Opowiedziała o nich jedynie Łucja, i to 20 lat później.

Pamiętać należy także, że anioł objawił się portugalskim dzieciom trzykrotnie już rok wcześniej – w 1915 roku widziała go Łucja i dwie inne dziewczynki. Jednak podczas tych trzech pierwszych objawień anioł nic nie mówił i nie przekazał żadnego orędzia. Anioł przemawia dopiero w 1916 roku, przygotowując małych wizjonerów na odwiedziny Maryi. I tak jak pastuszkowie przygotowani zostali do objawień przez anioła, tak samo my chcemy, aby nasz anioł stróż przygotował nas na tę rocznicę.

Orędzie anioła należy do tzw. „prywatnych objawień”, które mogą skutecznie pomagać w lepszym zrozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce (zob. Kongregacja Doktryny Wiary, Orędzie fatimskie, 26 czerwca 2000 r.). Orędzie to jest przesłaniem profetycznym – nie tylko pomaga wyjaśnić wolę Bożą na chwilę obecną, lecz wskazuje także właściwą drogę rozeznania obecności Chrystusa na każdy czas.

O tym, jak bardzo my sami potrzebujemy wsparcia anioła w zrozumieniu przesłania fatimskiego dziś i życia nim na co dzień mówił już papież Benedykt XVI. W swojej homilii wygłoszonej w Fatimie 13 maja 2010 r., Ojciec Święty Benedykt zauważył: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Tutaj odżywa ów zamysł Boga, który stawia ludzkości od samych jej początków pytanie: Gdzie jest brat twój, Abel?”.

Podążając za aniołem, chcemy szerzyć triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Orędzie anioła z Fatimy jest dla nas prostym, a jednocześnie głębokim przypomnieniem zasad naszej wiary. W skrócie możemy powiedzieć, że ukazując się po raz pierwszy w 1916 roku, anioł zachęcił dzieci do modlitwy. Jego drugie ukazanie było ponagleniem do poświęceń, zaś trzecie do złożenia ofiary z samych siebie za zbawienie grzeszników.

Przesłanie anioła jest tak wielkiej wagi, że w swoim artykule omawiającym akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonany przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1982 roku, karmelita bosy, o. Jose de Sainte-Marie OCD zauważył, że: „konsekwentność tych ostatnich trzech odwiedzin anioła jest zdumiewająca i, co istotniejsze, jest kluczem do całej tajemnicy fatimskiej: do zbawienia, który grzeszny świat uzyskał dzięki Bożemu Miłosierdziu i do daru z tego Miłosierdzia złożonego przez Serce Chrystusa i Serce Matki Najświętszej: Serca Chrystusa i Maryi są nastawione do nas z miłosierdziem. Jest to stwierdzenie niesłychanej wagi, jako że od samego początku przynagla nas do widzenia w Niepokalanym Sercu Maryi samego serca Orędzia fatimskiego…”.

Tak więc przesłanie anioła jest podstawą do zrozumienia przez nas konsekwencji triumfu Niepokalanego Serca Maryi: to właśnie niebieski posłaniec uczy nas o Jej Sercu i przygotowuje na Jego zwycięstwo. Daj Boże, abyśmy w tym duchu byli w stanie zrozumieć orędzie anioła i odbyć własną „pielgrzymkę” do sanktuarium, w którym nasza Matka i Królowa żyje i przyjmuje nas jak swoje dzieci.