Aleteia

Bez podatku do 26. roku życia – pamiętaj o oświadczeniu!

PODATKI
WAYHOME studio | Shutterstock
Udostępnij

Już 1 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa, która zwalnia z podatku młodych do 26. roku życia. Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia jeszcze w tym roku, musisz pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia.

Celem nowej ustawy jest wsparcie młodych ludzi na rynku i poprawienie wysokości ich zarobków. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów przy minimalnych zarobkach zysk miesięczny wyniesie 133 zł (w skali roku 1592 zł), a już 355 zł miesięcznie przy zarobkach przeciętnych (w skali roku 4.261 zł). Zwolnienie będzie dotyczyło osób, które nie ukończyły 26. roku życia i będą posiadały przychody ze stosunku umowy zlecenia lub stosunku pracy, w tym również pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i stosunku służbowego. Chociaż zwolnienie nie obejmuje innych form zarobku, dosyć popularnych wśród ludzi młodych, jak samozatrudnienie czy umowy o dzieło, to na pewno jest korzystne dla portfela młodych osób i pozwoli im na łatwiejsze wejście na rynek pracownika.

Od stycznia 2020 r. zwolnienie będzie stosowane obligatoryjnie, tj. pracodawcy lub zleceniodawcy osób, którym zwolnienie przysługuje nie będą pobierać zaliczek na podatek dochodowy i będą wypłacać całą zarobioną sumę pracownikowi/zleceniobiorcy. Chyba że przekroczy on dopuszczalny próg zwolnienia, który został ustalony na wysokość 85.528 zł. Po jego przekroczeniu pracodawca/zleceniodawca będzie zobowiązany do odprowadzania stosownych zaliczek.

Inaczej sprawa wygląda w 2019 r. Chociaż ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia, to pracodawca/zleceniodawca nie przestanie od tego dnia pobierać zaliczek na podatek dochodowy. Osoby do 26. roku życia, które chcą jednak skorzystać ze zwolnienia, będą miały taką możliwość, jeżeli złożą u swojego pracodawcy/zleceniodawcy pisemne oświadczenie, że uzyskane przez nich przychody od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. będą podlegały zwolnieniu, czyli że będą:

  • pochodziły ze stosunku umowy zlecenia lub stosunku pracy,
  • nie przekroczą one limitu zwolnienia w wysokości 35.636,67 zł (co stanowi 5/12 limitu zwolnienia całorocznego w wysokości 85.528 zł z uwagi na to, że w 2019 r. roku zwolnienie obowiązuje dopiero od sierpnia, czyli przez 5 miesięcy),

a osoby, które te przychody uzyskają, nie ukończą w tym okresie 26. roku życia. Po złożeniu takiego oświadczenia pracodawca/zleceniodawca nie będę pobierać zaliczek na podatek dochodowy już od sierpnia i od tego miesiąca będą wypłacać pełne wynagrodzenie niepomniejszone o podatek.

Brak złożenia takiego oświadczenia nie sprawi jednak, że zwolnienie za te 5 miesięcy przepadnie. Urząd Skarbowy weźmie je pod uwagę przy rozliczaniu całorocznej deklaracji podatkowej (którą od tego roku wypełnia samodzielnie, więcej przeczytasz TUTAJ) i zwróci pobrane zaliczki po dokonaniu takiego rozliczenia razem ze zwrotem podatku za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r., jeśli taki zwrot będzie przysługiwał. Niemniej jednak warto złożyć u swojego pracodawcy/zleceniodawcy podobne oświadczenie i korzystać z wprowadzonego zwolnienia już od 1 sierpnia 2019 r.