Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 06/12/2023 |
Św. Mikołaja
Aleteia logo
Pod lupą
separateurCreated with Sketch.

Popychanie, bicie, dławienie – badania potwierdzają brutalizację pornografii

PORNOGRAFIA

Stenko Vlad | Shutterstock

Redakcja - 09.01.20

Podczas gdy pornografia jest coraz brutalniejsza, dzieci mają do niej coraz łatwiejszy dostęp. Już 1 na 3 siedmiolatków ogląda pornografię co najmniej raz w miesiącu. Na smartfonie.

„Mamy obecnie więcej scen naruszających podmiotowość partnerów seksualnych. Nastąpił wzrost występowania zachowań takich jak popychanie, uderzanie ręką czy dławienie” – mówi autor badań nad pornografią dr hab. Mateusz Gola. Raport o brutalizacji pornografii oraz dane na temat skali jej oglądalności przez dzieci przedstawiło kilka dni temu Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Publikujemy streszczenie wyników badań.

Cel badania

Celem badania było ustalenie zmian w treściach dostępnych materiałów pornograficznych na przestrzeni ostatnich 25 lat. W badaniu wzięło udział 14 przeszkolonych uczestników (7 kobiet oraz 7 mężczyzn), którzy poddali analizie treść 54 filmów pornograficznych (po 18 obrazów z lat 1995–1998, 2005–2008 i 2015–2018). Filmy zostały dobrane w wystandaryzowany sposób, na bazie dostępnych informacji o największej popularności (w danym okresie) grających w nich aktorek.

Coraz więcej przemocy

Filmy analizowano pod kątem zmian treści, w tym brutalizacji. Badacze nie mają wątpliwości, że we współczesnej pornografii internetowej jest coraz więcej przemocy. Wzrost zachowań przemocowych jest szczególnie widoczny przy porównaniu treści pornograficznych z lat 90. z tymi, które wyprodukowano w latach 2005-2008.

Dzięki analizom widzimy zmiany na skali brutalnych zachowań seksualnych. Wiele z tych, które obecnie czy nawet od wczesnych lat dwutysięcznych występują w filmach na porządku dziennym, nie pojawiały się na przykład w materiałach produkowanych w latach 90. Mamy obecnie więcej scen mocniej naruszających podmiotowość partnerów seksualnych. Biorąc pod uwagę charakter agresji fizycznej, nastąpił wzrost występowania np. takich zachowań jak popychanie, uderzanie ręką czy dławienie – wyjaśnia autor badań dr hab. Mateusz Gola.

Kobiety i mężczyźni postrzegają produkcje pornograficzne inaczej

Odnotowano również różnice w postrzeganiu filmów pornograficznych przez kobiety i mężczyzn. – Kobiety częściej dostrzegają w filmach uprzedmiotawiające pozycje seksualne oraz zachowania obrażające je. Te wyniki były niezależne od daty produkcji filmów – wyjaśnił Mateusz Gola. Wyniki badań potwierdziły także stosowanie w pornografii przemocy w sferze werbalnej, uderzającej zwykle w kobiety, przez okazywanie słownej dominacji i obrażanie.

Co było obsceniczne, już jest normą – tak wygląda uzależnienie

Jak podkreślił seksuolog dr n. med. Bogdan Stelmach, wyniki badań nie zaskakują. Branża pornograficzna podąża za potrzebami klientów, a ci potrzebują coraz bardziej ekstremalnych treści. – Obserwuję to w moim gabinecie. Pacjenci wprost deklarują, że korzystają z materiałów pornograficznych, których jeszcze jakiś czas temu nie oglądaliby, bo byłyby one dla nich zbyt obsceniczne. Taki stan rzeczy jest charakterystyczny dla mechanizmu uzależnienia, o czym mówi się już wprost w badaniach zarówno w Polsce, jak i za granicą – skomentował.

Dzieci i młodzież są konsumentami pornografii

Niewiele badań dotyczących częstotliwości korzystania z pornografii obejmuje osoby poniżej 18. roku życia. Jednak z tych, które to robią wynika, że dzieci i młodzież są częstymi konsumentami treści pornograficznych. W Polsce badania na ten temat przeprowadził Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN, 2017). 3-letnim badaniem (2014-2017) objęto 11 tys. uczniów II i III klas gimnazjów w 11 województwach w latach 2014-2017.

Spośród dzieci, które miały już kontakt z pornografią, 52 proc. chłopców i 33 proc. dziewcząt pierwszy raz zapoznało się z nią, zanim ukończyło 12. rok życia. Ponad 32 proc. chłopców ogląda pornografię co najmniej kilka razy w miesiącu, a 11 proc. z nich robi to raz dziennie lub częściej – czytamy w raporcie udostępnionym przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

Internet – podstawowe źródło pornografii

Według danych IPZIN z 2017 r. 62 proc. dziewcząt i 100 proc. chłopców pornografię ogląda w internecie. Wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS, 2017) w październiku i listopadzie 2017 roku na grupie 3943 uczniów w wieku 11-18 lat pokazują, że prawie połowa, bo 43 proc. dzieci i młodzieży ma kontakt z pornografią.

79 proc. dzieci trafia na pornografię poprzez telefon komórkowy. Spośród nich 50 proc. chłopców i 36 proc. dziewcząt przyznało, że oglądała sceny seksu z użyciem przemocy, a 39 proc. pytanych dzieci zdradzała zaniepokojenie treściami, które oglądały. Inne badania na reprezentatywnej próbie polskich internautów pokazują, że w grupie wiekowej od 7. do 11. roku życia, prawie 1 na 3 dzieci (27%) wchodzi na strony z pornografią przynajmniej raz w miesiącu (Lewczuk i wsp., 2019).

Udostępnianie pornografii małoletnim to przestępstwo

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego rozpowszechnianie pornografii w sposób niezabezpieczony przed dostępem do niej osób małoletnich poniżej 15. roku życia jest przestępstwem (art. 200 §3kk), podobnie jak reklama i promocja tego typu działalności (art. 200 §5 kk). Z kolei produkowanie i rozpowszechnianie pornografii związanej z prezentowaniem przemocy jest zakazane niezależnie od tego, do jakiej grupy wiekowej dociera (art. 202 §3 kk). Wykazane w wynikach badań brutalizowanie się treści pornograficznych uświadamia, jaką szkodliwość społeczną niosą za sobą wspomniane przestępstwa.

Pomoc dla rodziców

W związku z tym Stowarzyszenie Twoja Sprawa od lat podejmuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat szkodliwości konsumpcji pornografii w kontekście dzieci i młodzieży. Zajmuje się także ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

raportem można zapoznać się na stronie www.twojasprawa.org.pl oraz portalu opornografii.pl

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń dostępne są na stronie www.opornografii.pl, a także www.twojasprawa.org.pl.

Źródło: KAI / Twoja Sprawa


PORNOGRAFIA

Czytaj także:
Kilkanaście milionów wyświetleń spotu o pornografii. Czy twoje dziecko jest bezpieczne?


DZIECI, PORNOGRAFIA

Czytaj także:
Jak chronić dzieci przed pornografią?
Czytaj także:
Co dzieje się w mózgu, kiedy zaczynasz oglądać pornografię?

Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail