Aleteia

Papież Paweł VI o „dopowiedzeniach różańcowych”

PAPIEŻ PAWEŁ VI
ASSOCIATED PRESS/East News
Udostępnij

Dodawanie do wymówionego w każdym Pozdrowieniu anielskim imienia Jezus jest jak refren łączący się z wypowiedzianą tajemnicą, zarówno dla podtrzymania kontemplacji, jak i dla uzgodnienia myśli ze słowem.

Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś, Maryjo” przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego – jako do ostatecznego kresu – odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie Matki Chrzciciela: „Błogosławiony owoc żywota twojego”.

Co więcej, powtarzanie słów „Zdrowaś, Maryjo” jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Albowiem Chrystus wskazywany w każdym Pozdrowieniu Anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolejno wypowiadane tajemnice ukazują jako Syna Bożego i jako Syna Dziewicy, narodzonego w grocie betlejemskiej; ofiarowanego przez Matkę w świątyni; młodzieńca pełnego troski o sprawy swego Ojca; Odkupiciela ludzi będącego w agonii w ogrodzie; ubiczowanego i cierniem ukoronowanego; obarczonego krzyżem i umierającego na Górze Kalwarii; wskrzeszonego z martwych i wstępującego do chwały Ojca, by zesłać dary Ducha Świętego.

Wiadomo zaś, że było pierwotnym zwyczajem, istniejącym aż dotąd w wielu miejscach, dodawać do wymówionego w każdym Pozdrowieniu anielskim imienia Jezus pewien refren łączący się z wypowiedzianą tajemnicą, zarówno dla podtrzymania kontemplacji, jak i dla uzgodnienia myśli ze słowem.

Marialis cultus, 46/ (4)

 

Dopowiedzenia różańcowe „pojedyncze”

Na początku

1/…który umacnia naszą wiarę.

2/…który utwierdza naszą nadzieję.

3/…który rozpala naszą miłość.

 

Część I

Tajemnice Radosne

1/…któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.

2/…któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.

3/…któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.

4/…któregoś Ty, o Panno, w Świątyni ofiarowała.

5/…któregoś Ty, o Panno, w Świątyni znalazła.

 

Część II

Tajemnice Światła

1/…który przyjął chrzest w Jordanie.

2/…który objawił siebie na weselu w Kanie.

3/…który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia.

4/…który przemienił się na Górze Tabor.

5/…który ustanowił Eucharystię.

 

Część III

Tajemnice Bolesne

1/…który za nas Krwią się pocił.

2/…który za nas był ubiczowany.

3/…który za nas był cierniem ukoronowany.

4/…który za nas ciężki Krzyż nosił.

5/…który za nas był ukrzyżowany.

 

Część IV

Tajemnice Chwalebne

1/…który zmartwychwstał.

2/…który do nieba wstąpił.

3/…który nam Ducha Świętego zesłał.

4/…który Ciebie, o Panno, wziął do nieba.

5/…który Ciebie, o Panno, w niebie ukoronował.

 

Część I

Tajemnice Radosne

Tajemnica pierwsza

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

1)… o którego – jako Mesjasza – modliłaś się, Maryjo.

2)… o którego przyjęcie poprosił Cię, Maryjo, Bóg przez Archanioła Gabriela.

3)… o którym wiadomość wstrząsnęła Tobą, Maryjo, jak trzęsienie ziemi i burza morska.

4)… którego przyjęłaś, Maryjo, do swego łona i życia bez wahania.

5)… któremu dałaś ciało całkowicie i tylko Ty, Maryjo.

6)… dla którego zrezygnowałaś, Maryjo, ze swoich ludzkich planów.

7)… któremu zaufałaś, że sam rozwiąże wątpliwości Józefa.

8)… którego nosiłaś w łonie jak w tabernakulum.

9)… który zamieszkując w Tobie, Maryjo, uczynił Twoje łono Forma Dei dla kształtowania tych, którzy ofiarowują się Twemu Niepokalanemu Sercu.

10)… który nie naruszył Twojego dziewictwa.

 

Część II

Tajemnice Światła

Tajemnica trzecia

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

1)… który powiedział: bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

2)… który powiedział: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.

3)… który powiedział: błogosławieni ubodzy w duchu.

4)… który powiedział: błogosławieni którzy się smucą.

5)… który powiedział: błogosławieni cisi.

6)… który powiedział: błogosławieni którzy łakną i pragną sprawiedliwości.

7)… który powiedział: błogosławieni miłosierni.

8)… który powiedział: błogosławieni czystego serca.

9)… który powiedział: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój.

10)… który powiedział: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości.

 

*Fragment książki ks. Piotra Markielowskiego, s. Barbary Klimek, „Różaniec z dopowiedzeniami„, Wydawnictwo AA 2019

**Tytuł, lead, śródtytuły pochodzą od redakcji Aleteia.pl

RÓŻANIEC Z DOPOWIEDZENIAMI, KSIAŻKA