Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Katolicki portal bez polityki. Wesprzyj nas!

Aleteia

„Nie” dla małżeństw dzieci! To problem wciąż aktualny

CHILD,BRIDE
Udostępnij

Malezja wprowadza zakaz małżeństw osób małoletnich.

Nowy rząd Malezji, kierowany przez premiera Mahathira Mohamada, powołanego na urząd w maju ubiegłego roku, mówi „nie” małżeństwom dzieci. Informację na ten temat podała katolicka agencja prasowa UCANews w artykule opublikowanym 22 października br. 10 października rząd 93-letniego premiera Mahatrira Mohamada (urodził się 25 lipca 1925 r.) ogłosił ponadto, że zamierza znieść karę śmierci.

Rząd południowo-wschodniego kraju azjatyckiego wydał dyrektywę skierowaną do władz poszczególnych stanów Malezji, będącej państwem federalnym. Dokument ustala minimalny wiek zawarcia małżeństwa na 18 lat. Decyzja obowiązuje zarówno wyznawców islamu, jak i Malezyjczyków innych wyznań, i nie przewiduje żadnych wyjątków.

Jak informuje agencja UCANews z siedzibą w Hongkongu, próg zawierania małżeństw od 18. roku życia przyjęto już wcześniej, jednak prawo dopuszczało wyjątki. Jeśli chodzi o niemuzułmanów, dziewczęta mogły wyjść za mąż w wieku 16 lat za zgodą naczelnego ministra stanu, w którym mają miejsce zamieszkania. Z drugiej strony, choć prawo islamskie ustaliło minimalny wiek dziewcząt zawierających małżeństwa na 16 lat, dyspensy udzielane przez sądy religijne umożliwiają małżeństwa osób jeszcze młodszych.

Z rządowych statystyk cytowanych przez UCANews wynika, że w dekadzie 2007-2017 w kraju zawarto prawie 15,000 małżeństw, w których jeden z małżonków był osobą niepełnoletnią. W dwóch trzecich przypadków chodziło o związki pomiędzy muzułmanami, a w jednej trzeciej małżonkowie wyznawali inną religię.

 

Jaki był powód decyzji premiera Malezji?

Na decyzję malezyjskich władz złożyło się wiele powodów. Jednym z nich było niewątpliwie powszechne oburzenie wywołane w czerwcu tego roku ślubem młodej Malezyjki tajskiego pochodzenia z 41-letnim mężczyzną, który miał już dwie żony i sześcioro dzieci.

Jeśli to prawda, jest to szokujące i niedopuszczalne – skomentowała przedstawicielka Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Malezji, Marianne Clark-Hattingh (cytowana przez angielski dziennik The Independent).

Przedstawicielka UNICEF wezwała nowy parlament Malezji do zmiany prawa. Kolejną przyczyną decyzji rządu premiera Mahathira Mohamada była również fatwa (dekret religijny) wydana w 2014 r. przez Narodową Radę Fatwy, w której stwierdzono, że małżeństwo nieletnich jest „niezdrową praktyką”, która powoduje „więcej szkody niż pożytku, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci zawierających takie małżeństwa”.

 

Specjalny wysłannik ONZ

Być może największy asumpt do decyzji malezyjskich władz dała niedawna wizyta w tym kraju specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. handlu nieletnimi, prostytucji dziecięcej i pornografii dziecięcej Maud de Boer-Buquicchio. Holenderski ekspert stwierdził stanowczo, że „aby pomóc dziecku wydostać się z ubóstwa, trzeba je edukować, a nie wydawać za mąż”.

Dostrzegam złożoność równoległych systemów prawnych w Malezji, w tym różnice w prawie na poziomie federalnym i stanowym. Praktyki zawierania małżeństw przez dzieci w Malezji często wynikają z ubóstwa, patriarchalnych struktur, zwyczajów i błędnych wyobrażeń na temat seksu przedmałżeńskiego – powiedział specjalny wysłannik ONZ, cytowany przez brytyjski The Star (z 4 października br.).

Z tej okazji holenderski ekspert ds. praw człowieka pochwalił wysiłki Malezji na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa w internecie i powstrzymania rozpowszechniania pornografii dziecięcej poprzez przyjęcie w kwietniu 2017 r. ustawy o przestępstwach seksualnych wobec dzieci oraz utworzenie specjalnych sądów do orzekających o przestępstwach na tle seksualnym wobec dzieci.

