Aleteia

7 biblijnych kobiet, które z pewnością Cię zainspirują

Shutterstock
Udostępnij

Rachab, Samarytanka, Dzielna Niewiasta – w Biblii znajdziemy wiele kobiet, które możemy naśladować także dzisiaj. Oto kilka z nich.

Jak pokazują współczesne badania, kobiety stanowią dziś większość w kościołach. Kiedyś były wielkim błogosławieństwem w życiu Kościoła Pana Jezusa. W Biblii znajdziemy opisy wielkich kobiet, które mogą nas wiele nauczyć. W hołdzie dla nich chciałabym wyróżnić siedem postaw biblijnych pań, które powinien naśladować każdy chrześcijanin.

 

1. Pokora Maryi, Matki Pana Jezusa

Maryja została wybrana spośród wielu dziewcząt na matkę Zbawiciela. Ten fakt mógł zrodzić w Jej sercu dumę, czy pewnego rodzaju pychę. Jednak Ona zachowała się inaczej, wypowiedziała słowa, które każdy z nas winien codziennie powtarzać Bogu:

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia… [Łk 1, 46-48].

Pokora Maryi, która składa w ręce Boga swoje życie i oddaje się w służbę Panu w Jego wielkiej misji fascynuje i zachęca do naśladowania.

 

2. Wytrwała modlitwa Anny

Anna nie miała łatwego życia. Jej mąż Elkana, skorzystał z prawa – jakie dawała mu tradycja – do posiadania dwóch żon (1 Sm 1,2). Anna doświadczała poniżania ze strony drugiej żony własnego męża i z tego powodu nosiła w sercu ogromny smutek (1 Sm 1,6). Jednak nie poddała się rozpaczy, nie złorzeczyła. Przeciwnie, wytrwale się modliła, bo cały czas pragnęła syna. W końcu stało się to, na co czekała całe życie.

Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u Pana. (1 Sm 1,20).

 

3. Odwaga Marii Magdaleny do pokonania własnej przeszłości

Biblia mówi , że Maria Magdalena była opętana. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Łk 8,2). Nie dysponujemy wieloma informacjami na temat przeszłości tej kobiety, ale z pewnością nie było to życie, które by wychwalało Boga. Jednak Maria Magdalena miała odwagę, by pokonać własną słabość i stać się wspaniałą służebnicą Jezusa Chrystusa. Zawsze jest wspominana jako towarzyszka Jego uczniów i była pierwszą, która dowiedziała się i uwierzyła w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Mt. 28:1).

To kobieta, w której zaszła niezwykła przemiana, najprawdziwszy dowód na to, czego może dokonać Bóg w życiu każdego człowieka.

 

4. Mądrość Miriam w przezwyciężaniu kryzysów

Faraon postanowił, że każdy Egipcjanin winien zabijać wszystkich nowo narodzonych chłopców – Hebrajczyków (Wj 1,22). Ten rozkaz narażał na śmiertelne niebezpieczeństwo Mojżesza, który był wówczas jeszcze malutkim dzieckiem. Strategia matki Mojżesza i jego siostry Miriam uratowała mu jednak życie. Chociaż nie było łatwo. Miriam wykazała się wielką mądrością. Obserwowała chłopca, którego matka pozostawiła na brzegu rzeki w skrzynce. Udało jej się przekonać córkę faraona, aby na jakiś czas oddała znalezione  niemowlę pod opiekę jego własnej matce (Wj 2,7). Dziewczyna uratowała życie Mojżesza dzięki mądremu sposobowi radzenia sobie z niekorzystnymi sytuacjami.

 

5. Boża bojaźń nierządnicy Rachab

Biblia mówi o Rachab jako o nierządnicy. Nie ukrywa tego faktu. Jednak nie zataja również przemiany, jaka zaszła w sercu kobiety. W rozmowie z wywiadowcami izraelskimi, którym udzieliła schronienia w swoim domu, ukazuje nam wielką bojaźń Boga:

Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi” (Joz 2,11).

Wielkie wyznanie bojaźni Pana. Zważywszy na to, iż Rachab żyła pośród ludu pogan, jej wyznanie ujawnia wielkość jej bojaźni. Jej postawa w oczach Boga była tak wielką, iż Rachab należy do genealogii Jezusa Chrystusa (Mt 1,5).

 

6. Misjonarska gorliwość Samarytanki

Samarytanka, jak wszyscy wiemy, doświadczyła wspaniałego spotkania z Jezusem przy studni, z której czerpała wodę (J 4,9). Jezus ukazuje błędy, jakie popełniła w swej przeszłości i w obecnym życiu, i kieruje do niej słowa z wielką mocą, które wstrząsają sercem kobiety. Rezultat? Sercem kobiety zawładnęła misjonarska gorliwość – rozgłosiła słowa Jezusa Jego ludowi, który dotąd Go nie znał:

Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?». Wyszli z miasta i szli do Niego” (J 4, 28-30).

 

7. Charakter cnotliwej bezimiennej kobiety z Księgi Przysłów

Ostatnie wersy Księgi Przysłów wysławiają charakter kobiety, która nie ma imienia, lecz którą można zaliczyć do wielkich Bożych kobiet, jakie istniały i nadal istnieją w naszych czasach. Kobieta ta wykazuje się cnotą troszcząc się o rodzinę, męża, dzieci; poświęcając się pracy w sposób uczciwy i pełen oddania; będąc przykładem dla swych najbliższych; przeżywając swoje życie w sposób mądry. Tekst ten to streszczenie cnót Bożych kobiet, to podkreślenie ich ważności.

Artykuł ukazał się w portugalskiej edycji portalu Aleteia.