Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Niewola, która wyzwala

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
Udostępnij

„Totus Tuus” („Cały Twój”) – to zawołanie Jana Pawła II ma swoje źródło w nabożeństwie, które od wieków nie przestaje inspirować katolików na całym świecie.

Całkowite zawierzenie Maryi

W XVIII wieku św. Ludwik Maria Grignion de Montfort stworzył „doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny”. Jego istotą jest całkowite zawierzenie Maryi, „aby przez Nią należeć całkowicie do Pana Jezusa”.

Oddanie jest tutaj zupełne – oddajemy nasze ciało i duszę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne, a także zasługi, cnoty i dobre uczynki. Oddajemy wszystko bezinteresownie, niczego w zamian się nie spodziewając. Św. Ludwik nazywa to niewolą miłości.

 

Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego

„Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny” jest odnowieniem przyrzeczeń, które złożyliśmy na chrzcie świętym. To właśnie chrzest sprawił, że w pełni należymy do Jezusa, a nie jesteśmy „niewolnikami grzechu” (J 8, 34). Na chrzcie ustami swoich rodziców wyrzekliśmy się szatana i jego pychy.

W nabożeństwie, które proponuje św. Ludwik, otrzymujemy narzędzie, które umożliwia realizację tego wyrzeczenia. W jaki sposób? Poprzez naśladowanie pokory samego Boga. On, przedwieczny i doskonały, uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi (Flp 2, 7).

Tajemnica Wcielenia dokonała się przez Maryję. To właśnie Ją – zwyczajną dziewczynę – wybrał Bóg, aby była matką Jego jedynego Syna. Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny polega na włączeniu się w tajemnicę Wcielenia. Skoro sam Bóg oddał się zupełnie Maryi, dlaczego my nie mielibyśmy tego zrobić? W ten sposób możemy doświadczyć tajemnicy Boga i jeszcze głębiej się z Nim zjednoczyć.

 

Niewola miłości w XXI wieku

Nie ma chyba słowa, które budziłoby dziś większą niechęć niż „niewola”. Św. Ludwik proponuje niewolę miłości, a więc zupełne oddanie się Tej, którą tak bardzo pokochał Bóg. Fundamentem tej niewoli miłości jest zaufanie, które prowadzi do czułego rzucenia się w ramiona matki. W ten sposób możemy głębiej doświadczyć prawdy o tym, że jesteśmy synami i córkami Ojca.

Bycie „niewolnikiem Jezusa w Maryi” opiera się na prawdzie, której tak głęboko doświadczył św. Paweł, gdy pisał, że „należymy do Pana”: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20; Rz 14, 8). Św. Ludwik wskazuje na różnicę pomiędzy sługą a niewolnikiem. Sługa nie daje swojemu panu wszystkiego, domaga się zapłaty i może opuścić swojego pana, kiedy zechce. Św. Ludwik proponuje jednak chrześcijanom stanie się zupełną własnością Maryi, aby w ten sposób całkowicie oddać się Jezusowi.

To nabożeństwo jest sposobem, aby zupełnie oddać Bogu swoją wolę i zgodnie z zaleceniem Jezusa „zaprzeć się samego siebie” (Mk 8, 34). Gdy Nikodem przyszedł do Jezusa nocą, Jezus powiedział mu, że trzeba się powtórnie narodzić (J 3, 3). Powtórne narodziny otwierają w człowieku oczy wiary, podobnie jak przy pierwszych urodzinach otworzył on oczy, patrząc z ciekawością i przerażeniem na ten świat.

 

Traktat o doskonałym nabożeństwie

Karol Wojtyła w kazaniu w Borku Fałęckim 8 listopada 1968 roku mówił:

Zawsze, kiedy przejeżdżam obok tej fabryki (…) staje mi przed oczyma mała książeczka w niebieskiej okładce (…) nosiła tytuł „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, autorem był (…) Ludwik Maria Grignion de Montfort. Mała książeczka w niebieskiej okładce, podobna do modlitewnika, była wtedy przeze mnie czytana w ciągu wielu dni i tygodni. (…) Z tej książeczki nauczyłem się, co to właściwie jest nabożeństwo do Matki Bożej. (…) Tak bardzo ją czytałem, że cała była poplamiona sodą, i na okładkach i w środku. Pamiętam dobrze te plamy sody, bo są one ważnym elementem całego mojego życia wewnętrznego.

 

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.