Aleteia

Jest wyrok sądu apelacyjnego w sprawie odszkodowania dla ofiary ks. Romana B.

WYROK SĄDU
Shutterstock
Udostępnij

Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji dotyczące kwoty zadośćuczynienia na rzecz kobiety gwałconej w dzieciństwie przez byłego księdza Romana B.

Sąd pierwszej instancji (sąd okręgowy w Poznaniu) zasądził na rzecz kobiety milion złotych odszkodowania oraz dożywotnią, comiesięczną rentę w wysokości 800 złotych. O sprawie szerzej pisaliśmy TUTAJ.

Wyrok Sądu Apelacyjnego prawomocnie rozstrzyga o zasądzeniu na rzecz powódki, ofiary b. księdza Romana B: 1 mln zł zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od 7 maja 2016 r., kwoty 16 tys. zł tytułem comiesięcznej renty za okres od maja 2016 r. do grudnia 2017 r. oraz 800 zł renty miesięcznie płatnej począwszy od stycznia 2018 r.

Orzeczenie sądu jest prawomocne. Decyzją sądu zmieniło się w kilku punktach – między innymi tym, który odnosił się do daty, od której naliczane będą odsetki.

Wyrok ten nie przesądza o przeniesieniu odpowiedzialności odszkodowawczej ze sprawcy przestępstwa na inne osoby. Od wyroku tego przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej i z tego prawa Towarzystwo Chrystusowe skorzysta – napisał w przesłanym KAI oświadczeniu mec. Krzysztof Wyrwa, pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego.

Pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego – mec. Krzysztof Wyrwa wystosował oświadczenie, w którym komentuje wyrok Sądu Apelacyjnego. Publikujemy jego treść:

Wyrok, który zapadł w sprawie przeciwko Towarzystwu Chrystusowemu nie przesądza wcale o możliwościach przenoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej ze sprawcy przestępstwa na inne osoby.

Od wyroku tego przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego i z tego prawa Towarzystwo skorzysta. Dopiero Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnie casus tej konkretnej sprawy.

Podkreślić bowiem należy, że wyrok, który zapadł, dotyczy wyłącznie tej konkretnej sprawy. Wyrok ten nie jest natomiast podstawą do przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej Kościoła bądź prawnych osób kościelnych w innych sprawach w przyszłości. Każda sprawa podlega zawsze indywidualnej ocenie Sądu i w oparciu o tę ocenę są wydawane konkretne wyroki sądowe. Wyrok ten traktować należy jako orzeczenie wydane w tej sprawie, a nie stanowienie prawa co do zasady odpowiedzialności określonej treścią art 430 kodeksu cywilnego.

Adwokat Krzysztof Wyrwa

Pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego