Aleteia

„Przez synod poświęcony młodym papież Franciszek odmładza Kościół”

© MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP
Udostępnij

Wywiad udzielony Aletei przez sekretarza generalnego synodu kardynała Lorenzo Bladisseriego.

W 2018 roku najważniejszym międzynarodowym wydarzeniem w Kościele katolickim będzie Synod Biskupów poświęcony młodym. Jest to odpowiedź na największe wyzwanie chrześcijaństwa, jakim jest głoszenie Ewangelii młodym pokoleniom.

Od 18 do 24 marca 2018 roku odbędzie się przedsynodalne spotkanie młodych z całego świata. Jego uczestnicy będą mieli okazję opowiedzieć o sobie i porozmawiać o najważniejszych problemach młodzieży.

Temat spotkania wybrany przez papieża Franciszka brzmi „Młodzież, wiara i rozeznanie powołaniowe”. Dokument podsumowujący obrady zostanie przekazany biskupom, którzy wezmą udział w październikowym Synodzie.

Aby lepiej zrozumieć intencje papieża Franciszka, od którego wyszła propozycja tej bezprecedensowej formuły, Aleteia spotkała się z kardynałem Lorenzo Baldisserim, sekretarzem generalnym Synodu biskupów.

 

Eminencjo, w jaki sposób wybrano temat najbliższego Synodu?

Taki temat wskazała większość osób, z którymi się konsultowano, począwszy od biskupów, przez konferencje episkopatów, po kardynałów. Temat młodzieży wyraźnie wysunął się na pierwszy plan. Stanowi on zarazem kontynuację tematu rodziny, nad którym pochyliliśmy się przedtem. Papież od razu go zaakceptował, uznając za szczególnie pilny.

Czego Papież oczekuje od tego Synodu?

Oczekuje poruszenia, wyrazistej drogi, autentycznego spotkania z młodzieżą. Chcemy słuchać młodych, towarzyszyć im, chcemy, żeby przybyli wszyscy: zarówno ci, którzy są w Kościele, jak i ci, którzy są od niego daleko.

Jakiego Kościoła mogą się spodziewać młodzi ludzie?

Chciałbym, żeby nawet ci, dla których wiara jest czymś odległym, zetknęli się z Kościołem otwartym, oferującym atrakcyjny, pełen nadziei przekaz, zdolnym przekazywać ideały.

Jak wybrano młodzież, która przyjedzie na spotkanie przedsynodalne?

Powierzyliśmy to zadanie konferencjom episkopatów. Zaproszonych będzie około 300 młodych ludzi. Ważne, żeby byli reprezentatywni dla swoich środowisk. Dlatego pomogą nam konferencje episkopatów, Kościoły Wschodnie, osoby mające styczność z młodzieżą, przedstawiciele różnych ruchów, stowarzyszeń, a także spora liczba młodych z zewnątrz, zarówno chrześcijan, jak i wyznawców innych religii i niewierzących. Chcemy dokonać głębokiego rozeznania i spotkać się z ważnymi przedstawicielami tych grup i społeczności. Będą naszymi gośćmi, zabiorą głos, pokryjemy także koszty związane z ich udziałem w spotkaniu.

Czy będziecie stosować jakąś szczególną metodę pracy?

Będziemy pracować tak jak w czasie synodów. Będą wystąpienia, zespoły robocze, zostanie opracowany dokument końcowy, który otrzymają ojcowie synodalni. Oczywiście to spotkanie odbędzie się przed publikacją Instrumentum Laboris i rzecz jasna zostanie w nim uwzględnione. Zgodnie z naszym statutem, wszystko zostanie przedłożone Radzie sekretariatu, a potem Ojcu Świętemu. Ale Radzie przewodniczy Papież, który tutaj przybędzie. Bardzo mu na tym zależy, ponieważ przewodniczy Synodowi. To jedyny organ w Stolicy Apostolskiej, którego przewodniczącym jest sam Papież.

Eminencja znał już Papieża, zanim zasiadł na tronie Piotrowym. Jak go postrzegał?

Poznałem go, choć nie bezpośrednio, w Aparecidzie. Bergoglio był znany w całej Ameryce Łacińskiej jako świetny jezuita, bo jezuici są świetni. Miał swój sposób pracy, który naturalnie nie wszystkim się podobał. Uważano go za specjalistę od opracowania dokumentów podsumowujących. I rzeczywiście, w Aparecidzie on przewodniczył końcowej redakcji dokumentu, wniósł do niego najważniejsze elementy. Poznałem go jako nuncjusza apostolskiego w Brazylii.

[Więcej informacji na temat Synodu Biskupów poświęconego młodzieży można przeczytać na stronie synod2018.va]

Tekst pochodzi z włoskiej edycji portalu Aleteia