 

Sytuacja w Bangladeszu

W innym kraju azjatyckim, Bangladeszu, liczba małżeństw małoletnich pozostaje na bardzo wysokim poziomie, choć i tu obserwuje się ostatnio tendencje spadkową. Według raportu opublikowanego w tegorocznym Tygodniu Praw Dziecka przez organizację pozarządową Ain o Salish Kendra, w Bangladeszu nadal zawiera się najwięcej małżeństw osób małoletnich na całym świecie.

W 2017 r. ponad połowa dziewcząt w Bangladeszu była mężatkami przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Jednak jak pokazuje badanie przeprowadzone w l. 2016-2017 w 19 dystryktach tego kraju, odsetek małżeństw zawieranych przez dzieci do 15. roku życia spadł z 62,8 procent w 2015 r. do 10,7 procent w roku ubiegłym. Z drugiej strony, spadek liczby małżeństw małoletnich przed ukończeniem osiemnastu lat był bardzo wolny, od 62,8 procent w 2015 r. do 59,7 procent w 2016 r.

Raport organizacji Ain o Salish Kendra zawiera rekomendacje dotyczące przeciwdziałania nadużyciom w kwestii małżeństw małoletnich. Zaleca się między innymi usunięcie luk prawnych w ustawie dotyczącej zakazu tego typu małżeństw, przyjętej przez parlament Bangladeszu w lutym 2017 r. oraz uściślenie tzw. „okoliczności szczególnych”, zezwalających osobom małoletnim na zawarcie związku małżeńskiego przed osiągnięciem wieku określonego w ustawie.

 

Zjawisko powszechne w całej Afryce

Zjawisko małżeństw małych dziewczynek jest także plagą w Afryce, Jak donosi tygodnik The Economist (25 września). W Nigrze, na przykład, 75% dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 18. roku życia. I choć minimalny wiek zawarcia związku małżeńskiego ustalony przez prawo wynosi 15 lat, niektóre panny młode są znacznie młodsze: mają zaledwie 9 lat!

Szacuje się również, że spośród prawie 700 milionów kobiet na świecie, które wyszły za mąż przed 18. urodzinami, jedna szósta to Afrykanki. Zwraca uwagę fakt, że zjawisko to często występuje w środowisku wiejskim. Według The Economist, do połowy bieżącego stulecia niemal połowa małoletnich narzeczonych będzie pochodziła z Afryki.

Jednak Afryka daje także dobry przykład, niosący nadzieję na znaczne ograniczenie tego zjawiska. W Etiopii, jednym z krajów, które w przeszłości miały jeden z najwyższych wskaźników małżeństw dzieci na całym kontynencie, w ostatniej dekadzie odnotowano największy na całym świecie spadek, aż o jedną trzecią. Jedną z przyczyn tego pozytywnego trendu jest edukacja: spośród państw afrykańskich, rząd w Addis Abebie przeznacza największą część wydatków publicznych na edukację.

 

Zagrożenia związane z małżeństwami zawartymi przez osoby małoletnie

Wczesne małżeństwa, które same w sobie stanowią nadużycie, nie tylko szkodzą prawom dzieci, zmuszając je na przykład do porzucenia szkoły, ale mają także negatywny wpływ na zdrowie dziewcząt, które „są bardziej narażone na przemoc i wykorzystywanie seksualne”, podkreśla organizacja pozarządowa Plan International. Ponadto ciąże i porody są główną przyczyną śmierci dziewcząt w wieku 15-19 lat.

Wczesne małżeństwo jest czynnikiem ryzyka dla potomstwa panny młodej. Według opublikowanego pod koniec 2018 roku najnowszego raportu UNICEF dzieci urodzone przez nastoletnie matki są 1,5 razy bardziej narażone na śmierć w pierwszym miesiącu życia w porównaniu z dziećmi urodzonymi przez matki z grupy wiekowej 20-29 lat.

Dotyczy to również dzieci urodzonych przez matki, które nie ukończyły żadnej szkoły. Prawdopodobieństwo śmierci takich dzieci przed osiągnięciem piątego roku życia jest 2,6 razy większe niż w przypadku dzieci matek z wykształceniem średnim lub wyższym.

Wydaje się więc, że biorąc pod uwagę powyższe argumenty, droga obrana przez rząd malezyjski jest jak najbardziej słuszna. Pozwala ponadto przerwać błędne koło nędzy. Małżeństwa zawarte w bardzo młodym wieku pozbawiają dostępu do edukacji dziewczęta, które są następnie zmuszone wychowywać dzieci w wieku, w którym wiele ich rówieśniczek w innych częściach świata nadal bawi się lalkami.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail