Aleteia logoAleteia logoAleteia
piątek 14/06/2024 |
Bł. Michała Kozala
Aleteia logo
Kościół
separateurCreated with Sketch.

Być chrześcijaninem, znaczy inspirować świat. Ruszyły zapisy na XI Zjazd Gnieźnieński

XI ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI

Materiały prasowe

Katolicka Agencja Informacyjna - 12.04.18

Ważną częścią Zjazdów są warsztaty. „Jak być polskim patriotą, a zarazem solidarnym Europejczykiem?”, „Chrześcijanin wobec uchodźców – w praktyce”, „Nowe technologie – szansa czy bariera dla ewangelizacji” – to tylko niektóre tematy.

Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” – to temat XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 21-23 września – poinformowano 11 kwietnia na konferencji prasowej w siedzibie KAI. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent RP Andrzej Duda, który otworzy obrady.

Chrześcijaństwo nigdy nie istnieje samo dla siebie

W Zjeździe wezmą udział chrześcijanie różnych wyznań z Europy Środkowo-Wschodniej: duchowni różnych wyznań, politycy, myśliciele, publicyści. Omawiając kluczowe wyzwanie współczesnej Europy – kryzys europejskiej tożsamości, będą mówić o odpowiedzialności za przyszłość Kościoła, swoich ojczyzn i całego kontynentu. W programie znalazły się wykłady, dyskusje, warsztaty i modlitwy.

„Kościół, chrześcijaństwo nigdy nie istnieje samo dla siebie. Chrześcijaństwo istnieje o tyle, o ile istnieje dla innych i ile wychodzi na zewnątrz – powiedział na konferencji prasowej abp Wojciech Polak. – Chcemy, by refleksja Zjazdów Gnieźnieńskich była także służbą nas, chrześcijan Środkowowschodniej Europy dla społeczeństwa, w którym żyjemy” – dodał prymas Polski.

Przesłanie do uczestników Zjazdu wygłosi prezydent RP Andrzej Duda. Wybitna francuska filozof prof. Chantal Delsol wygłosi wykład pt. „Kochaj i czyń, co chcesz? Wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”.

Zaplanowano też panel o Janie Pawle II i Prymasie Wyszyńskim jako nauczycielach polskiej wolności. W dyskusji o roli Polski w Europe wystąpią m.in. byli polscy premierzy: Jerzy Buzek i Hanna Suchocka. W programie jest także międzynarodowa dyskusja o pojednaniu z sąsiadami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W Zjeździe weźmie udział też m.in. udział prof. Rocco Buttiglione, były włoski polityk oraz kard. Peter Turkson. Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka wygłosi wykład pt. „Ból świata jest bólem Kościoła. Chrześcijanie na rzecz lepszego świata”.

10 Kościołów chrześcijańskich

Marcin Przeciszewski, prezes KAI i przewodniczący Komisji Medialnej, wyraził nadzieję, że spotkanie w Gnieźnie będzie nie tylko ważnym czasem dla uczestników wydarzenia. „Bardzo nam zależy, by Zjazd stał się istotną debatą dla Polski, budującą pojednanie oraz wzmacniającą fundamenty Europy, o których mówił Jan Paweł II wskazując na dziedzictwo judaizmu, myśli greckiej i chrześcijaństwa” – podkreślił Przeciszewski.

Przewodniczący Komisji Ekumenicznej Zjazdu, ks. Sławomir Pawłowski SAC zwrócił uwagę, że w organizacji Zjazdu współpracuje 10 Kościołów: oprócz Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego – wszystkie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Zielonoświątkowy.

Każdego dnia modlitwę przed obradami poprowadzi trzech kapelanów zjazdu, reprezentujących trzy tradycje chrześcijańskie: katolicką, prawosławną i ewangelicką. Przewidziano nabożeństwo „Ekumeniczna Droga wolności” w pierwszym dniu Zjazdu, które opierać się będzie na tekstach biblijnych dotyczących wolności. Nabożeństwo rozpocznie się na rynku gnieźnieńskim, a zakończy w katedrze.

