Aleteia

Trudne wydarzenia sprzyjają chorobom. Sprawdź, czy jesteś bezpieczny

POKŁÓCONA PARA
Shutterstock
Udostępnij

Stresorem może być zarówno pozytywne, jak i negatywne wydarzenie – kluczowe jest to, jak dużej zmiany dotychczasowego stylu życia wymaga.

Stres jest potrzebny, abyś mógł aktywnie działać. Jednak za duża jego dawka może prowadzić do poważnych chorób. Psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe, porównując osoby poważnie chore z osobami zdrowymi, wyodrębnili 43 najbardziej stresujące wydarzenia życiowe. Uznali, że stres wywołują zdarzenia, które wymagają dużego przystosowania się, czyli tworzenia swojego życia na nowo. Stresorem może być zarówno pozytywne, jak i negatywne wydarzenie – kluczowe jest to, jak dużej zmiany dotychczasowego stylu życia wymaga.

Na podstawie swoich obserwacji stworzyli kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale – SRRS, który pozwala oszacować ryzyko wystąpienia poważnej choroby w przeciągu kolejnych dwóch lat.

 

Sprawdź, czy grozi Ci poważne zachorowanie

Poniżej znajdziesz listę 43 wydarzeń wraz z przypisaną im jednostką natężenia stresu. Wystarczy, że zaznaczysz wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w Twoim życiu w ciągu ostatniego roku.

 

 1.  Śmierć współmałżonka – 100
 2.  Rozwód – 73
 3.  Separacja małżeńska – 65
 4.  Pobyt w więzieniu – 63
 5.  Śmierć bliskiego członka rodziny – 63
 6.  Ciężka choroba lub zranienie ciała – 53
 7.  Zawarcie małżeństwa – 50
 8.  Zwolnienie z pracy – 47
 9.  Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem – 45
 10.  Przejście na rentę lub emeryturę – 45
 11.  Choroba w rodzinie – 44
 12.  Ciąża – 40
 13.  Kłopoty w pożyciu seksualnym – 39
 14.  Powiększenie się rodziny (narodziny dziecka, adopcja, przyjęcie do domu starszych rodziców) – 39
 15.  Poważna zmiana w pracy zawodowej – 39
 16.  Znaczna zmiana statusu materialnego – 38
 17.  Śmierć bliskiego przyjaciela – 37
 18.  Zmiana zawodu – 36
 19.  Znaczny wzrost lub zmniejszenie się konfliktów małżeńskich – 35
 20.  Wysoki kredyt lub zaciągnięcie dużej hipoteki – 31
 21.  Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki – 30
 22.  Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym (awans lub degradacja) – 29
 23.  Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego – 29
 24.  Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka – 29
 25.  Wybitne osiągnięcia osobiste – 28
 26.  Podjęcie lub utrata pracy przez współmałżonka – 26
 27.  Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej – 26
 28.  Znacząca zmiana standardu, poziomu życia (polepszenie się lub pogorszenie) – 25
 29.  Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń (np. zmiana sposobu ubierania się, rzucenie palenia) – 24
 30.  Kłopoty i starcia z szefem – 23
 31.  Zmiany godzin lub warunków pracy – 20
 32.  Zmiana mieszkania – 20
 33.  Zmiana szkoły – 20
 34.  Znaczące zmiany w sposobie i ilości spędzania wolnego czasu – 19
 35.  Znaczące zmiany w praktykach religijnych (zwiększenie lub zmniejszenie) – 19
 36.  Znaczące zmiany w życiu towarzyskim – 18
 37.  Niewielka pożyczka (np. na lodówkę, samochód, telewizor) – 17
 38.  Znacząca zmiana nawyków snu (dużo więcej lub dużo mniej, zmiana godzin) – 16
 39.  Zmiany częstości spotkań rodzinnych (dużo więcej lub dużo mniej) – 15
 40.  Zmiany nawyków żywieniowych – 15
 41.  Urlop – 13
 42.  Święta Bożego Narodzenia – 12
 43.  Małe naruszenie przepisów prawnych – 11

 

Sprawdź wynik!

Teraz zsumuj jednostki stresu przypisane wybranym zdarzeniom.

150 punktów lub mniej – względnie mała ilość zmian w życiu i niska podatność na stres powodujący problemy zdrowotne

151-300 punktów – ryzyko poważnej choroby w przeciągu następnych 2 lat wzrasta o 50%

301 punktów lub więcej – ryzyko poważnej choroby w przeciągu następnych 2 lat wzrasta do 80%

Jeżeli uzyskałeś wynik powyżej 150 punktów nie oznacza, że na pewno zachorujesz. Raczej jest to sygnał ostrzegawczy, że warto, abyś o siebie zadbał. Jesteś w okresie zmian i adaptacji, dlatego zużywasz więcej swoich zasobów emocjonalnych i energii niż zazwyczaj. Dlatego bądź dla siebie dobry i wyrozumiały. Na tyle, na ile to możliwe postaraj się ograniczyć stres i zadbać o odpoczynek i relaks.   

Przy pisaniu tekstu korzystałam z artykułu „The Social Readjustment Rating Scale” Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’go z „Journal of Psychosomatic Research”.