Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

 1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
 2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
 3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
 4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
 5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Czego nie powinieneś robić w czasie mszy świętej, a być może nawet o tym nie wiesz

MASS
Udostępnij

Te „drobiazgi” naprawdę mają znaczenie.

 1. Nie spóźniaj się na mszę świętą. Pamiętaj, że Bóg czeka, aby Cię napełnić swoją miłością, ofiarować ci swoje przebaczenie i przytulić cię do swego serca; chce ci powiedzieć to, co dla twojego dobra powinieneś usłyszeć. Bóg przygotował dla ciebie szczególne miejsce przy swoim stole. Nie każ Mu na siebie czekać.
 2. Nie ubieraj się w sposób prowokacyjny. Nie zakładaj ubrań, które przykuwają uwagę lub prowokują (głębokie dekolty, zbyt krótkie spódniczki czy krótkie spodenki).
 3. Wchodząc do kościoła, nie zapominaj, by pozdrowić Pana. Przybywszy na mszę świętą, zrób znak krzyża. Pan tam jest – szczęśliwy, że Cię widzi. Podziękuj Mu, przecież to On cię zaprosił. Przy wejściu jest kropielnica – skorzystaj z niej. Woda święcona przypomina o chrzcie, który włączył Cię do Kościoła i o konieczności oczyszczania się ze wszystkiego, co nie pochodzi od Boga.

 4. Nie wzbraniaj się przed uczynieniem skłonu czy przyklęknięciem. Jeśli przechodzisz przed ołtarzem, który reprezentuje Chrystusa, uczyń skłon. Jeśli przechodzisz przed tabernakulum, gdzie znajduje się Chrystus, przyklęknij kolano (porządnie, czyli dotykając kolanem podłogi).
 5. Nie żuj gumy, nie jedz ani nie pij. Dopuszczalne jest jedynie picie wody w przypadku zaistnienia takiej konieczności lub z powodów zdrowotnych.
 6. Nie zakładaj nogi na nogę. Taka postawa jest uważana za mało godną. Twoje ciało winno wyrażać twoją pobożność.
 7. Nie zapomnij o zapoznaniu się z czytaniami liturgicznymi – przed mszą świętą.
 8. Jeśli czujesz się na siłach, nie bój się bezpośredniego zaangażowania w liturgię. Przed mszą idź do zakrystii i zaoferuj się z pomocą przy czytaniu albo śpiewaniu psalmu. Można też zgłosić się do czytania modlitwy wiernych.
 9. Nie dodawaj niczego od siebie do czytań czy psalmów. Nie czytaj czerwonych literek ani nie mów „pierwsze czytanie” czy „psalm responsoryjny”.
 10. Nigdy nie recytuj aklamacji Alleluja. Powinna być zawsze śpiewana.
 11. Nie rób znaku krzyża przed czytaniem Ewangelii. Gdy kapłan lub diakom mówi „Słowa Ewangelii według…”, należy skreślić trzy małe krzyżyki, na czole, na ustach i na piersi.

