Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Dokumenty w podróży – jakie wziąć i co zrobić w razie ich utraty

PASZPORT
piosi | Shutterstock
Udostępnij

Dobrze pamiętać, że na zagraniczny wyjazd trzeba się przygotować nie tylko w zakresie potrzebnego bagażu, ale także pod kątem odpowiednich dokumentów. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji prawnych, które mogą spowodować konieczność spędzenia oczekiwanego urlopu przed urzędami zamiast na wypoczynku. Jakie dokumenty trzeba wziąć ze sobą w podróż i co zrobić w razie ich utracenia?

Dokumenty na wyjazd

Najważniejsze dokumenty dotyczą tożsamości, zatem każda podróż poza granice Polski będzie wymagała posiadania dowodu osobistego lub paszportu. Do państw Unii Europejskiej i niektórych innych (jak np. Albania, Norwegia czy też… Watykan) dowód osobisty będzie wystarczającym potwierdzeniem tożsamości podróżującego, w innych przypadkach konieczne będzie posiadanie paszportu. Warto sprawdzić te wymogi na portalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Niektóre państwa do wjazdu na ich terytorium wymagają bowiem odpowiedniej wizy lub funkcjonuje u nich wymóg, aby paszport podróżującego był ważny przez minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju. To kolejna rzecz do sprawdzenia – jak uczy doświadczenie, wiele osób zapomina o sprawdzeniu ważności swoich dokumentów przed wyjazdem. Na dowód osobisty lub paszport czeka się do 30 dni, co może pokrzyżować wyjazdowe plany. Warto pamiętać też o odpowiednich dokumentach dla dzieci – one również są objęte obowiązkiem ich posiadania.

 

Dokumenty w razie czego

O ile dokumenty dotyczące tożsamości są obligatoryjne, a ich brak uniemożliwia kontynuowanie podróży, o tyle są też dokumenty, których posiadanie nie jest konieczne, jednak w razie zaistnienia kryzysowej sytuacji mogą znacznie ułatwić życie. Mowa tutaj oczywiście o odpowiednim ubezpieczeniu. Coraz popularniejsze staje się korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest ona wystawiana bezpłatnie i zazwyczaj od ręki w oddziale lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia.

Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie na podstawie EKUZ obejmuje tylko zdarzenia nagłe (nie zaś np. przewidziane leczenie) w zakresie niezbędnych czynności medycznych (o tym, które czynności są niezbędne decyduje właściwy na miejscu lekarz) oraz jest ono do takiej kwoty, jaką ubezpieczony byłby objęty na terenie Polski, co może sprawić, że wydatki na zdrowie znacznie przewyższą kwotę, którą NFZ za podjęte leczenie będzie mógł zwrócić.

W przypadku wielu podróży warto zatem zwrócić się do innych towarzystw ubezpieczeniowych celem właściwego zabezpieczenia siebie i swojej rodziny. Wybierając takie ubezpieczenie, najlepiej dokładnie przemyśleć możliwe groźne sytuacje na wyjeździe, nie tylko zatem w przypadku jakichkolwiek wydarzeń o charakterze zdrowotnym, ale również takich skutkujących odpowiedzialnością cywilną czy na wypadek utraty bagażu lub dokumentów.

Stracenie tych ostatnich z pewnością do najprzyjemniejszych nie należy. Utrata dokumentu tożsamości wiąże się z koniecznością powiadomienia najbliższego polskiego konsulatu (warto też powiadomić lokalną policję). Konsul wyda tymczasowy paszport, jednak nie jest to zwolnione ze spełnienia części wymogów takich jak złożenie odpowiedniego wniosku, zdjęć oraz uiszczenia stosownej opłaty, które mogą sięgnąć większych sum w zależności od danego kraju. Jeżeli podróż wiedzie ku państwom, w których brak jest konsulatu polskiego, to jako obywatel Unii Europejskiej ma się prawo do obsługi konsularnej w konsulacie innego państwa członkowskiego UE.

W takim wypadku konsul danego państwa wyda tymczasowy dokument podróży ETD (Emergency Travel Document), który umożliwi powrót do miejsca stałego pobytu. W przypadku utraty pieniędzy konsul ułatwi kontakt z krewnymi lub znajomymi w Polsce, którzy prześlą pieniądze za pośrednictwem banku lub firmy świadczącej takie usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul ma prawo udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile podróżujący zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie.

Zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie się w sferze dokumentowej ułatwi załatwienie wielu spraw za granicą, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń. Dobrze jest również zapoznać się z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polskie placówki dyplomatyczne w kraju, do którego się podróżuje czy takich poradników i serwisów jak Polak za Granicą lub Odyseusz. Utknięcie za granicą bez ważnego dokumentu do przyjemnych sytuacji z pewnością nie należy.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail