Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

„Droga miłosierdzia” – najmłodsze nabożeństwo do Bożego miłosierdzia

DROGA MIŁOSIERDZIA
YouTube
Udostępnij

Droga miłosierdzia ma dopiero 2 lata i jest prawdopodobnie pierwszym nabożeństwem w Kościele powszechnym wykorzystującym bogactwo środków multimedialnych na taką skalę.

Na wzór drogi krzyżowej

Droga miłosierdzia zbudowana jest na wzór drogi krzyżowej. Składa się z trzech części, a te z kolei z siedmiu stacji.

Pierwszy etap stanowią „Spotkania w blasku wiary”, podczas których Jezus buduje wiarę np. niewidomego, trędowatego, jawnogrzesznicy. W kolejnej części zatytułowanej „Krzyż niosący nadzieję” umieszczono spotkania z Jezusem w czasie drogi na Golgotę – np. Weroniki, Szymona z Cyreny, Matki Bożej i św. Jana czy skruszonego łotra na krzyżu.

Na ostatni etap nabożeństwa – „Miłosierdzie darem dla świata” – składa się siedem spotkań po zmartwychwstaniu (m.in. z Marią Magdaleną, z uczniami zdążającymi do Emaus, z niewiernym Tomaszem czy ze św. Piotrem), w czasie których Jezus wlewa w serca uczniów pokój i nadzieję, a umocnionych darami Ducha Świętego czy władzą odpuszczania grzechów wysyła z orędziem miłosierdzia do całego świata.

Zasadniczo do poszczególnych stacji przyporządkowano konkretne fragmenty z Ewangelii, „Dzienniczka” św. Faustyny i papieskiego nauczania o Bożym miłosierdziu. Drogę miłosierdzia można potraktować podobnie jak drogę krzyżową (czy nieco mniej znaną Drogę Światła) – schemat jest jeden, ale rozważań mogą być tysiące.

 

Nabożeństwo multimedialne

Jak przekonuje twórca nabożeństwa, ks. Franciszek Ślusarczyk, kolejne spotkania z Jezusem nie są tylko historycznymi spotkaniami, ale dokonują się nadal. To z tego powodu poszczególne stacje Drogi miłosierdzia zostały zilustrowane trzyminutowymi filmami ukazującymi aktualność Ewangelii.

Klipy odwołujące się do kolejnych biblijnych scen nagrywano na ulicach współczesnej Warszawy. Fragmenty niektórych można zobaczyć w teledysku do utworu „Zaufaj Mu” promującego nabożeństwo. Autorkami piosenki są siostry Aneta i Maria Pawlina z zespołu Matula.

 

 

W zamyśle twórcy nabożeństwa jest także zagospodarowanie pod tym kątem przestrzeni między Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach a papieskim Centrum „Nie lękajcie się!” na pobliskich Białych Morzach. Na wzór kapliczek z Dróżek w Kalwarii Zebrzydowskiej w Krakowie miałyby stanąć kioski multimedialne.

Przy stacji, w której Jezus uzdrawia trędowatego można by np. przeczytać stosowny fragment z Ewangelii, „Dzienniczka” czy encykliki „Dives in misericordia”, a także obejrzeć nagranie ze spotkania Jana Pawła II z trędowatymi na Madagaskarze. To miałby z kolei być pretekst do poszukiwań odpowiedzi na pytanie, jak objawia się duchowy trąd we współczesnym świecie i czy jest na niego jakieś lekarstwo.

Kioski multimedialne w Krakowie szybko jednak nie powstaną, bo w okolicy rozpoczęto realizację tzw. Trasy Łagiewnickiej i z wszelkimi nowymi projektami infrastrukturalnymi trzeba poczekać na zakończenie budowy.

 

Nie tylko w Łagiewnikach

Uprzywilejowaną przestrzenią do przeżywania nabożeństwa jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Już tradycją stało się, że Drogę miłosierdzia odprawia się w czasie nocnego czuwania przed Świętem Miłosierdzia w drugą Niedzielę Wielkanocną.

Autorem nabożeństwa jest kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Ks. Franciszek Ślusarczyk przygotował je z okazji jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Po raz pierwszy odprawiono je 2 kwietnia 2016 roku, w wigilię Święta Miłosierdzia w łagiewnickim sanktuarium. Nabożeństwo znalazło się także w materiałach formacyjnych dla uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Całość tekstu nabożeństwa znajduje się w modlitewniku wydanym przez krakowskie Wydawnictwo św. Stanisława, które na swoim kanale w serwisie YouTube udostępnia też filmowe ilustracje do Drogi miłosierdzia.

Dziś to nowe nabożeństwo jest już zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski i może być odprawiane w każdym kościele i wspólnocie parafialnej.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail