Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Chrystusowcy jednak wypłacili milion ofierze byłego księdza Romana B.

ZAKON WYPŁACIŁ ODSZKODOWANIE
Paweł F. Matysiak/Polska Press/East News
Udostępnij

Jak poinformowały we wtorek media, Towarzystwo Chrystusowe mimo wniesienia skargi kasacyjnej, zdecydowało się zapłacić 1 mln zł odszkodowania ofierze wydalonego z szeregów duchowieństwa ks. Romana B., który przed laty dopuścił się przestępstw seksualnych wobec wówczas małoletniej dziewczyny.

2 października Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji o zasądzeniu zadośćuczynienia w kwocie 1 mln zł na rzecz ofiary wydalonego już ze stanu kapłańskiego i ze zgromadzenia zakonnego Romana B. Były kapłan dopuścił się przed laty wielokrotnego molestowania i zgwałcenia małoletniej Katarzyny.

 

Milion złotych z odsetkami

W apelacji przyznano pełnoletniej dziś kobiecie 1 mln zł zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od 7 maja 2016 r., kwoty 16 tys. zł tytułem comiesięcznej renty za okres od maja 2016 r. do grudnia 2017 r. oraz 800 zł renty miesięcznie płatnej począwszy od stycznia 2018 r.

W oświadczeniu po ogłoszeniu decyzji Sądu Apelacyjnego pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego mec. Krzysztof Wyrwa poinformował, że od wyroku przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej i z tego prawa Towarzystwo Chrystusowe zdecydowało się skorzystać.

Dopiero Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnie casus tej konkretnej sprawy – wyjaśnił mec. Wyrwa.

Dziś jednak media, w tym Wirtualna Polska, TVN24 i Gazeta Wyborcza doniosły, że chrystusowcy zdecydowali się wypłacić odszkodowanie.

Nie kwestionujemy wyroku prawomocnego sądu apelacyjnego. Nie możemy nie płacić, bo niepłacenie powoduje, że byłaby wszczęta egzekucja. Dlatego cała kwota objęta wyrokiem została już uregulowana. To kwota z odsetkami oraz renta wstecz. Kolejne renty będą wypłacane już na bieżąco i to bezpośrednio na konto pokrzywdzonej – powiedział portalowi TVN24 mec. Krzysztof Wyrwa, zapowiadając skargę kasacyjną.

 

Sąd Najwyższy zdecyduje

W rozmowie z KAI mec. Krzysztof Wyrwa potwierdził, że Towarzystwo Chrystusowe zdecydowało się nie tylko wypłacić 1 mln zł zadośćuczynienia, ale też zrealizować całe wykonanie wyroku, które zostało określone prawomocnym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego.

Zobowiązanie do zapłaty zadośćuczynienia plus renty z wyrównaniem – wszystko zostało uregulowane, łącznie z kosztami [sądowymi] i odsetkami – powiedział mec. Krzysztof Wyrwa. – Wyrok był prawomocny. Gdybyśmy nie uregulowali tej należności, strona przeciwna mogłaby wnieść sprawę do komornika. Spowodowałoby to kilkanaście procent dodatkowych opłat komorniczych. W związku z tym wyrok wykonaliśmy – dodał.

Jak wyjaśnił mec. Wyrwa, zapłata zadośćuczynienia nie oznacza rezygnacji ze skargi kasacyjnej na wyrok sądu, który nakazał wzięcie przez zgromadzenie zakonne odpowiedzialności finansowej za czyny swojego byłego członka.

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. Chcemy, aby sąd się pochylił nad tym procesem i ocenił, czy ta odpowiedzialność może być przenoszona ze sprawcy na podmiot, w tym wypadku na zakon, czy nie – powiedział KAI pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego.

Wykonanie wyroku było obowiązkiem wynikającym z treści przepisów. Oczekujemy na doręczenie wyroku z uzasadnieniem i będziemy rozważali napisanie od tego niekorzystnego i niesłusznego dla nas orzeczenia skargę kasacyjną, aby Sąd Najwyższy definitywnie rozstrzygnął, kto ma rację – dodał mec. Wyrwa.

Gdyby Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w części dotyczącej odpowiedzialności finansowej Towarzystwa Chrystusowego, wtedy przysługiwałoby zgromadzeniu prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów wraz z odsetkami.

Źródło: KAI, TVN24

 

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail