Aleteia

Gdzie warto zapisać dziecko i dlaczego do harcerstwa?

HARCERSTWO
DAREK REDOS/REPORTER
Udostępnij

Możliwe, że harcerstwo jakie dziś znamy, jest u początku swojego końca, ale uniwersalność wartości jakie przekazuje, kolejne pokolenia z pewnością będą odkrywać ciągle na nowo.

Nigdy nie byłem w harcerstwie. Gdy jednak prowadzę warsztaty dla mężczyzn, szybko orientuję się, który z uczestników ma harcerską przeszłość. Harcerstwo uczy dzieci kilku ważnych rzeczy i kształtuje jedną, która w życiu dorosłym warta jest dowolnie dużych pieniędzy.

 

5
Natura

Wiesz, co to jest Zespół Deficytu Natury? To zjawisko, które poważnie odbija się na kondycji pokolenia wychowanego w wirtualnym świecie. Brak kontaktu z przyrodą znacząco oddziałuje na rozwój psychomotoryczny dzieci i jakość życia również osób dorosłych. Bliskość natury ma na nas dobroczynny wpływ, ale tym lepiej potrafimy z niej czerpać, im bliżej byliśmy z nią od pierwszych lat życia. W harcerskie DNA wpisana jest bliskość przyrody.

Wielotygodniowe obozy w środku lasu przywiązują do natury i wychowują do odpowiedzialności za nią. Dożyliśmy czasów, w których umiejętność efektywnego odpoczynku w lesie czy w górach staje się kompetencją elitarną, kompetencją, której można nauczyć się w harcerstwie.

 

4
Zaradność

Twój samochód zatrzymuje się w samym środku kompletnego odludzia, a bateria w telefonie właśnie się rozładowała. Co robisz? W takiej sytuacji łatwiej sobie poradzić, jeśli przeszło się ją wcześniej. W takiej sytuacji przyda się umiejętność określania kierunków świata, a może nawet biwakowania pod gołym niebem.

Harcerstwo to planowe i kontrolowane wchodzenie w kryzysowe okoliczności, a także uczenie różnorodnych sprawności, które mogą się przydać w bardzo typowych i bardzo nietypowych sytuacjach. Życiowa zaradność w chwilach wyzwania to kompetencja, której można nauczyć się w harcerstwie.

 

3
Służba

Jeśli ludzie dzielą się na takich, którzy chcą zmienić świat i na takich, którzy to robią, to wśród tych drugich na pewno jest bardzo wielu harcerzy. Branie odpowiedzialności za świat wokół siebie, nie czekając na innych. Aktywność społeczna i aktywizowanie społeczności. Czynna niezgoda na niesprawiedliwość. Świadomość, że warto patrzeć dalej niż na czubek własnego nosa.

To tylko niektóre efekty harcerskiego myślenia o życiu w kategoriach służby. Z takiego myślenia rodzą się zmieniające świat stowarzyszenia, firmy, urzędnicy i rodziny. Służba to umiejętność pozornego tracenia, by w rzeczywistości zyskiwać wiele więcej. Tej kompetencji uczy harcerstwo.

 

2
Braterstwo

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Jakie to uczucie, gdy wiesz, że inni bezwarunkowo pójdą za tobą w największy ogień? Co czujesz, gdy myślisz o swoim dziecku jako nastolatku, dla którego stałeś się antyautorytetem i które szuka autorytetu wśród kolegów? Czy nie wolisz, żeby tymi nowymi autorytetami byli starsi koledzy o szlachetnych wartościach?

Bezwarunkowe oparcie w ludziach, którzy będą autentycznie zabiegać o wzajemne dobro. Przyjaźnie, które nie przemijają mimo dziesięcioleci. Poczucie wspólnoty z milionami ludzi na świecie, z którymi od razu znajdujesz wspólny język, mimo że spotykasz ich pierwszy raz w życiu. Takie społeczne oparcie daje braterstwo, w którym wzrastają harcerze.

 

1
Każde pieniądze

Upadki są częścią życia. Sztuką jest się po nich podnieść, otrzepać i pójść dalej własną drogą. Niestety nie każdy ma charakter silniejszy od życiowych przeciwności. Umiejętność pracy nad własnymi słabościami. Wymaganie od siebie, kiedy inni nie wymagają. Wierność swoim własnym zasadom pomimo krytyki. Oto cechy silnego charakteru.

To jak jest on ważny, często odkrywamy dopiero w dorosłym życiu. Dlatego niejeden zapłaciłby wiele za siłę charakteru. Jednak nie da się jej kupić. Najlepiej, jeśli ćwiczy się ją już od młodości, tak jak to się dzieje w harcerstwie.

 

Schyłek harcerstwa?

Dlaczego nie będąc harcerzem, mówię dobrze o harcerstwie? Może właśnie dlatego, że nie jestem w środku i widzę więcej tego co dobre niż tego co ułomne. Dlaczego tak wiele pozytywów dostrzegam w ruchu, który z roku na rok jest coraz mniej liczny? Bo powszechne odejście od ideałów, dla harcerstwa ważnych, uważam za jedną z chorób naszych czasów, której symptomy bardzo widać w społeczeństwie.

Nie twierdzę, że harcerstwo to jedyny lek na wszystkie choroby. Ani że nie ma w nim rzeczy do naprawy i zmiany. Jednak nie jest mi znany ruch dający lepsze kompetencje do dorosłego życia niż ten, który jest spadkobiercą spuścizny Roberta Baden-Powella – założyciela światowego ruchu skautowego. Możliwe, że harcerstwo jakie dziś znamy, jest u początku swojego końca, ale uniwersalność wartości jakie przekazuje, kolejne pokolenia z pewnością będą odkrywać ciągle na nowo.