Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

2019 bez Aletei? Z Tobą damy radę!      WESPRZYJ NAS

Aleteia

Różaniec: najpotężniejsza modlitwa czasów ostatecznych

RÓŻANIEC RATUNKIEM DLA ŚWIATA, DOMINIK CHMIELEWSKI
Materiały prasowe
Udostępnij

Od połowy XIX wieku do dziś Kościół odnotował ponad dwa tysiące objawień Matki Bożej na całym świecie. Co ciekawe, Maryja podczas objawień nieustannie wzywa do odmawiania różańca. Przypadek?

Różaniec jest potężną bronią, daną Kościołowi czasów ostatecznych, aby całkowicie zniwelować skutki działania diabła w życiu każdego chrześcijanina.

Specjalne błogosławieństwo Boga

Aby zrozumieć różaniec, jego potężną moc wstawiennictwa, trzeba cofnąć się do początku Pisma Świętego, gdzie Bóg nakazał Mojżeszowi zbudować Namiot Spotkania, w którym największym sacrum była Arka Przymierza – najświętszy przedmiot Izraela. W Arce złożono laskę arcykapłana Aarona, tablicę dziesięciu przykazań, którą Mojżesz otrzymał na górze Synaj, oraz mannę – pokarm zapewniający Izraelowi przetrwanie na pustyni.

Nad Arką była przebłagalnia za grzechy, podtrzymywana przez Cherubów. Bóg obiecał, że będzie spotykał się z Mojżeszem i rozmawiał z nim przy Arce Przymierza. Była ona tak pełna Bożej obecności i świętości, że dotknięcie Jej groziło śmiercią.

Poprzez Arkę Przymierza Bóg dawał Izraelowi niesamowite błogosławieństwo i zwycięstwa w walce. Kiedy wskutek świętokradztwa i odejścia od Boga Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej, Arka Przymierza została ukryta przez kapłanów Izraela i już nigdy jej nie odnaleziono.

Arka Przymierza i Kobieta

W tej sytuacji dziejowej przychodzi na świat Jezus Chrystus, dokonuje dzieła odkupienia i zbawienia ludzkości, wstępuje do Nieba, zstępuje Duch Święty, rodzi się Kościół i zaczynają powstawać Ewangelie. Powstaje też najbardziej tajemnicza księga Pisma Świętego, czyli Apokalipsa.

Żydzi, którzy nawracają się na chrześcijaństwo, odczytują proroctwo Apokalipsy i z totalnym zaskoczeniem dowiadują się, że Arka Przymierza odnalazła się gdzie? W Niebie! Czytają w proroctwach Apokalipsy, że Bóg w pewnym momencie otworzy swoją świątynię w Niebie i ukaże Arkę Przymierza całemu światu…

I kolejny szok: Arka Przymierza to już nie drewniana skrzynia z atrybutami starotestamentalnymi, ale Kobieta, obleczona w słońce – symbol boskości. To Kobieta, która jest przeniknięta wszechmocą Boga, z wieńcem z gwiazd dwunastu. Czyli jest Ona Królową nie tylko ziemi, ale też Nieba, kosmosu. Pod swoimi stopami ma Księżyc, który w symbolice objawień Maryjnych ukazywanych przez Ducha dla Kościoła oznacza moce piekielne.

Maryja i wypełnienie proroctwa

Co za niesamowita pedagogia Boga! Pozwolił, aby Arka starotestamentalna zaginęła i już nigdy się nie odnalazła, ponieważ ona tylko symbolizowała i zapowiadała pojawienie się na ziemi prawdziwej Najpiękniejszej Arki Przymierza, którą jest Maryja.

Maryja to Córka i jednocześnie Matka Boga, która nosiła w swoim łonie najwspanialszego Arcykapłana Jezusa Chrystusa.

On w sposób doskonały wypełnił Boże przykazania dane Mojżeszowi na górze Synaj i na Kalwarii ustanowił nowe, wieczne przymierze pomiędzy Bogiem a ludźmi. Zostawił siebie jako mannę, Chleb z Nieba dający życie wieczne przez wszystkie dni – w każdej Eucharystii odprawianej w każdym zakątku ziemi, aż do skończenia świata. Na naszych oczach wypełnia się to proroctwo Apokalipsy. Świątynia w Niebie się otworzyła i Bóg ukazuje Arkę Przymierza Maryję całemu światu!

Różaniec: najpotężniejsza modlitwa i egzorcyzm

Od połowy XIX wieku do dziś Kościół odnotował ponad dwa tysięcy objawień Maryi na całym świecie. Są to interwencje Nieba tak niezwykłe, że ustanowiono specjalne komisje teologiczne do badania tego fenomenu, którego nie było od początku istnienia Kościoła.

Co ciekawe, Arka Przymierza Maryja w każdym miejscu swoich objawień nieustannie wzywa do odmawiania różańca. Mówi o tym, że jest to modlitwa, którą Bóg ustanowił w autorytecie Królestwa Niebieskiego, aby była najpotężniejszą modlitwą czasów ostatecznych! Modlitwą, która jest egzorcyzmem mającym zniszczyć dzieła diabła w życiu każdego człowieka, prowadzącym do ostatecznego tryumfu Boga nad szatanem przez wstawiennictwo Matki Bożej i armii Jej świętych czasów ostatecznych, którą Ona uformuje w każdym miejscu na ziemi. Różaniec jest jednak bronią, którą trzeba umieć walczyć, by stała się śmiercionośna dla szatana.

Maryja: mistrzyni różańca

Maryja jest mistrzynią różańca. Chce cię nauczyć walczyć różańcem na poziomie mistrzowskim! Popatrz: sekret różańca został ukryty przez Boga na początku Pisma Świętego, a odkryty przez Niego w ostatniej księdze Pisma Świętego – Apokalipsie.

Przypomnij sobie jeszcze raz: Bóg obiecał Mojżeszowi, że wysłucha wszystkich jego próśb i da mu wszystkie zwycięstwa i wszelkie błogosławieństwa, kiedy będzie modlił się przy Arce Przymierza. W czasach ostatecznych Bóg obiecuje, że wysłucha wszystkich Twoich modlitw i da Ci wszystkie błogosławieństwa, kiedy będziesz modlił się przy Arce – przy Maryi, Jej modlitwą – różańcem, danym jako najpotężniejsza broń czasów ostatecznych. Wejdź więc w Boże obietnice i odbierz swoje zwycięstwo!

RÓŻANIEC RATUNKIEM DLA ŚWIATA, DOMINIK CHMIELEWSKI

 

Tekst jest wprowadzeniem autorstwa Ks. Dominika Chmielewskiego SDB do audiobooka: „Różaniec ratunkiem dla świata”, który jest do nabycia w Wydawnictwie SUMUS 

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail
2019 bez Aleteia.pl? Nie musi tak być!

Wierzę, że Aleteia.pl stała się dla Ciebie ważnym miejscem w Internecie i że nie wyobrażasz sobie, by nagle miała zniknąć. Niestety, w 2019 roku możemy liczyć na zdecydowanie mniejsze wsparcie ze strony zagranicznych katolickich sponsorów i inwestorów. Ta sytuacja sprawiła, że istnienie Aleteia.pl – która, paradoksalnie, rozwija się z sukcesami – stanęło pod znakiem zapytania. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, bo bez niej nie damy rady kontynuować naszej misji ewangelizacyjnej.

Z Tobą damy radę!