Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Katolicki portal bez polityki. Wesprzyj nas!

Aleteia

Bp Kamiński przeprasza i ujawnia, ilu księży ukarano za nadużycia seksualne

BISKUP ROMUALD KAMIŃSKI
Udostępnij

„Jeżeli ktoś ma wiedzę, jeżeli jest osobą pokrzywdzoną, to jesteśmy gotowi przyjąć ją z należytym szacunkiem i ten temat podjąć” – oświadczył bp Marek Solarczyk.

„Pragniemy chronić dzieci i młodzież w każdym czasie i miejscu” – podkreślił bp Romuald Kamiński. W Akademiku Praskim odbyła się prezentacja dokumentu „Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej”.

Ujmuje on zasady postępowania w pracy z niepełnoletnimi oraz zawiera procedurę interwencji w przypadku uzyskania informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia. Zaprezentowano również dane statystyczne na temat nadużyć.

 

Bp Kamiński: Przepraszam

„Pragniemy chronić dobro dzieci i młodzieży w każdym czasie i miejscu. Za wszystkie trudne i bolesne sytuacje, które miały miejsce przepraszam. Chcę uczynić wszystko, by ci, którzy poczuli się skrzywdzeni, mieli możliwość bezpiecznego powrotu do wspólnoty Kościoła i odzyskali do Kościoła zaufanie” – powiedział bp Kamiński. Oświadczył, że prewencja wobec nadużyć względem nieletnich będzie w diecezji warszawsko-praskiej priorytetem.

Zaprezentowany dokument w szczegółowy sposób ujmuje zasady postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą. „Powinniśmy pamiętać, że krzywda dziecka nie polega tylko na tym, iż zostało skrzywdzone, ale również na tym, że jego opiekunowie nie dostrzegali tej krzywdy lub nie interweniowali, aby krzywdzie zapobiec” – czytamy w tekście.

Zawarte są również wskazania, jak rozmawiać z małoletnimi, by posługa duszpasterska była owocna, a jednocześnie nie prowokowała żadnych okoliczności niewłaściwych. Mowa jest między innymi o wyjazdach urlopowych.

Każdy wyjazd urlopowy duchownego, w którym uczestniczy osoba lub osoby poniżej 18. roku życia, musi zostać w terminie 30. dni przed jego rozpoczęciem zgłoszony na piśmie Kanclerzowi Kurii. W zgłoszeniu należy określić termin wyjazdu, jego miejsce i przyczynę, dla której w urlopie uczestniczy osoba lub osoby, które nie ukończyły 18. roku życia. Załącznikiem do takiego zgłoszenia musi być pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazd. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy małoletnich członków rodziny duchownego – czytamy.

 

Specjalny zespół przyjmuje zgłoszenia nadużyć

Dokument zawiera również procedurę interwencji w przypadku uzyskania informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia.

Gdy krzywda zostaje ujawniona w trakcie sakramentu pokuty, należy podjąć próbę nakłonienia penitenta, aby ujawnił te fakty osobie trzeciej, posiadającej odpowiednie przygotowanie – czytamy w tekście.

Diecezja dysponuje specjalnym zespołem, który przyjmuje zgłoszenia, weryfikuje je oraz nadaje bieg sprawom. W jego skład wchodzi ksiądz kanclerz, psycholog – terapeuta, prawnik oraz duszpasterz, którego zadaniem jest wypracowanie opieki duchowej wobec pokrzywdzonego” – poinformował bp Kamiński.

Przepisy przeznaczone są do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach i dziełach diecezji warszawsko-praskiej jako obowiązujące dla duchownych, świeckich wychowawców, nauczycieli, trenerów, animatorów, wolontariuszy, praktykantów i stażystów zatrudnionych na różnych stanowiskach i podejmujących różne zakresy odpowiedzialności.

„Dokument zostanie szerzej omówiony w gronie kapłańskim w połowie listopada, kiedy odbędą się spotkania rejonowe. Wierzę, że będzie to okazja do twórczego dialogu i wymiany” – wyraził nadzieję bp Solarczyk.

 

Dane statystyczne na temat nadużyć w diecezji

W czasie konferencji zaprezentowano również dane statystyczne na temat nadużyć w diecezji. Obejmują one 26 lat, czyli tyle, ile istnieje diecezja warszawsko-praska.

Postępowanie wszczęto wobec 12 osób, z tego dwa postępowania nie potwierdziły prawdziwości zarzutów. Z dziesięciu spraw trzy zostały już zakończone i dotyczyły osób pokrzywdzonych między 15. a 18. rokiem życia. Siedem spraw wciąż trwa. Z tego trzy dotyczą osób pokrzywdzonych, które nie ukończyły 15. roku życia, a pozostałe między 15. a 18. rokiem życia – poinformował bp Kamiński.

Dodał, że z dziesięciu spraw tylko trzy stanęły przed sądami państwowymi. Z tego dwie zakończyły się wyrokami, a jedna sprawa wciąż trwa i dotyczy osoby pokrzywdzonej, która nie ukończyła 15. roku życia.

Biskup warszawsko-praski zapewnił, że wszyscy duchowni, wobec których toczyło się lub toczy postępowanie, są odsunięci od pracy z dziećmi i młodzieżą.

Trzech kapłanów nadal pozostaje suspendowanych. Mają zakaz pełnienia wszystkich, bądź niektórych aktów święceń. Na czas prowadzenia postępowania wszyscy byli odsunięci od pełnienia obowiązków, poddani diagnostyce psychologicznej, odbyli terapię i przewidzianą prawem kanonicznym pokutę – powiedział.

Biskupi zaapelowali również o zgłaszanie wszelkich przypadków nadużyć, zapewniając podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających pokrzywdzonym pomoc i bezpieczeństwo. „Jeżeli ktoś ma wiedzę, jeżeli jest osobą pokrzywdzoną, to jesteśmy gotowi przyjąć ją z należytym szacunkiem i ten temat podjąć” – oświadczył bp Solarczyk.

Dokument wszedł w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej.

KAI/ks

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail