Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Anioły. Skąd wiemy, że istnieją i do czego Panu Bogu się przydają?

KAMIENNE ANIOŁY
Udostępnij

Tradycja chrześcijańska uczy, że każdy z nas ma swojego „opiekuna”. Ale co to znaczy?

Anioły to istoty stworzone przez Boga, posiadające wolną wolę i intelekt. Pełnią rolę duchowych przewodników, którzy posyłani są przez Boga, by ochraniać ludzi. Wspomagają nas w codziennych sprawach i choć wciąż mało wiemy o niebiańskich przyjaciołach, to chronią nas przed niespodziewanymi wypadkami. Pomagają i usuwają się w cień.

 

Co o aniołach mówi Pismo Święte?

Biblia mówi o aniołach jako tych, którzy nieustannie oglądają oblicze Boga, zanoszą przed Jego tron nieustanne modlitwy, łącząc niebo i ziemię ze sobą. W Starym Testamencie są przedstawiani jako wysłannicy Boga i pośrednicy Jego zbawczych planów. To oni tworzyli niebiański dwór i zwani byli m.in. Synami Boga, Świętymi, Książętami.

Wśród aniołów wyróżniał się Anioł Jahwe, przez którego działał Bóg. W księgach starotestamentalnych mowa także o Cherubach strzegących wejścia do raju. Prorok Izajasz widział również Serafinów strzegących tronu Boga.

W Nowym Testamencie aniołowie są przedstawieni głównie jako słudzy Dobrej Nowiny i znak Bożej obecności. Ich duchowość i istnienie zostały potwierdzone na soborach, m.in. laterańskim IV, lyońskim II, watykańskim I.

 

Ile jest aniołów? I w jakiej hierarchii?

Ich liczba jest ogromna: „Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim” (Dn 7,10).

Aniołowie podzieleni są na chóry. Rozróżnienia tego dokonał Dionizy Areopagita. Jeden z chórów stanowią Archaniołowie. Trzech z nich znamy z imienia: Michał, Gabriel i Rafał.

 

Św. Michał („Któż jak Bóg”)

Kult św. Michała Archanioła sięga II wieku. Od VI wieku przedstawiany jest jako pogromca Szatana i złych duchów, głównie pod wpływem Apokalipsy św. Jana i tradycji żydowskiej.

 

Św. Gabriel („Mąż” lub „Wojownik Boży)

W Księdze Daniela wyjaśnia znaczenie wizji Barana i Kozła, ilustrującej podbój przez Grecję terenów zamieszkałych przez Medów i Persów. Wyjaśnia również prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza. W Nowym Testamencie zwiastuje Dobrą Nowinę Maryi, że oto pocznie i porodzi Syna Bożego.

 

Św. Rafał („Bóg uleczył”)

Jego postać odnosi nas do opowiadania w Księdze Tobiasza, gdzie Rafał m.in. ratuje go od pożarcia przez wielką rybę, a także uzdrawia ojca Tobiasza.

 

Anioł Stróż

Jego wspomnienie obchodzimy 2 października. Tradycja chrześcijańska uczy, że każdy z nas ma swojego „opiekuna”. Jego opieka zaczyna się z chwilą narodzin, a kończy z momentem śmierci.

Kult Aniołów Stróżów istnieje od XVI wieku i pojawił się początkowo na terenie Hiszpanii i Francji. Anioł Stróż to taki niebiański bodyguard, który strzeże i przypomina o Bożej Opatrzności czuwającej nad każdym człowiekiem.

Wielu świętych podkreślało ważną rolę Aniołów Stróżów w ich życiu: św. Faustyna, św. Ojciec Pio, św. Stanisław Kostka, św. Jan Bosko, św. Franciszek Salezy, św. Brygida, św. Gemma Galgani. Ich istnienia nie należy kwestionować. Mogą pojawić się w naszym życiu pod postaciami zwykli ludzie, by nas strzegli: „Oto ja posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze” (Wj 23,20).

 

Spotkania z Aniołem

Jakiś czas temu media obiegła informacja o 26-letnim mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo. Skoczył z 10. piętra wieżowca. Zmierzający na miejsce lekarz miał stwierdzić zgon. Jak sam przyznał, spodziewał się okropnego widoku zmasakrowanego ciała. Doznał szoku bowiem młody człowiek żył, miał połamany bark i miednicę.

Niedoszły samobójca wyznał z przejęciem, że gdy spadał na dół, chwycił go anioł. Zapamiętał tylko jego, bowiem czuł, że unosi się na skrzydłach. Obiecał sobie, że już nigdy nie zdecyduje się na podobny krok.

To Bóg posługuje się aniołami, by pomagać ludziom i prowadzić ich w dobrym kierunku. Ich interwencja nie zwalnia jednak człowieka od pracy nad sobą i zachowania mądrości oraz rozsądku, których udziela Stwórca (por. 1 Kor 10,12).

Niebiańscy przyjaciele stoją wokół nas i wspomagają w drodze, która prowadzi przez służbę i posłuszeństwo Bogu.