 12. Gdy wyznanie wiary ma formę pytań, nie odpowiadaj w liczbie mnogiej. Celebrujący mszę może zapytać „Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego?”. W tym przypadku nie odpowiadaj „tak, wierzymy”, gdyż wiara jest aktem osobowym. Odpowiedz „wierzę”.
 13. Nie zbieraj na tacę podczas modlitwy wiernych – jeśli zostałeś zaproszony do takiej posługi. Kolekta winna zostać zebrana podczas ofiarowania darów, gdy wszyscy siedzą, a kapłan dziękuje Bogu za chleb i wino i obmywa ręce.
 14. Nie wstawaj podczas ofiarowania darów. Włącz się z śpiew lub zanurz w modlitwę osobistą.
 15. Nie klękaj od razu po „Święty, Święty”. Należy poczekać, aż, kapłan wyciągając nad ołtarzem ręce, poprosi Ducha Świętego, aby przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. To w tym momencie należy uklęknąć (gdy w użyciu są dzwonki, ich dźwięk wyznacza moment klękania wiernych). Chyba że lokalna tradycja nakazuje inaczej. Wtedy uszanujmy tradycję i klęknijmy na dzwonki ze wszystkimi innymi.
 16. Nie pozostawaj w pozycji siedzącej podczas konsekracji. Jeśli nie jesteś w stanie uklęknąć, pozostań w pozycji stojącej, jednak nigdy nie siedź, chyba że wymaga tego od ciebie twój stan zdrowia.
 17. Nie wypowiadaj nic na głos podczas konsekracji. Niektórzy podczas konsekracji wypowiadają na głos formułkę „Pan mój i Bóg mój”. Jednak to rozprasza innych, którzy modlą się w ciszy.
 18. Nie mów na głos: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…”. Te słowa wypowiada jedynie celebrans/celebransi mszy świętej.
 19. Nie opuszczaj swojego miejsca, aby przekazać znak pokoju. Powinieneś pozdrowić jedynie tych, którzy znajdują się blisko ciebie, a nie osoby zajmujące miejsca w odleglejszych ławkach. Nie powinieneś tego robić także po to, by przekazać kondolencje czy życzenia.
 20. Jeśli nie jesteś przygotowany, nie przystępuj do Komunii. Powinieneś wcześniej zachować post eucharystyczny (nie jeść i nie pić godzinę przed Komunią) i nie mieć na sumieniu grzechu ciężkiego. Pamiętaj, że lepiej wyspowiadać się przed mszą, a nie w czasie jej trwania.

 21. Nie upieraj się przy korzystaniu z jednej kolejki do Komunii – tej ustawionej przed rozdającym Komunię księdzem. Jezus jest obecny w konsekrowanej Hostii niezależnie od tego, czy trzyma Ją kapłan czy nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, który jest osobą przygotowaną i autoryzowaną przez Kościół do tego, by rozdzielać Komunię na mszy i by ją zanieść do ludzi starszych i schorowanych. Komunię przyjmuje się w postawie klęczącej lub stojącej. Warto dostosować się do lokalnego zwyczaju. Jeśli Komunia rozdzielana jest pod dwiema postaciami – chleba i wina – przyjmujemy ją wyłącznie w postawie stojącej.
 22. Po przyjęciu Komunii świętej nie rozmawiaj z innymi. Wróć na swoje miejsce i porozmawiaj z Bogiem. Jeśli nie przyjąłeś Komunii świętej, przyjmij Ją w duchu i porozmawiaj z Panem. Między pieśnią na komunię, a pieśnią na uwielbienie warto zadbać o chwilę ciszy – na osobistą modlitwę.
 23. Nie zapomnij wyłączyć komórkę. Podczas mszy świętej nie zaglądaj do telefonu, nie wysyłaj smsów, nie odbieraj połączeń i nie rozmawiaj przez telefon, gdyż to rozprasza Ciebie i przeszkadza innym osobom. Poświęć swą uwagę Bogu, który oddaje swoją Tobie.
 24. Nie zapomnij o pilnowaniu swoich dzieci. Naucz je korzystania z domu Ojca i dobrego zachowania podczas mszy świętej.
 25. Nie wychodź z Kościoła przed zakończeniem mszy świętej. Nie trać końcowego błogosławieństwa, podczas którego kapłan, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego wysyła cię w świat, abyś był Bożym świadkiem. Wyjdź z Kościoła z nowym celem zainspirowanym Panem, pragnieniem wznoszenia w świecie Jego Królestwa miłości.
 26. Nie bój się rozmowy z księdzem po mszy, jeśli w celebrowanej liturgii lub homilii coś Ci przeszkadzało, jeśli uważasz, że coś powinno zostać powiedziane albo zrobione inaczej lub czegoś nie rozumiesz. Ty też jesteś odpowiedzialny za liturgię, a kapłan będzie wdzięczny za informacje zwrotne.

Artykuł pierwotnie opublikowany przez Desde la fe, przetłumaczony i zaadaptowany na język portugalski przez Aleteię 

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail