Aleteia

Sprawdź, jakim typem optymisty jesteś

OPTYMISTA W PRACY
Pexels | CC0
Udostępnij

Optymista to człowiek niefrasobliwy, który łatwo podejmuje ryzyko? Otóż nie! Są trzy typy optymistów, a także pesymiści i ryzykanci. Sprawdź, do której grupy Ci najbliżej.

Lepiej być optymistą?

Uważa się, że optymizm jest lepszy niż pesymizm. Wolimy ludzi, którzy są pozytywni, cieszą się, a przyszłość widzą w jasnych barwach. Marudzenie i czarnowidztwo, które nazywane jest naszą narodową cechą, ma coraz mniej zwolenników.

Okazuje się jednak, że optymista optymiście nierówny. A powszechne przekonanie, że optymiści to ludzie niefrasobliwi oraz łatwo podejmujący ryzykowne i nieprzemyślane decyzje, jest nieprawdziwe. Przekonują o tym wyniki badań dr Agnieszki Czerw z SWPS w Poznaniu.

Badaczka przyjrzała się głównym elementom składowym optymizmu: nastawieniu na osiągnięcia, nieostrożności, pozytywnemu myśleniu, otwartości.

Na ich podstawie wyróżniła pięć typów optymizmu-pesymizmu.

 

Pesymiści – młodzi dorośli i starsi

Ich rysem charakterystycznym jest to, że nie oczekują niczego dobrego od przyszłości i nie mają poczucia sprawstwa, dlatego nie podejmują żadnego wysiłku, aby realizować swoje marzenia i unikają ryzyka.

Takie osoby na każdą pozytywną wiadomość znajdą „ale”. Swoim marudzeniem i negatywną wizją przyszłości często odbierają radość i nadzieję innym. Mają też najniższy poziom satysfakcji z życia. Co ciekawe, zgodnie z wynikami badań dr Czerw w tej grupie znalazło się najwięcej młodych dorosłych i osób starszych.

 

Ryzykanci – wcale nie najszczęśliwsi

To ludzie, którzy są najbardziej nieostrożni. Cechuje ich niefrasobliwość w stosunku do rzeczywistości, a także skłonność do podejmowania ryzyka dla samego ryzyka, a nie dla zdobycia nowych doświadczeń. W efekcie częściej podejmują ryzykowne działania i nie chronią się przed ich konsekwencjami.

Badaczka odkryła dodatkowo, że tendencji do podejmowania ryzyka nie towarzyszyła większa otwartość poznawcza czy optymistyczne myślenie na temat własnej przyszłości. Ryzykanci wcale nie uważają, że los im sprzyja lub że mają możliwość kreowania własnej przyszłości, a mimo to podejmuje ryzyko. Mają też umiarkowany poziom optymizmu oraz czują przeciętną satysfakcję z życia.

 

Optymiści Umiarkowani – nie lubią nowości

Wyróżniają się niechętnym stosunkiem do różnego rodzaju nowości. Osoby takie otrzymują umiarkowane wyniki w pozostałych kategoriach optymizmu: nastawieniu na osiągnięcia, nieostrożności i pozytywnym myśleniu. Odczuwają też umiarkowaną satysfakcję z życia.

Czytaj także:
Cud zwykłej rozmowy

 

Optymiści Globalni – pełni nadziei

Według dr Czerw „ich optymizm opiera się zarówno na nadziei, że sprawy będą się dobrze układały niezależnie od podejmowanych przez nich działań, jak i na poczuciu własnej skuteczności, które umożliwia im realizację założonych celów”.

Dodatkowo jest to wspierane przez tendencję do podejmowania ryzykowanych działań. Sprawia im dużą przyjemność konieczność poradzenia sobie z wyzwaniami i nowymi sytuacjami. Bardzo wysoko oceniają jakość swojego życia.

 

Optymiści Ostrożni

Ostatni typ optymistów wyróżnia duża uważność (niski wynik w wymiarze nieuważności). Pod tym względem są przeciwieństwem Ryzykantów. Mają pozytywne nastawienie wobec przyszłości, ale unikają ryzyka. Mają też wysoki poziom zadowolenia z życia.

A Ty – którym typem optymisty jesteś?