Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Zjazd Liderów Spotkań Małżeńskich

DIALOG MAŁŻEŃSKI
Shutterstock
Udostępnij

Dla setek małżeństw rekolekcje w ramach Spotkań Małżeńskich mają charakter „ostatniej deski ratunku” przed rozwodem. Niebawem odbędzie się międzynarodowy zjazd liderów Spotkań Małżeńskich.

W dniach 14-16 września 2018 r. w Konstancinie k. Warszawy (Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów, ul. Leśna 15) odbędzie się Międzynarodowy Zjazd Liderów Ośrodków Diecezjalnych i Liderów Ośrodków Krajowych Spotkań Małżeńskich.

Zjazd zgromadzi ok. 180 liderów – małżeństw i kapłanów z 27 Ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce oraz z 25 Ośrodków tego Stowarzyszenia prowadzących pracę rekolekcyjną poza Polską. Spodziewany jest przyjazd przedstawicieli Ośrodków Spotkań Małżeńskich z Białorusi, Irlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji (Kaliningradu, Nowosybirska i Irkucka), Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy zarówno obrządku rzymskokatolickiego, jak i grekokatolickiego oraz Wielkiej Brytanii. Uczestniczyć też będą Liderzy Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej.

 

Spotkania Małżeńskie – zjazd liderów

Zjazd ma charakter roboczy. Jego celem jest odnowienie i pogłębienie przez liderów Spotkań Małżeńskich umiejętności rozwijania duchowości, charyzmatu i misji w Ośrodkach, za które są odpowiedzialni, a w ślad za tym rozwijania umiejętności realizacji programów apostolskich, doskonalenia organizacji pracy i pogłębiania wspólnoty. Celem Zjazdu jest też umocnienie formacji Liderów Spotkań Małżeńskich w ich towarzyszeniu małżeństwom i przygotowującym się do małżeństwa, a w sposób szczególny małżeństwom w kryzysie. Realizacji tych celów służyć będą referaty plenarne oraz warsztaty w 8 grupach tematycznych.

Jako motto Zjazdu organizatorzy wybrali słowa św. Pawła: „Czuwaj we wszystkim, podnieś na duchu, wypełnij swoją posługę!” (wg 2 Tym 4,2n). Na tle dotychczasowego rozwoju Spotkań Małżeńskich nakreślone zostaną drogowskazy dalszego ich rozwoju. Jest to potrzebne, gdyż dla setek małżeństw rekolekcje te mają charakter „ostatniej deski ratunku” przed rozwodem. Często okazują się skuteczne w takich sytuacjach. Niezbędne jest zwiększenie informacji o Spotkaniach Małżeńskich w mediach, jak również podkreślenie ciągłości formacji od towarzyszenia przygotowującym się do małżeństwa, poprzez towarzyszenie młodym małżeństwom, do towarzyszenia tym z długim stażem, którzy odkrywają na nowo miłość małżeńską, niczym „robotnicy jedenastej godziny”.

 

Ostatnia deska ratunku przed rozwodem

Wobec palącego problemu rozwoju duszpasterstwa związków niesakramentalnych podkreślona zostanie potrzeba szerszego rozwoju tej gałęzi Spotkań Małżeńskich. Opracowane przez założycieli „zasady dialogu” oraz oparcie wszystkich form pracy na świadectwie codziennego życia, uczyniło Spotkania Małżeńskie czytelną drogą miłości zarówno dla małżeństw wierzących i praktykujących, jak i tych, którym do kościoła „nie po drodze”. Na Spotkaniach Małżeńskich często dokonuje się powrót do Pana Boga i Kościoła. Rozwijane od 40 lat programy wpisują się w przesłania zarówno adhortacji „Familiaris Consortio”, jak i „Amoris Laetitia”. Są ich praktyczną realizacją.

Dialog jako droga duchowości, opisany W Spotkaniach Małżeńskich, stał się drogą realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego także w relacjach z dziećmi, dalszymi członkami rodzin, w pracy zawodowej, ponad granicami i językami, nieraz ponad trudną historią krajów, w których prowadzone są Spotkania Małżeńskie.

Zjazd odbywa się w 40. rocznicę powstania Spotkań Małżeńskich. Swoją obecność w niedzielę 16 września potwierdził ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce katolickim międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, którego statut został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2009 r. Stowarzyszenie co roku prowadzi w Polsce ok. 100 warsztatów rekolekcyjnych dla małżeństw i kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych – warsztatowej metody przygotowania do sakramentu małżeństwa. W krajach poza Polską prowadzonych jest co roku ok. 50 rekolekcji podstawowych dla małżeństw i ok. 30 serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych.

Więcej informacji o zjeździe na stronie internetowej. Portal Aleteia.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.