Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Mój proboszcz zmienił formułę przeistoczenia. Czy komunia jest ważna?

P Deliss | GoDong
Udostępnij

Nasz czytelnik pyta: „Załóżmy, że ksiądz zmieni formułę przeistoczenia. Czy mimo to hostia przeistoczy się w Ciało Chrystusa?”.

Ks. Enrico Finotti, redaktor naczelny czasopisma „Culmen et fons”, odpowiada: „Człowiek porozumiewa się z innymi za pośrednictwem swojej osoby, czynów i słów. Osoba słowami wyjaśnia właściwe znaczenie czynów. Przedwieczny Ojciec – ciągnie liturgista – porozumiewa się z nami w ten sam sposób, posyłając nam w pełni czasu Swojego Boskiego Syna, Wcielone Słowo, które spotykając się osobiście z ludźmi, wykonuje swoje zbawcze czyny i oświeca nas mocą swojego wspaniałego i sprawczego słowa”.

 

Misja Kościoła

Kościół, „posłuszny słowom Zbawiciela – podkreśla Finotti – sprawuje w czasie dzieło zbawienia człowieka w osobach swoich szafarzy, którzy działając w imieniu Christi capitas wykonują w sakramentach te same gesty (czynności) co Pan i wypowiadają Jego słowa, aby tu i teraz mogło się dokonać Jego Misterium (Ofiara i Sakramenty)”.

 

Szafarz, materia, forma

„W całkowitej zgodności z tym procesem” teologia wskazuje „trzy współpracujące elementy – osobę, gest (czynność) i słowo, tj. szafarza, materię i formę”. Liturgista podkreśla, że aby Eucharystia była ważna „konieczny jest właściwy szafarz (ważnie wyświęcony kapłan), autentyczna materia (chleb i wino) i ustalona forma (słowa wypowiedziane przez Chrystusa)”.

 

Kiedy konsekracja jest nieważna?

Pominięcie lub zasadnicza zmiana jednego z tych trzech niezbędnych elementów (nierozerwalnie ze sobą związanych i nieusuwalnych) „powoduje nieważność sakramentu, czyli jego niezaistnienie. Natomiast ich sprawowanie w sposób i w warunkach niezgodnych z kościelnym prawem liturgicznym powoduje bezprawność obrzędu”.

 

Słowa Jezusa

Kościół katolicki ogłosił, że „forma konieczna do odprawienia Ofiary sakramentalnej – podkreśla liturgista – składa się z tych samych słów, które nad chlebem i winem wypowiedział Pan Jezus, w formie zachowanej w tradycji liturgicznej Kościoła i w zatwierdzonych modlitwach eucharystycznych”.

 

Formuła konsekracji

Tak brzmią słowa konsekracji według obowiązującego Mszału Rzymskiego:

(nad chlebem)

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.

(nad kielichem)

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.

 

Sobór Watykański II

Soborowa konstytucja o liturgii świętej Sacrosantum concilum ostrzega: „nikomu innemu, chociażby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować lub zmieniać w liturgii” (S.C. 22). Słowa te dotyczą każdego obrzędu liturgicznego, tym bardziej więc w szczególny sposób odnoszą się do formuły konsekracji eucharystycznej i do formuły każdego innego sakramentu”.

 

Żadnych zmian w liturgii

Nikt nie ma zatem prawa dodawać, ujmować czy zmieniać cokolwiek, podsumowuje liturgista, „w słowach, które urząd Kościoła, zgodnie z odwieczną tradycją, ustanowił w celu sakramentalnego sprawowania misterium (transsubstancjacji – przeistoczenia) Ciała i Krwi Chrystusa w samym akcie Jego bezkrwawej Ofiary”.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail