Aleteia

6 powodów, by zdecydować się na ślub

SHUTTERSTOCK
Udostępnij

To nie tylko kartka papieru lub ładna ceremonia. To coś o wiele głębszego i ważniejszego.

Chociaż nikt nie da nam gwarancji miłości, małżeństwo stwarza środowisko sprzyjające zwiększeniu szans na szczęście. W przeciwieństwie do wolnego związku lub wspólnego zamieszkania, odpowiada naturalnie i autentycznie na wezwanie, które czujemy, gdy się zakochujemy.

Kiedy dwoje ludzi się zakochuje, miłość zaprasza ich do związku, w którym pragnie się i wyraża wzajemne oddanie: wyłączną, trwałą, altruistyczną i owocną miłość.

 

Większa zdolność do kochania

Różnica między zamieszkaniem razem a ślubem nie polega na akcie ślubu, który jest po prostu oznaką zaangażowania lub na ceremonii, która upublicznia to, co państwo młodzi przekazują sobie nawzajem, ale fakt, że małżonkowie, którzy się pobierają, wykonują nowy akt miłości – zobowiązując się do kochania siebie na zawsze.

Podjęcie tego kroku zaangażowania generuje energię, pomysły, wysiłki i postawy, które nie staną się rzeczywistością, jeśli ideą związku jest pozostanie razem, dopóki ma się na to ochotę, a nie na zawsze.

Pobranie się, z poświęceniem i zaangażowaniem, nie eliminuje ograniczeń i wad ludzi, ale stwarza nową i korzystną sytuację dla pary młodej i podnosi zdolność pary do miłości do poziomu, którego nie można osiągnąć bez tego dobrowolnego aktu.

Para to dwoje ludzi, którzy po prostu się kochają; małżonkowie to ludzie, którzy oprócz wzajemnej miłości postanawiają formalnie zobowiązać się do wzajemnej miłości. To duża różnica. Jest to akt miłości, całkowitego oddania w chwili obecnej wszystkiego, czym się jest i czym może się być, z obietnicą kontynuowania tego czynu aż do śmierci.

„Na zawsze” wzmacnia twoje zaangażowanie i miłość

Autentyczna miłość zaprasza nas do trwałego a nie tymczasowego związku; to zobowiązanie do życia i oddania się małżonkowi „dopóki śmierć nas nie rozłączy”.

Proste pragnienie bycia z kimś jest czymś jedynie sentymentalnym: bardzo delikatną miłością, która może mieć bardzo krótką datę ważności. Małżeństwo jest krokiem, który konkretyzuje ten związek. Poprzez konkretny czyn w teraźniejszości – ślub – dwoje ludzi zobowiązuje się na przyszłość.

 

Motywuje cię do dawania z siebie wszystkiego

Innym aspektem zakochania jest altruizm – dawanie z siebie tego, co najlepsze. Małżonkowie wzbogacają się wzajemnie swoją różnorodnością percepcyjną, racjonalną, fizjologiczną, emocjonalną i duchową.

Dobro małżonków (które jest szczytem małżeństwa) polega na zmianach, które dokonują się w sposobie bycia każdej osoby, aby żyć w związku dwojga jako jedności, ponieważ małżeństwo to „jedno, ale wciąż dwoje”, w którym jednostki są zjednoczone, ale nie wchłonięte. To nie tylko para, to małżeństwo.

 

Małżeństwo daje nowe powody do świętowania

W całej historii ludzkości małżeństwo było zawsze celebrowane, choć z różnymi niuansami. Kiedy dwie osoby wspólnie uznają, że ta druga osoba jest tak cenna, że decydują się na dar życia, jest to duży powód do świętowania.

Z tego samego powodu obchodzimy rocznice ślubu, kiedy upamiętniamy moment, w którym dwoje ludzi oddało się sobie najgłębiej, jak to możliwe.

 

Przyczynia się do mentalności otwartej na życie

Miłość ma tendencję do stawania się płodną, ponieważ zakochanie rodzi płodność na wiele sposobów, nie tylko dając życie człowiekowi. Stwarza u małżonków otwartość na życie w ogóle, a także otwartość na posiadanie dzieci, co jest jednym z celów małżeństwa.

Rzeczywiście, solidna struktura oferowana przez oddaną miłość przygotowuje bezpieczne środowisko do przyjmowania dzieci i tworzenia w małżonkach uznania dla wartości życia.

 

Wzbogaca cię sakramentalnie

Małżeństwo jest wspólnym dziedzictwem ludzkości, ale wielkim bogactwem katolików jest to, że małżeństwo zostało podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu, duchowej rzeczywistości, w której Chrystus staje się obecny w życiu małżonków, aby pomóc im w spełnieniu ślubów i korzystać ze wszystkich dóbr małżeńskich.

Oznacza to, że dzięki zaangażowaniu, które podjęli, mają większą wolę i energię, aby wzrastać i pokonywać trudności, które są wznoszone i wspierane przez łaskę Bożą poprzez sakrament. Miłość wymaga pracy każdego dnia, a gdy ludzka siła słabnie, łaska Jezusa nas podtrzymuje.