Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Światowa kampania modlitewna przygotowująca do Zesłania Ducha Świętego

UWIELBIENIE
Jantanee Runpranomkorn | Shutterstock
Udostępnij

„Ten moment ciemności”, który przeżywa obecnie Kościół, „przy cennej pomocy młodych może stać się okazją do nowego otwarcia się na zesłanie Ducha Świętego” – mówi moderator inicjatywy CHARIS, nowej struktury katolickiego ruchu odnowy w Duchu Świętym.

Pośród trudności, przez jakie obecnie przechodzi Kościół, powołana przez Stolicę Apostolską nowa struktura katolickiego ruchu odnowy w Duchu Świętym – CHARIS – wzywa wszystkich wierzących do zjednoczenia się w modlitewnej kampanii przygotowującej do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Moderator CHARIS, Jean-Luc Moens, cytując papieża Franciszka, wyjaśnia, że „ten moment ciemności”, który przeżywa obecnie Kościół, „przy cennej pomocy młodych może rzeczywiście stać się okazją do historycznej reformy Kościoła, do nowego otwarcia się na zesłanie Ducha Świętego i do rozpoczęcia etapu oczyszczenia i zmiany, które obdarzą Kościół odnowioną młodością”.

Ta modlitewna kampania zakończy się w dniu Zesłania Ducha Świętego wielkim spotkaniem z papieżem Franciszkiem, 9 czerwca, w Auli Pawła VI w Watykanie i mszą świętą na Dzień Pięćdziesiątnicy.

Wszyscy, którzy chcą przyłączyć się do tych wydarzeń, mogą zarezerwować bilet wstępu – na internetowej stronie CHARIS.

Temu przygotowaniu do Zesłania Ducha Świętego będą towarzyszyć medytacje księdza Raniero Cantalamessy, kaznodziei z Domu Papieskiego, w których proponuje on proste i konkretne sposoby błagania o nowe Zesłanie Ducha Świętego.

Medytacja kończy się ułożoną przez kaznodzieję modlitwą przywołującą nadejście Ducha Świętego:

Duchu Święty, przyjdź!
Przyjdź mocy i słodyczy Boga!
Przyjdź Ty, który jesteś zarazem ruchem i spokojem!
Odnów nas,
wypełnij naszą samotność na tym świecie,
zanurz nas w bliskości Boga!
Już nie wołamy jak prorok: „Przybądź z czterech wiatrów”,
jakbyśmy jeszcze nie wiedzieli skąd przybywasz.
My wołamy:
„Przyjdź Duchu Święty, który przybywasz z przebitego boku Chrystusa na krzyżu!
Przyjdź z ust Zmartwychwstałego!”.