Aleteia

Jeśli nieprawidłowo się odżywiasz, wymagasz nawrócenia. Papież napisał list do FAO

JEDZENIE NIEZDROWE
Ekaterina Markelova | Shutterstock
Udostępnij

„Jedzenie przestaje być środkiem do życia, a staje się drogą do zagłady” – napisał papież Franciszek w liście do Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa FAO z okazji przypadającego 16 października Światowego Dnia Żywności. Równocześnie według najnowszych danych ONZ ponad dwa miliardy osób, czyli prawie jedna czwarta ludności świata, nie ma dostępu do „bezpiecznej, pożywnej i wystarczającej” żywności, a co najmniej 820 mln cierpi głód.

Przypomniał, że na całym świecie jest 820 mln głodnych ludzi i prawie tyle samo cierpiących z powodu nadwagi i niewłaściwych nawyków żywieniowych.

 Niezdrowe odżywianie wymaga nawrócenia – dodał Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że niewłaściwe nawyki żywieniowe to nie problem wyłącznie krajów rozwiniętych. Dotyka on także obszarów, gdzie jedzenia jest niewiele, ale ludzie odżywiają się coraz gorzej, naśladując modele żywieniowe importowane z Zachodu. Ojciec Święty przestrzegł przed żywieniowymi patologiami spowodowanymi „nadmiarem”, z którego wynikają choroby, takie jak: cukrzyca, choroby układu krążenia, i inne formy chorób zwyrodnieniowych. Zauważył też, że problemy pojawiają się również w wyniku „niedoboru”, o czym świadczy rosnąca liczba zgonów z powodu bulimii czy anoreksji. Stąd „nawrócenia wymaga cały nasz sposób życia i działania, a odżywianie to tylko punkt wyjścia”.

Ojciec Święty podkreślił, że z zaburzeniami odżywiania można walczyć „tylko przez kultywowanie stylu życia zainspirowanego wdzięcznością za otrzymane dary i praktykowanie wstrzemięźliwości, umiaru i samokontroli”. Zdaniem papieża prostszy i bardziej trzeźwy sposób życia otworzy nam oczy na troski i potrzeby ludzi wokół nas. Pomoże nam też w walce z indywidualizmem i egocentryzmem, które „służą jedynie generowaniu głodu i nierówności społecznych”. Franciszek przypomniał, że główną rolę do odegrania ma w tych kwestiach rodzina. „W rodzinie, dzięki szczególnej wrażliwości i mądrości kobiet i matek, uczymy się, jak cieszyć się owocami ziemi bez nadużywania ich” – napisał Ojciec Święty.

 

Prawie miliard ludzi głoduje

Możemy wygrać walkę z głodem, jeśli będziemy współpracować ręka w rękę – powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Qu Dongyu.

Jednocześnie przestrzegł, że wysiłki na rzecz likwidacji głodu w ciągu najbliższych 10 lat są „coraz mniejsze”. A przecież położenie kresu głodowi i niedożywieniu jest drugim spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju, uzgodnionych przez ONZ do roku 2030. Tymczasem liczba głodujących i niedożywionych na świecie ostatnio wzrosła po kilku latach względnej stabilizacji.

W Afryce jest prawie o 20 proc. więcej osób niedożywionych niż tych, które nie cierpią głodu. Mając to na względzie, międzynarodowa organizacja „Save the Children” postanowiła zwrócić w tym roku uwagę w dzisiejszym Dniu na problem braku bezpieczeństwa żywnościowego w Rogu Afryki. Według organizacji w tym regionie prawie 13 mln ludzi cierpi głód, przy czym ponad połowa tej liczby to dzieci. Sytuacja zaostrzyła się tam jeszcze bardziej wskutek silnych posuch, jakie wystąpiły na tych ziemiach latem br.

 

Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności jest obchodzony corocznie 16 października od 1979 r., gdyż właśnie w tym dniu w 1945 powołano do życia FAO. W 1980 Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło organizowanie tego Dnia, gdyż „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka oraz stanowi jego fundamentalną potrzebę” (rezolucja 35/70 z 5 grudnia 1980). Ogłosiło ono ponadto lata 1997-2006 i 2008-17 „Dekadami Walki z Ubóstwem”.