Aleteia

Święci patrioci. Ich mądre cytaty o ojczyźnie mogą dać siłę dziś i tobie

ŚWIĘCI PATRIOCI
Udostępnij

Zobowiązanie do miłości ojczyzny wyprowadzane jest z IV przykazania: „Będziesz czcił ojca swego i matkę swoją”.

Kliknij tutaj, by przejrzeć galerię

Świętość to nie tylko wymiar mistyczny. Ludzie poszukujący Boga czynią to we wspólnocie, nie tylko religijnej, ale także narodowej i kulturowej. Własny naród i kraj, nawet jeśli staje się naszym dlatego, że go wybraliśmy, to grupa i miejsce, w których dorastamy do bliskości z Bogiem i w których nasza indywidualna więź z Panem powinna przekładać się na jakość życia wspólnoty.

Wspaniałymi przykładami takiego wzajemnego wpływu są biografie cytowanych poniżej św. Brata Alberta i o. Rafała Kalinowskiego. Obaj byli powstańcami styczniowymi, więc pierwotnie patriotyzm rozumieli głównie jako walkę o niepodległość. Obu powstanie złamało fizycznie, zapłacili też za nie karami sądowymi. Na koniec obaj skierowali się w stronę Boga i rosnąc na tej drodze, widzieli jednocześnie coraz wyraźniej, że wolnej, prawdziwie wolnej Polski nie będzie bez nawrócenia serc i przemiany społecznej.

Brat Albert pomagał odzyskać godność najuboższym, o. Kalinowski odtworzył życie karmelitów bosych w zaborze austriackim, a przez posługę w konfesjonale kształtował też kolejne pokolenia Polaków.

Podobną drogę przeszła Urszula Ledóchowska. W okresie I wojny światowej żarliwa apostołka niepodległej Polski. Ze swoimi wykładami przejechała całą Skandynawię. Jednocześnie później założyła zgromadzenie (urszulanki szare), którego głównym zadaniem jest wychowanie młodego pokolenia.

Wychowaniu, ale dzieci z wiejskich społeczności, oddał swoje życie Edmund Bojanowski. Wychowany w wielkopolskiej rodzinie z patriotycznymi tradycjami stał się jednym z cichych bohaterów pracy u podstaw. Założone przez niego (choć był świeckim mężczyzną!) żeńskie zgromadzenie służebniczek do dziś służy Kościołowi i Polsce, głównie przez wychowanie dzieci.

Również o. Jacek Woroniecki, dominikanin, poświęcił swoje życie naukowe teologii moralnej i etyce. Nie miał złudzeń, że szczęśliwe państwo potrafią zbudować tylko dobrze uformowani, etyczni ludzie.

Wśród cytatów na temat ojczyzny i patriotyzmu nie może też zabraknąć wypowiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Mawia się, że na jednym niebie nie może być dwóch słońc, mimo to w Polsce w tym samym okresie działało tych dwóch wielkich biskupów. Nie pozwolili się skłócić służbom wewnętrznym, współpracowali w zgodzie i spokojnie można uznać, że było to możliwe dzięki temu, że widzieli większe dobro, w imię którego potrafili ustąpić. Tym dobrem, a w zasadzie dobrami była jedność Kościoła, ale i dobro Polski.

Apostołem jedności był także męczennik schyłku PRL, ks. Jerzy Popiełuszko. W swoich kazaniach często sięgał po wypowiedzi autorytetów, ale też bez jego klarownego świadectwa życia i daru jednoczenia ludzi słowa te nie padałyby tak głęboko. Na odprawiane przez niego Msze za Ojczyznę przychodziły tłumy i był niekwestionowanym autorytetem dla wszystkich odłamów opozycji.

Znaczenie historyczne naszego kraju dostrzegł też zza oceanu abp Fulton J. Sheen, w tej chwili kandydat na ołtarze. Umieszczone tu cytaty pochodzą z początku lat osiemdziesiątych, ale arcybiskup rozumiał znaczenie naszego kraju dla sytuacji w Europie już w latach trzydziestych XX w. i jasno o nim mówił.

Zapraszamy do poznania bliżej cytatów ze wspomnianych wyżej świętych i kandydatów na ołtarze: