Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Franciszek: Budujmy mosty z niewierzącymi, wyciągajmy rękę, bez agresji

Pope Audience
Udostępnij

Prośmy Ducha Świętego, aby nauczył nas budować pomosty z kulturą, z niewierzącymi lub ludźmi, których wiara różni się od naszej, by zawsze budować mosty, wyciągać rękę, bez jakiejkolwiek agresji – mówił papież Franciszek.

Kliknij tutaj, by przejrzeć galerię

Papież Franciszek, kontynuując cykl katechez na temat Dziejów Apostolskich, odniósł się do wystąpienia św. Pawła na Areopagu. Na wstępie zauważył, że Apostoł docierając do Aten, napotkał tam bałwochwalstwo, na które „burzył się wewnętrznie”, ale jednocześnie zderzenie to pobudziło go do zbudowania pomostu, by nawiązać dialog z tą kulturą.

 

Papież: Bóg chce, by Go szukano, by każdy mógł Go znaleźć

Ojciec Święty podkreślił, że Paweł nie spoglądał na Ateny i świat pogański z wrogością, ale oczyma wiary, co pobudziło go do otwarcia drogi między Ewangelią a światem pogańskim. Pragnął on ukazać obecnego w ich świecie Boga, którego nie znali.

Papież zwrócił ponadto uwagę na obrany przez Apostoła wzorzec przepowiadania. Wychodzi on od biblijnej wiary w Boga objawienia, by dotrzeć do odkupienia i sądu, czyli właściwego orędzia chrześcijańskiego. Wyjaśnia, że Stwórca zawsze chce, aby Go szukano, by każdy mógł Go odnaleźć.

Następnie zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o nawróceniu ze względu na zbliżający się sąd i pośrednio wskazuje na Chrystusa. Kiedy jednak mówi o Jego wskrzeszeniu, napotyka przeszkodę. Pomimo pozorów klęski dołącza do niego kilka osób. Jest wśród nich mężczyzna Dionizy, członek Areopagu, i kobieta, Damaris. „Również w Atenach zakorzenia się Ewangelia i może zabrzmieć na dwa głosy: męski i kobiecy!” – skomentował tę scenę papież. Na zakończenie Franciszek zachęcił:

Prośmy również dzisiaj Ducha Świętego, aby nauczył nas budować pomosty z kulturą, z niewierzącymi lub ludźmi, których wiara różni się od naszej, by zawsze budować mosty, zawsze wyciągać rękę, bez jakiejkolwiek agresji. Prośmy Go o umiejętność delikatnego inkulturowania orędzia wiary, kierując się na tych, którzy nie znają Chrystusa, spojrzenia kontemplatywnego, pobudzonego miłością, która rozpalałaby nawet najbardziej zatwardziałe serca.

 

 

Ojciec Święty do Polaków: Okazujmy solidarność z chrześcijanami prześladowanym za wiarę

Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, papież Franciszek zachęcił do okazywania solidarności chrześcijanom prześladowanym za wiarę. Przypomniał, że w najbliższą niedzielę będzie w Polsce obchodzony XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w najbliższą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodził XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i Konferencję Episkopatu Polski. W tym roku pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny jest kierowana do chrześcijan w Sudanie Południowym. Wasza modlitwa i konkretne dzieło solidarności niech przynosi wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa w różnych częściach świata. Z serca wam błogosławię!

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail