Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

7 darów Ducha Świętego. Czy na pewno wszystkie w Tobie działają?

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
Shutterstock
Udostępnij

Pamiętacie, jakie dary daje nam Duch Święty? Brakuje Wam któregoś? Skorzystajcie z tej modlitwy.

Ci, którzy przygotowują się do bierzmowania, zapewne je pamiętają. Jednak i im, i wszystkim innych, przypomnijmy, czym one w ogóle są.

A są – mówiąc najprościej – daną nam przez Boga umiejętnością odbierania jego natchnień i poruszeń do różnych uczynków. Dary te są udzielane już na chrzcie, ale bierzmowanie daje ich pełnię.

A poznajemy, że te dary działają po tym, gdy jesteśmy ludźmi 8 błogosławieństw. Błogosławieństwa bowiem to zachowania będące właśnie skutkami darów Ducha Świętego. Oto one:

Dar mądrości

Można powiedzieć, że ten dar jest najważniejszy, bo wzmacnia miłość, która najbardziej upodabnia nas do Boga. Miłość więc wymaga pomocy tego daru, a jednocześnie wywołuje on ją, pogłębia i utrwala.

Dzięki darowi mądrości odnajdziemy się zaś w błogosławieństwie: „Błogosławieni pokój czyniący”. Tacy więc, którzy:

  1. zaprowadzają w sobie samych pokój wewnętrzny,
  2. powodują, że znikają konflikty w innych ludziach, a nawet w rodzinach czy miejscach pracy.

Do ludzi kierujących się darem mądrości odnoszą się też słowa: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie”. Bywa przecież i tak, że nasza wierność Bogu i jego przykazaniom, wynikająca z miłości, prowokuje otoczenie do szykan wobec nas.

Dar rozumu (zrozumienia)

Dar ten wspomaga nas w zrozumieniu prawd wiary. Wiemy, dlaczego Bóg coś nakazuje lub zakazuje w przykazaniach, a także np. po co Jezus cierpiał na krzyżu i zmartwychwstał.

Dar rozumu powoduje, że odnoszą się do nas słowa „błogosławieni czystego serca”. Czystość bowiem to zawsze wierna miłość. A im lepiej rozumiemy naszą wiarę, tym bardziej podziwiamy Boga, stawiamy Go na pierwszym miejscu i przykładowo nigdy nie zrezygnujemy z niedzielnej mszy świętej.

Dar rady

Omawiany dar to inaczej dar zaradzenia nękającej kogoś biedzie: duchowej lub materialnej. I dlatego owocuje w nas błogosławieństwem: „Błogosławieni miłosierni”. Jako miłosierni, służymy więc ludziom „uczynkami miłosierdzia”:

– karmimy głodnych,
– pielęgnujemy chorych,
– wspieramy ubogich,
– odwiedzamy uwięzionych i samotnych,
– wspomagamy podróżnych,
– kierujemy na dobrą drogę zdezorientowanych.

Dar męstwa

Dar ów powoduje, że jesteśmy wytrwali w realizowaniu tego, do czego skłania nas Bóg przez pozostałe dary. Nie poddajemy się więc:

– ani naszemu zmęczeniu,
– ani przeszkodom ze strony otoczenia.

Dar męstwa skutkuje tym, że dotyczą nas słowa: „błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. Dzięki męstwu jesteśmy w stanie domagać się sprawiedliwości tam, gdzie jej brakuje, np. wtedy, gdy na naszych oczach ktoś jest poniżany.

Dar umiejętności (wiedzy)

Dar ten to umiejętność ujmowania naszego życia z perspektywy Boga. A więc w taki sposób, że widzimy, co w naszym życiu wiedzie do zbawienia wiecznego, a co w tym przeszkadza, np. różne nałogi. Dar umiejętności wiążemy z błogosławieństwem: „błogosławieni, którzy płaczą”, czyli ubolewają nad swoim grzechem.

Dar pobożności

Ten dar uczy nas trwania w modlitwie i w wypełnianiu naszych codziennych zadań (nauki, pracy) w Bożej perspektywie. I dodajmy, że dzięki darowi pobożności odnoszą się do nas słowa „błogosławieni cisi”. Tacy, którzy spokojnie czynią to, co do nich należy, czego Bóg od nich oczekuje.

Dar bojaźni Bożej

Dar ów kształtuje w nas pokorę – czyli zgodne z prawdą poznawanie siebie i Boga. W efekcie to Boga stawiamy na pierwszym miejscu, a siebie i wszystko inne na drugim. Troszczymy się też, by Bóg nigdy nie zszedł z tego miejsca.

Spełniają się w nas słowa: „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Tacy więc, którzy w swym myśleniu i chceniu uwzględniają niewiele: głównie Boga i jego sprawy. I nie dadzą na przykład skusić się do niekoniecznej pracy w dzień święty.

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Jeśli w trakcie czytania tego artykułu zauważyliście, że czegoś Wam brakuje, że któryś dar Ducha Świętego jest w Waszym życiu niewidoczny, że nie jesteście ludźmi wszystkich błogosławieństw, można wtedy modlić się do Boga, prosząc go o ten konkretny dar lub wszystkie łącznie. Oto modlitwa do prywatnego wykorzystania:

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego. Amen.   

 

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail