Aleteia

4 świętych na 4 beznadziejne sytuacje oraz modlitwy za ich wstawiennictwem

4 SAINTS
Udostępnij

Kłopoty małżeńskie, choroby nowotworowe, bezrobocie i inne poważne problemy – nasze modlitwy w tych sprawach mają moc zanosić do Boga ci czterej święci.

Oto święci, którzy wstawiają się za nami w chwilach, w których najbardziej potrzebujemy Boga. Bóg często poddaje nas samych i osoby nam bliskie ciężkim próbom. Nie zawsze łatwo je znosimy i nie znamy powodów, dla których Bóg tak ciężko nas doświadcza. Jedno jest wszakże pewne – Bóg chce, abyśmy w tych szczególnych momentach próby zwracali się do Niego i powierzali się Jego opatrzności, wierząc, że uśmierzy nasz ból.

 

Wstawiennictwo świętych

Jednym ze sposobów zwrócenia się do Boga jest prośba o wstawiennictwo Jego świętych. Święci i święte Pańskie przebywają z Bogiem w niebie i mogą przedstawić mu naszą beznadziejną sytuację tak, że wzruszy się Jego serce. Wielu świętych wstawia się za nami w sposób szczególny, pomagając uleczyć choroby i interweniując w nasze życie tak, że potrafi zmienić się diametralnie i nieodwracalnie.

Choć gdy zwracamy się do świętych z prośbą o pomoc, to nie mamy gwarancji cudu, ale święci są w stanie przekazać nam odpowiedź Boga na nasze błagania. Nie zawsze odpowiedź ta musi się nam spodobać, jednak zawsze Bóg wykorzystuje swych świętych jako narzędzia swojej miłości i miłosierdzia.

Oto czterej święci, którzy znani są ze swego wstawiennictwa w najcięższych chwilach: choroby nowotworowej, kłopotów małżeńskich, bezrobocia i wszelkich spraw beznadziejnych!

 

Choroby nowotworowe

Ten święty znany jest ze wstawiennictwa za chorymi na raka. To św. Peregryn, Włoch żyjący w XIV w. Sam cierpiał na nowotworową zmianę w nodze, która cudownie zagoiła się. Pośmiertnie ogłoszono go patronem chorych na nowotwory, a jego wstawiennictwu przypisane zostały niezliczone cuda.

O święty Peregrynie, Ty, którego zwano „potężnym” i „cudownym pracownikiem” z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie. Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę rakową, która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny.

Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z Krzyża by Cię uzdrowić. Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których powierzamy Tobie. Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.

(w tym miejscu przywołaj imiona tych, za których się modlisz). Oręduj za nami u Ojca Niebieskiego, abyśmy jak Ty, oddani, pokorni i cierpliwi mogli otrzymać od Jezusa Chrystusa łaskę, o którą prosimy.
Amen.

 

Kłopoty małżeńskie, bezrobocie… —> czytaj na następnej stronie