Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 19/06/2024 |
Św. Romualda z Camaldoli
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Nie wiesz, co zrobić? Proś o pomoc najlepszą doradczynię: Matkę Bożą Dobrej Rady

MATKA BOŻA DOBREJ RADY

Wikipedia | Domena publiczna

Joanna Operacz - 26.04.18

Bonus: do artykułu dorzucamy modlitwę oraz litanię do Matki Bożej Dobrej Rady.

W filmie Stanisława Barei „Miś” pojawia się epizodyczna postać Wujka Dobrej Rady, który udziela dzieciom wskazówek, co powinny robić, kiedy ktoś przy nich powie coś brzydkiego, na przykład „motyla noga”, a potem z ekranu telewizora udziela głównemu bohaterowi cennej wskazówki.

Dzięki tej komedii wyrażenie „Wujek Dobra Rada” weszło do języka polskiego jako określenie osoby, która zarzuca bliźnich swoimi radami – zwykle niepożądanymi i bezsensownymi. Jednak w prawdziwym życiu rzeczywiście mamy kogoś, kto w trudnej sytuacji może nas wesprzeć mądrą radą. To nie jest telewizyjny wujek, tylko najprawdziwsza i najlepsza Mama – Matka Boża.
Czytaj także:
Modlitwa do Maryi na czas kryzysu

Maryja nie wszystko wiedziała

Dlaczego Maryja jest specjalistką od porad? Kiedy żyła na ziemi, nie wszystko wiedziała i rozumiała (na przykład martwiła się zaginięciem nastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej) i wiele wycierpiała, jednak zawsze była pełna wiary i ufności – nawet kiedy jej Syn umierał na krzyżu po haniebnej, straszliwej męce.

W odróżnieniu od nas, mogła oceniać różne życiowe sytuacje w sposób wolny, bo na jej osąd nie wpływały skutki grzechu pierworodnego, takie jak zniecierpliwienie, zawiść, niedowiarstwo. Podczas zwiastowania podjęła – mimo bardzo trudnej sytuacji i mimo że nie wszystko było dla niej jasne – dobrą decyzję, która zaważyła na losach świata.

Została wtedy napełniona Duchem Świętym, podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy. Archanioł Gabriel powiedział jej: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1, 35), a jednym z darów trzeciej osoby Trójcy Świętej jest właśnie mądrość.

Teraz, kiedy jest już w niebie i jest Matką nas wszystkich, możemy w nieograniczony sposób korzystać z jej pomocy. Skoro sam Jezus słuchał jej rad i szukał u niej pomocy, to tym bardziej my możemy to robić!

Najważniejsza rada Matki Bożej

Najważniejszą radą, jaką ma dla nas Maryja, są jej słowa z wesela w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek [Jezus – przyp. red.] wam powie”. Matka Boża nie jest boginią, niebieskim samodzierżawcą. Nie działa sama z siebie, ale rozdaje łaski od Boga. Pan dał nam ją za matkę dlatego, że jej pośrednictwo skraca nam i ułatwia drogę do Niego.

Trudno to wytłumaczyć komuś, kto nie uznaje pośrednictwa Maryi, ale wiele osób (także ja sama) doświadczyło w swoim życiu tego, że Maryja zaprowadziła ich do Jezusa podczas ważnego nawrócenia i że na co dzień prowadzi ich za rękę.

„W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce” – mawiał św. Bernard z Clairvaux. Kościół odnosi do Matki Bożej wiele fragmentów ze Starego Testamentu, np. słowa proroka Izajasza: „I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 2).

Papież Leon XIII, który przy podejmowaniu trudnych decyzji często szukał rady u Maryi, dołączył w 1903 roku do litanii loretańskiej wezwanie do Matki Dobrej Rady.


NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Czytaj także:
Niepokalane Poczęcie: kto tu kogo począł? Uroczystość, której wielu katolików nie rozumie

Wędrujący obraz

Z tytułem Matki Bożej Dobrej Rady wiąże się też historia pewnego pięknego obrazu, który znajduje się w kościele augustianów w Genazzano we Włoszech. Kiedy w XV wieku w miasteczku kończono budowę kościoła, na jednej ze ścian pojawił się w niewytłumaczalny sposób wizerunek Maryi z Dzieciątkiem.

Gdy któregoś dnia przyszli do Genazzano dwaj pielgrzymi z Albanii, rozpoznali w obrazie wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady ze Szkodry, miejscowości leżącej w ich ojczyźnie. Wiele osób, które modliły się w tym miejscu, doświadczyło cudów.

Do rozszerzenia kultu Matki Bożej Dobrej Rady przyczynił się augustianin o. Andrzej Bacci, który podczas ciężkiej choroby złożył ślub, że jeżeli wyzdrowieje, zajmie się rozpowszechnianiem kopii tego obrazu. Zakonnik wyzdrowiał, więc potem prawie 70 tysięcy kopii tego obrazu zostało rozwiezionych po całym świecie. Od XVIII w. augustianie szerzą kult Matki Bożej Dobrej Rady.

Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady

Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.

Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.

W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste usłysz nas!

Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo – módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Dobrej Rady,

Córko Ojca Przedwiecznego,

Matko Syna Bożego,

Oblubienico Ducha Świętego,

Przybytku Trójcy Przenajświętszej,

Bramo niebios,

Królowo Aniołów,

Ozdobo Proroków,

O dobra Rado Apostołów,

O dobra Rado Męczenników,

O dobra Rado Wyznawców,

O dobra Rado Panien,

O dobra Rado wszystkich świętych,

O dobra Rado uciśnionych,

O dobra Rado wdów i sierot,

O dobra Rado chorych,

O dobra Rado strapionych i więźniów,

O dobra Rado ubogich,

O dobra Rado we wszelkich potrzebach,

O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,

O dobra Rado w pokusach,

O dobra Rado nawracających się grzeszników,

O dobra Rado konających,

We wszelkich sprawach i potrzebach – użycz nam dobrej rady!

We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,

We wszelkich smutkach i przeciwnościach,

We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,

We wszelkich niedostatkach,

We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,

We wszelkich pokusach i natarczywościach,

W prześladowaniu i oczernianiu nas,

W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,

We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,

We wszelkich potrzebach,

W godzinę śmierci,

Maryjo, Matko Dobrej Rady,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Amen


Matka Boża Nieustającej Pomocy

Czytaj także:
Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Tags:
Maryjamodlitwy na różne okazje
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail