Aleteia

Kilkanaście milionów wyświetleń spotu o pornografii. Czy twoje dziecko jest bezpieczne?

PORNOGRAFIA
YouTube
Udostępnij

Kampania trwała od października do końca listopada. Jej osią był spot społeczny uświadamiający całkowity brak zabezpieczeń przed dostępem dzieci do pornografii.

5 milionów wyświetleń w serwisie YouTube i ponad 9 milionów na Facebooku – tyle osób obejrzało spot tegorocznej kampanii społecznej Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

Celem było zwiększenie świadomości masowego oglądania przez dzieci i młodzież internetowej pornografii. To kolejna już akcja informacyjna STS podejmująca tę problematykę.

Kampania trwała od października do końca listopada br. Jej osią był spot społeczny uświadamiający całkowity brak zabezpieczeń przed dostępem dzieci do pornografii.

Spot można obejrzeć tu:

W ramach kampanii powstała kolejna, poszerzona edycja „Podsumowania badań i literatury na temat negatywnych konsekwencji konsumpcji pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży”. Spośród ponad 6 tys. studentów zbadanych w Polsce, aż 12,2 proc. określa siebie jako osoby uzależnione od treści pornograficznych.

Z kolei badania mózgu z udziałem osób nałogowo oglądających pornografię w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce pokazują podobne zmiany do obserwowanych w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub hazardu. To tylko dwie spośród wielu informacji przywołanych w „Podsumowaniu”, którego pierwsza wersja została wydana w 2017 roku.

Opracowanie jest dostępne na specjalistycznym portalu oPornografii.pl, zostało też przesłane do sądów, prokuratur i komend policji w całej Polsce.

Bez pełnej świadomości osób mających realny wpływ na możliwość zmiany obecnego stanu rzeczy, będzie bardzo trudno chronić młode pokolenie przed zgubnym wpływem konsumpcji pornografii. Z przeprowadzonego przez nas we wrześniu br. badania wynika, że 85,4 proc. dorosłych Polaków uważa, że do pornografii internetowej dostęp powinny mieć tylko osoby pełnoletnie, a ponad 84 proc. chce, żeby w obiektach użyteczności publicznej były zainstalowane narzędzia uniemożliwiające dzieciom i młodzieży korzystanie z internetowej pornografii – przekonuje Izabela Karska, rzeczniczka STS.

O tym, że współczesna pornografia nie jest właściwym materiałem dla małoletnich, świadczą także badania zespołu dr. hab. Mateusza Goli, które przeprowadził we współpracy ze Stowarzyszeniem. To kolejny element kampanii. Badania potwierdzają m.in. wzrost brutalności treści pornograficznych od lat 90., a także stosowanie w pornografii przemocy w sferze werbalnej. Najczęściej wyrażała się ona chęcią dominacji i obrażaniem, skierowanym głównie do kobiet.

Całość badań dostępna na stronie http://www.twojasprawa.org.pl oraz portalu opornografii.pl.

Merytorycznym zapleczem zakończonej kampanii jest funkcjonujący od ponad roku specjalistyczny portal oPornografii.pl. W przystępny sposób opisuje on patologie, na które dzieci i młodzież natykają się w internecie. Jest również nieocenioną pomocą dla decydentów, urzędników, ale przede wszystkim dla rodziców i wychowawców.

Wywiady, poradniki czy wyniki najnowszych badań zostały wzbogacone nową serią filmów instruktażowych, w których Youtuber Tomek Sokołowski omawia dostępne na rynku aplikacje i programy ochrony rodzicielskiej, tłumacząc rodzicom sposób ich instalacji i użycia. Więcej informacji na www.opornografii.pl.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców, STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń dostępne są na stronie http://www.opornografii.pl, a także www.twojasprawa.org.pl.

Stowarzyszenia Twoja Sprawa