Aleteia

Bp Piotrowski do neoprezbiterów: Oby z waszych ust nigdy nie padło: „nie mów nikomu”

EAST NEWS
Udostępnij

Oby z waszych ust nigdy nie padło zdanie „nie mów nikomu”. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aby wszyscy poczuli Jego miłosierdzie i odkupieńczą miłość – mówił biskup kielecki Jan Piotrowski do diakonów przyjmujących święcenia kapłańskie, podczas uroczystości święceń kapłańskich w bazylice katedralnej w Kielcach. Święcenia przyjęło siedmiu diakonów.

W diecezji kieleckiej pracuje obecnie ponad 710 kapłanów.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Jan Piotrowski, a koncelebrowali ją bp Marian Florczyk, bp Andrzej Kaleta oraz bp piński Antoni Dziemianko.

W homilii bp Piotrowski tłumaczył, że postępowanie nowych księży ma być czyste, jawne i otwarte. Przypomniał, że nawet wśród prześladowań i nienawiści, jakie świat gotuje od wieków sługom Ewangelii, w niej samej nie ma niczego, co miałoby być jakimkolwiek sekretem. Dawał wzorce i przykłady. Zalecał, aby pamiętać o słowach Jezusa – jedynego i wiecznego Kapłana, bo „tylko On powołuje i wybiera”.

Jako szczególny wzór do naśladowania wskazał postać św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów. „Jest on wzorem gorliwości kapłańskiej dla wszystkich pasterzy. Sekret jego wielkoduszności kryje się w jego oddanej miłości do Boga, przeżywanej bez miary w stałym odpowiadaniu na miłość objawioną w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. To właśnie stąd bierze początek jego pragnienie uczynienia wszystkiego dla ratowania powierzonych sobie dusz, odkupionych przez Jezusa Chrystusa za wielką cenę i przywrócenia ich wszystkich, bez wyjątku, do miłości Bożej” – wyjaśniał bp Jan Piotrowski.

Podkreślił, że trzeba pragnąć, aby Chrystus nie był obok nas, ale w nas, jak nauczał św. Augustyn. Zaznaczył także, że posłanie „nie jest dla własnej satysfakcji”, musi towarzyszyć mu przekonanie, że to „Bóg wzywa do głoszenia Ewangelii”.

Do nowych kapłanów mówił m.in.: „Chcę wam dziś powiedzieć, abyście się nie dali uwieść łabędziemu śpiewowi świata, ale waszym świętym i nienagannym życiem, gorliwością pasterską i dobrymi obyczajami zagrali tak piękną i pełną harmonii melodię, aby jej brzmienie przyprowadziło do Chrystusa wszystkich” – dodał.

Biskup kielecki wspominał także słowa, które sam usłyszał, otrzymując święcenia kapłańskie, że świadectwo wiary i miłości kapłana rodzi się z modlitwy, ascezy, służby i umiłowania krzyża. Dziękował środowiskom modlącym się regularnie za kapłanów, m.in. grupom „margaretek”.

„Bez względu na to, jak postrzega się dzisiaj kapłaństwo: czy jako łatwy sposób na życie, czy też jako jakiś tonący okręt, jako grupę społeczną, która powoli traci na znaczeniu, to należy pamiętać, że Chrystus jest w tym obecny. Wystarczy Mu zaufać i dać się prowadzić – mówi nowo wyświęcony ks. Jakub Suchecki. – Wtedy wszystko inne nie będzie nas przerażało, nie będzie budziło lęku. Po prostu pozwoli zająć się tym, co należy, czyli głoszeniem Zmartwychwstałego Chrystusa przez sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa i swoją postawę” – dodaje.

Nowi księża diecezji kieleckiej przez kilka tygodni będą odprawiać uroczyste Msze św. prymicyjne i udzielać błogosławieństwa. W wakacje będą pomagać księżom w różnych parafiach. Najprawdopodobniej pod koniec sierpnia rozpoczną pracę duszpasterską w parafii, do której skieruje ich dekret biskupa.