Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

2019 bez Aletei? Z Tobą damy radę!      WESPRZYJ NAS

Aleteia

Polacy wytypowali najważniejsze wydarzenia stulecia. Wśród nich wybór Polaka na papieża

NAJWAZNIEJSZE WYDARZENIE OSTATNICH 100 LAT
Polonia Triumphans, projekt środkowej części tryptyku pędzla Stanisława Batowskiego Kaczora z 1929 roku, przewidziany do dekoracji sali posiedzeń Sejmu II Rzeczypospolitej.
Udostępnij

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było najważniejszym dla naszego kraju wydarzeniem ostatniego stulecia. Taką opinię wyraziło 40 proc. dorosłych Polaków pytanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Wybór kard. Wojtyły na papieża znalazł się na czwartym miejscu – to wydarzenia jako najważniejsze wskazało 15 proc. badanych.

Wśród największych niepowodzeń Polski w okresie ostatnich stu lat najczęściej wymieniano II wojnę światową i okupację niemiecką (14%). Na drugim miejscu pod względem częstości wymieniania znalazły się lata 1945–1989 (określane też jako PRL, rządy PZPR, okres komunizmu), o których mówiło 9% badanych.

 

Polak papieżem

Do najważniejszych wydarzeń wymienianych przez znaczącą grupę badanych należy zaliczyć wybór Karola Wojtyły na papieża, choć w roku 2018 mówiło o tym znacznie mniej osób niż w 2008 (15% wobec 21%).

Mniej osób niż przed dziesięcioma laty wśród trzech najważniejszych dla Polski wydarzeń minionego stulecia wymieniło powstanie „Solidarności”, Sierpień 1980 (spadek z 11% do 8%). Minimalnie zaś zwiększyła się grupa badanych wymieniających w tym kontekście przystąpienie Polski do NATO (wzrost z 4% do 5%).

Po 4% badanych wśród trzech najważniejszych dla Polski wydarzeń minionego stulecia wymieniało Bitwę Warszawską z 1920 roku („Cud nad Wisłą”) oraz ogólnie transformację ustrojową w Polsce po 1989 roku. Po 3% respondentów mówiło w tym kontekście o Powstaniu Warszawskim oraz o wydarzeniach z przełomowego roku 1989, czyli obradach Okrągłego Stołu, wyborach 4 czerwca i ogólnie o zwycięstwie „Solidarności” i odzyskaniu wolności.

Po 2% ankietowanych wśród trzech najważniejszych wydarzeń dla Polski z ostatnich stu lat wymieniło I wojnę światową, stan wojenny, katastrofę smoleńską oraz przejęcie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w wyniku wyborów w 2015 roku (wygranej PiS w wyborach parlamentarnych i Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich).

Postrzeganie wyboru Karola Wojtyły na papieża jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski ostatnich stu lat wiąże się przede wszystkim z wiekiem, przy czym pod względem częstości wymieniania istotnie różnią się badani mający co najmniej 35 lat, wśród których mówiło o tym wydarzeniu 18%, i młodsi, z których wspominało o nim jedynie 8%.

 

Największe sukcesy Polski

CBOS zadało też otwarte pytanie o największe sukcesy Polski w mijającym stuleciu. Najczęściej jako sukces naszego kraju w ostatnich stu latach badani wymieniali odzyskanie niepodległości w 1918 roku (25%). Niewiele mniej osób mówiło też w tym kontekście o wstąpieniu do Unii Europejskiej (24%). Na trzecim miejscu pod względem częstości wymieniania znalazło się obalenie komunizmu (15%), często z zaznaczeniem, iż był to proces bezkrwawy.

W pierwszej piątce pod względem częstości wymieniania wśród największych sukcesów Polski w ostatnim stuleciu znalazło się jeszcze wstąpienie do NATO i wybór Polaka na papieża (po 9%).

 

Największe niepowodzenia Polski

CBOS zapytało także respondentów, co zaliczyliby do największych niepowodzeń Polski w okresie ostatnich stu lat. Najczęściej wymieniano II wojnę światową i okupację niemiecką (14%). Na drugim miejscu pod względem częstości wymieniania znalazły się lata 1945–1989 (określane też jako PRL, rządy PZPR, okres komunizmu), o których mówiło 9% badanych.

Po 6% respondentów wymieniało natomiast przejęcie władzy w kraju przez Prawo i Sprawiedliwość w wyniku wyborów w 2015 roku oraz podporządkowanie Polski i uzależnienie od ZSRR. Dla 4% badanych jednym z największych niepowodzeń w ciągu ostatnich stu lat był stan wojenny.

Po 2% respondentów w kontekście największych niepowodzeń naszego kraju wymieniało prywatyzację (wyprzedaż majątku narodowego); złe rządy i niską jakość klasy politycznej; konflikty polityczne, kłótnie między politykami; złą politykę zagraniczną obecnego rządu (obniżenie prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, konflikt z UE); niepowodzenia sportowe; katastrofę smoleńską oraz rządy koalicji PO–PSL.

Badanie przeprowadzono w dniach 28 czerwca – 5 lipca 2018 roku na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail
2019 bez Aleteia.pl? Nie musi tak być!

Wierzę, że Aleteia.pl stała się dla Ciebie ważnym miejscem w Internecie i że nie wyobrażasz sobie, by nagle miała zniknąć. Niestety, w 2019 roku możemy liczyć na zdecydowanie mniejsze wsparcie ze strony zagranicznych katolickich sponsorów i inwestorów. Ta sytuacja sprawiła, że istnienie Aleteia.pl – która, paradoksalnie, rozwija się z sukcesami – stanęło pod znakiem zapytania. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, bo bez niej nie damy rady kontynuować naszej misji ewangelizacyjnej.

Z Tobą damy radę!