Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Twój nastolatek zastanawia się nad wyborem szkoły? Kilka wskazówek, jak mu pomóc

JAK POMÓC WYBRAĆ SZKOŁĘ
Shutterstock
Udostępnij

Umiejętność podejmowania decyzji nie jest łatwą sztuką, zwłaszcza dla kilkunastolatka. Dobre wybieranie wymaga m.in. analizy, przewidywania konsekwencji, odrobiny ryzyka.

To, w jaki sposób twoje dziecko podejmuje decyzje (zmierza się z tematem, unika, liczy aż się samo jakoś poukłada itp.) zależy od wielu czynników, takich jak cechy osobowości, system wartości, doświadczenia życiowe, a wśród nich również sposób wychowania, schematy i przekonania wyniesione z domu rodzinnego.

 

Wybierania uczysz od najmłodszych lat

Wiele cech przydatnych w dokonaniu wyboru szkoły, czy w ogóle kształtujących umiejętność podejmowania decyzji, rozwija się już w pierwszych latach życia. Samodzielność, poczucie sprawczości, dostrzeganie konsekwencji swoich zachowań, kreatywność, pewność siebie są ogromnym zasobem w rozwijaniu sztuki wybierania.

Jeśli więc pozwalasz swojemu dziecku na autonomię i samodzielność (oczywiście na miarę jego możliwości), swobodę, popełnianie błędów, cieszysz się z sukcesów, uśmiechasz do jego pomysłowości, wzmacniasz konkretnymi pochwałami i wspierasz w niepowodzeniach, to tym samym budujesz u niego poczucie pewności siebie i gotowości do zmierzania się z różnymi wyzwaniami.

A jednym z takich wyzwań jest dokonywanie wyborów, które wymaga przyjęcia konsekwencji swoich działań, przeżycia straty, uczy cierpliwości i cieszenia się z tego, co jest. Jeśli więc wychowujesz swoje dziecko w sposób demokratyczny  (możesz to dość szybko określić, wykonując quiz), jest duża szansa, że twoje dziecko będzie łatwiej podejmować decyzje, niż gdybyś preferował liberalny czy autorytarny styl rodzicielski.

 

Zachęć do udziału w różnych wydarzeniach

Dni kariery zawodowej, targi edukacyjne, dni otwarte w szkołach to tylko niektóre propozycje wydarzeń mających na celu wspieranie ósmoklasistów/maturzystów w podjęciu właściwej decyzji. Ale również udział w koloniach językowych, wycieczkach, kołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych, wolontariacie, rozwijanie pasji – to wszystko kształtuje charakter i jest pomocne w określaniu dalszych dróg edukacji twojego dziecka. Wspieraj więc i zachęcaj je do zdobywania przydatnych doświadczeń.

 

Rozmawiaj, słuchaj, pytaj

Jeśli twoje dziecko myśli o kilku szkołach, pomóż mu zobaczyć plusy i minusy każdej z nich. To może być dobra okazja do usłyszenia tego, co jest dla niego ważne, czym się kieruje w wyborze: miejscem, gronem znajomych, poziomem nauczania itd. Może się zdarzyć, że usłyszysz odpowiedź „nie wiem”. Co wtedy? Nie zrażaj się, nie zniechęcaj.

Zadawaj konkretne pytania, nawet takie, które wymagają odpowiedzi tak/nie. Jeśli to możliwe, wybierzcie minimum dwie szkoły/dwa kierunki tak, aby była jakaś alternatywa. Trudno przecież wybierać, gdy… nie ma z czego wybierać! Kolejny krok to wypisanie wszystkich „za” i „przeciw”. Jedną z metod uporządkowania informacji jest analiza SWOT.

Chodziłoby o to, aby odnosząc się do każdej z wybranych szkół/kierunków określić: swoje mocne i słabe strony (np. zainteresowania, możliwości intelektualne) a także szanse i przeciwności wypływające z otoczenia (np. koszty, dojazd, poziom nauczania, zapotrzebowanie na rynku pracy).

 

Spotkanie z doradcą zawodowym

Gdy trudno coś wybrać i ustalić, skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego. To dobre rozwiązanie z dwóch powodów: po pierwsze to specjalista w tym temacie, więc poszukiwanie odpowiedzi może przebiec sprawniej. Po drugie zazwyczaj łatwiej opowiedzieć o swoich wątpliwościach i pytaniach komuś obcemu niż rodzicowi.

W szkole na zajęciach z doradcą poruszane są tematy m.in. związane z tworzeniem CV, rozmową kwalifikacyjną, a także te dotyczące znajomości siebie, swoich umiejętności i zainteresowań. Warto jednak umówić się z doradcą zawodowym na konsultację indywidualną w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas spotkania taka osoba udzieli informacji i doradzi w planowaniu dalszej edukacji i w wyborze zawodu.

Takie spotkanie pomaga w lepszym poznaniu siebie, swoich zainteresowań, systemu wartości oraz preferencji zawodowych. Doradca zna aktualne zapotrzebowanie rynku pracy oraz ofertę edukacyjną. Na podstawie uzyskanych informacji może utworzyć tzw. profil zawodowy, a także udzielić wskazówek, jak dobrze wybrać kierunek dalszego kształcenia.

Staraj się przyjaźnie i otwarcie towarzyszyć twojemu dziecku w poszukiwaniach dróg związanych z nową szkołą. Znajdź złoty środek między podcinaniem skrzydeł a podtrzymywaniem zupełnie nierealnych pomysłów. Nie krytykuj, nie oceniaj a raczej pomóż znaleźć plusy i minusy każdego pomysłu a także możliwe zasoby czy braki w jego realizacji. Pomóż, gdy popełni błąd, ale nie chroń przed niepowodzeniem, wówczas doświadczenie samodzielności może okazać się cenniejsze niż poczucie porażki.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail