Aleteia

Popychanie, bicie, dławienie – badania potwierdzają brutalizację pornografii

PORNOGRAFIA
Stenko Vlad | Shutterstock
Udostępnij

Podczas gdy pornografia jest coraz brutalniejsza, dzieci mają do niej coraz łatwiejszy dostęp. Już 1 na 3 siedmiolatków ogląda pornografię co najmniej raz w miesiącu. Na smartfonie.

„Mamy obecnie więcej scen naruszających podmiotowość partnerów seksualnych. Nastąpił wzrost występowania zachowań takich jak popychanie, uderzanie ręką czy dławienie” – mówi autor badań nad pornografią dr hab. Mateusz Gola. Raport o brutalizacji pornografii oraz dane na temat skali jej oglądalności przez dzieci przedstawiło kilka dni temu Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Publikujemy streszczenie wyników badań.

 

Cel badania

Celem badania było ustalenie zmian w treściach dostępnych materiałów pornograficznych na przestrzeni ostatnich 25 lat. W badaniu wzięło udział 14 przeszkolonych uczestników (7 kobiet oraz 7 mężczyzn), którzy poddali analizie treść 54 filmów pornograficznych (po 18 obrazów z lat 1995–1998, 2005–2008 i 2015–2018). Filmy zostały dobrane w wystandaryzowany sposób, na bazie dostępnych informacji o największej popularności (w danym okresie) grających w nich aktorek.

 

Coraz więcej przemocy

Filmy analizowano pod kątem zmian treści, w tym brutalizacji. Badacze nie mają wątpliwości, że we współczesnej pornografii internetowej jest coraz więcej przemocy. Wzrost zachowań przemocowych jest szczególnie widoczny przy porównaniu treści pornograficznych z lat 90. z tymi, które wyprodukowano w latach 2005-2008.

Dzięki analizom widzimy zmiany na skali brutalnych zachowań seksualnych. Wiele z tych, które obecnie czy nawet od wczesnych lat dwutysięcznych występują w filmach na porządku dziennym, nie pojawiały się na przykład w materiałach produkowanych w latach 90. Mamy obecnie więcej scen mocniej naruszających podmiotowość partnerów seksualnych. Biorąc pod uwagę charakter agresji fizycznej, nastąpił wzrost występowania np. takich zachowań jak popychanie, uderzanie ręką czy dławienie – wyjaśnia autor badań dr hab. Mateusz Gola.

 

Kobiety i mężczyźni postrzegają produkcje pornograficzne inaczej

Odnotowano również różnice w postrzeganiu filmów pornograficznych przez kobiety i mężczyzn. – Kobiety częściej dostrzegają w filmach uprzedmiotawiające pozycje seksualne oraz zachowania obrażające je. Te wyniki były niezależne od daty produkcji filmów – wyjaśnił Mateusz Gola. Wyniki badań potwierdziły także stosowanie w pornografii przemocy w sferze werbalnej, uderzającej zwykle w kobiety, przez okazywanie słownej dominacji i obrażanie.

 

Co było obsceniczne, już jest normą – tak wygląda uzależnienie

Jak podkreślił seksuolog dr n. med. Bogdan Stelmach, wyniki badań nie zaskakują. Branża pornograficzna podąża za potrzebami klientów, a ci potrzebują coraz bardziej ekstremalnych treści. – Obserwuję to w moim gabinecie. Pacjenci wprost deklarują, że korzystają z materiałów pornograficznych, których jeszcze jakiś czas temu nie oglądaliby, bo byłyby one dla nich zbyt obsceniczne. Taki stan rzeczy jest charakterystyczny dla mechanizmu uzależnienia, o czym mówi się już wprost w badaniach zarówno w Polsce, jak i za granicą – skomentował.

 

Dzieci i młodzież są konsumentami pornografii

Niewiele badań dotyczących częstotliwości korzystania z pornografii obejmuje osoby poniżej 18. roku życia. Jednak z tych, które to robią wynika, że dzieci i młodzież są częstymi konsumentami treści pornograficznych. W Polsce badania na ten temat przeprowadził Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN, 2017). 3-letnim badaniem (2014-2017) objęto 11 tys. uczniów II i III klas gimnazjów w 11 województwach w latach 2014-2017.

Spośród dzieci, które miały już kontakt z pornografią, 52 proc. chłopców i 33 proc. dziewcząt pierwszy raz zapoznało się z nią, zanim ukończyło 12. rok życia. Ponad 32 proc. chłopców ogląda pornografię co najmniej kilka razy w miesiącu, a 11 proc. z nich robi to raz dziennie lub częściej – czytamy w raporcie udostępnionym przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

 

Internet – podstawowe źródło pornografii

Według danych IPZIN z 2017 r. 62 proc. dziewcząt i 100 proc. chłopców pornografię ogląda w internecie. Wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS, 2017) w październiku i listopadzie 2017 roku na grupie 3943 uczniów w wieku 11-18 lat pokazują, że prawie połowa, bo 43 proc. dzieci i młodzieży ma kontakt z pornografią.

79 proc. dzieci trafia na pornografię poprzez telefon komórkowy. Spośród nich 50 proc. chłopców i 36 proc. dziewcząt przyznało, że oglądała sceny seksu z użyciem przemocy, a 39 proc. pytanych dzieci zdradzała zaniepokojenie treściami, które oglądały. Inne badania na reprezentatywnej próbie polskich internautów pokazują, że w grupie wiekowej od 7. do 11. roku życia, prawie 1 na 3 dzieci (27%) wchodzi na strony z pornografią przynajmniej raz w miesiącu (Lewczuk i wsp., 2019).

 

Udostępnianie pornografii małoletnim to przestępstwo

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego rozpowszechnianie pornografii w sposób niezabezpieczony przed dostępem do niej osób małoletnich poniżej 15. roku życia jest przestępstwem (art. 200 §3kk), podobnie jak reklama i promocja tego typu działalności (art. 200 §5 kk). Z kolei produkowanie i rozpowszechnianie pornografii związanej z prezentowaniem przemocy jest zakazane niezależnie od tego, do jakiej grupy wiekowej dociera (art. 202 §3 kk). Wykazane w wynikach badań brutalizowanie się treści pornograficznych uświadamia, jaką szkodliwość społeczną niosą za sobą wspomniane przestępstwa.

 

Pomoc dla rodziców

W związku z tym Stowarzyszenie Twoja Sprawa od lat podejmuje działania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat szkodliwości konsumpcji pornografii w kontekście dzieci i młodzieży. Zajmuje się także ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

raportem można zapoznać się na stronie http://www.twojasprawa.org.pl oraz portalu opornografii.pl

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń dostępne są na stronie http://www.opornografii.pl, a także http://www.twojasprawa.org.pl.

Źródło: KAI / Twoja Sprawa