Drugiego dnia Zjazdu ekumeniczne nabożeństwa odbywać się będą także w parafiach Gniezna i okolic. Podczas tego nabożeństwa zostaną przypomnieni „świadkowie wolności” – ludzie różnych Kościołów, różnych wyznań, którzy dali świadectwo inspirującej roli chrześcijaństwa w Europie.

W pierwszym dniu Zjazdu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej.

Praktyczne warsztaty dla uczestników Zjazdu

Ważną częścią Zjazdów są warsztaty. „Jak być polskim patriotą, a zarazem solidarnym Europejczykiem?”, „Byłem przybyszem…”, „Chrześcijanin wobec uchodźców – w praktyce”, „Nowe technologie – szansa czy bariera dla ewangelizacji” – to tylko niektóre tematy warsztatów.

Zjazdy Gnieźnieńskie odbywają się w Gnieźnie – kolebce polskiego katolicyzmu i pierwszej stolicy Polski. Organizowane są przez metropolitę gnieźnieńskiego, prymasa Polski w ścisłej współpracy z polskimi organizacjami katolickimi i chrześcijańskimi.

Zjazd współorganizuje 13 organizacji i wspólnot świeckich. „To jest szkoła dialogu dla uczestników” – wskazała Marta Titaniec, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Odnosząc się do tematu tegorocznego Zjazdu, organizatorzy wskazują, że „wobec różnych trudności, jakie przeżywają współczesny świat, Europa i nasza ojczyzna – potrzebujemy nadziei, która wszystko przetrwa”. Podkreślają, że źródła tej nadziei znajdują w wierze chrześcijańskiej. „Dlatego pytamy o inspirującą moc chrześcijaństwa do tego, by przemieniać świat na lepszy – osobiście, wspólnotowo, lokalnie i globalnie” – czytamy w deklaracji programowej.

Organizatorzy zapraszają do Gniezna również ludzi niewierzących, aby podjąć z nimi dialog w imię wspólnego dobra całego społeczeństwa. Dodają, iż „w ten sposób chcemy tworzyć kulturę spotkania, o co tak bardzo apeluje papież Franciszek”.

100. rocznica odzyskania niepodległości

W deklaracji programowej tegorocznego Zjazdu przypomniano, że w roku 2018 przypada setna rocznica zakończenia tragicznej I wojny światowej oraz stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i kilka innych państw w naszym regionie Europy.

„Nawiązując do tych wydarzeń, pragniemy podjąć chrześcijańską refleksję nad wolnością i źródłami nadziei na przyszłość naszego kontynentu – piszą organizatorzy. – Narodowa niepodległość jest darem, o który nieustannie należy dbać w imię troski o dobro wspólne ojczyzny, a także całej Europy, która dziś doświadcza kryzysu własnej tożsamości” – czytamy w deklaracji.

Organizatorzy zwracają uwagę, że nauczycielami wolności dla obecnych pokoleń polskich chrześcijan byli Karol Wojtyła i prymas tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, zaś ich spuścizna jest nadal czymś zobowiązującym.

„Święty papież Jan Paweł II poprzez swoje nauczanie i duchowe świadectwo stworzył podwaliny pod ponowne zjednoczenie kontynentu, dzięki czemu wpisuje się w poczet ojców założycieli Europy” – czytamy w deklaracji.

Zjazdy Gnieźnieńskie

Zjazdy Gnieźnieńskie to międzynarodowe kongresy laikatu, łączące intelektualną debatę z modlitwą i ekspresją artystyczną. Ich idea nawiązuje do Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w 1000 r. Wówczas to do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, przybył cesarz Otton III, spotykając się zarazem z władcą Polski księciem Bolesławem Chrobrym.

Wydarzenie to miało również charakter synodu kościelnego, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Zjazd więc symbolicznie oznaczał przyjęcie Polski do grona państw europejskich.

Na XI Zjazd Gnieźnieński można się już rejestrować, korzystając z tego formularza.

KAI/ks

Tags:
ekumenizmEuropaewangelizacjaświeccy
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail