Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Z jakiego powodu boimy się odmawiać?

ASERTYWNOŚĆ
Milad B. Fakurian/Unsplash | CC0
Udostępnij

Twoja obawa przed negatywną reakcją okazuje się w wielu sytuacjach silniejsza niż twój własny komfort i możliwość decydowania o swoim życiu?

Trudno jest ci powiedzieć „nie” w różnych sytuacjach życiowych, w których ktoś prosi cię o coś, czego nie chcesz lub nie jesteś w stanie zrobić? Co wówczas przeżywasz? Co sprawia, że jednak pośpiesznie zgadzasz się i dopiero po czasie orientujesz się, że po raz kolejny zachowałeś się wbrew własnym potrzebom i pragnieniom? Dlaczego tak się dzieje?

 

Odmawianie jest OK

Odmawianie mogą utrudniać ci różne przekonania i wynikające z nich obawy, najczęściej nieświadome, które nie pozwalają ci podjąć racjonalnego, zgodnego ze sobą wyboru w danych sytuacjach. Możesz na przykład uważać, że odmowa spełnienia tego, o co prosi cię ważna dla ciebie osoba, może w jakiś sposób pogorszyć lub zakończyć relację między wami. Spodziewasz się wówczas, że twoja decyzja nie zostanie przyjęta z akceptacją oraz wzbudzi u drugiej strony nieprzyjemne emocje. Twoja obawa przed negatywną reakcją okazuje się w wielu sytuacjach silniejsza niż twój własny komfort i możliwość decydowania o swoim życiu.

Jednakże zgadzając się na coś wbrew swoim chęciom, prowadzisz siebie do narastającej złości i rozżalenia. Prędzej czy później będzie miało to negatywne skutki dla relacji z danymi osobami, którym trudno jest ci odmówić. Paradoksalnie uległe zachowania, które w twoim zamierzeniu mają za zadanie ochronić twoje relacje, prowadzą jednak do ich niszczenia. Nieświadomie dążysz zatem do tego, czego tak bardzo chcesz uniknąć. Być może obserwujesz u siebie zachowania nagłego wybuchu wściekłości, na przykład w sytuacji kolejnej prośby, którą nie chcesz, a „musisz” spełniać? A może z czasem wycofujesz się z danej relacji czując się wykorzystywanym przez drugą stronę? Masz poczucie, że twoje potrzeby nie są dla tej osoby ważne?

 

Większa wolność

Czasami rzeczywiście inne osoby mogą stawiać nam żądania i na różne sposoby wymuszać spełnienie ich próśb. Zadaj sobie wówczas pytanie, z jakiego powodu decydujesz się trwać w relacji, w której twoje potrzeby są pomijane? Dlaczego zależy ci na osobie, która nie ma dla ciebie szacunku? Poprzez powiedzenie „nie” możesz obronić siebie oraz przekazać drugiej osobie informację o tym, jak chcesz być traktowany. W ten sposób zwiększasz prawdopodobieństwo tego, że twoje potrzeby zostaną zauważone i poszanowane. Ponadto dajesz drugiej osobie szansę na zmianę zachowania wobec ciebie. Szczera komunikacja własnych myśli i odczuć jest właściwą drogą do bliskich, satysfakcjonujących i przede wszystkim prawdziwych relacji z innymi.

Najczęściej bywa tak, że oczekiwanie negatywnej reakcji na naszą odmowę jest naszą fantazją, nieopartą na realnych doświadczeniach w relacji z jakąś osobą. Z jakiego powodu tworzymy tego typu czarne scenariusze w naszej głowie? Możesz zrozumieć swoje przekonania i obawy, sięgając do przeszłych doświadczeń w swoim życiu.

W jaki sposób twoi najbliżsi opiekunowie reagowali na twoje odmowy? Jakie było ich postępowanie wobec twoich zamierzeń? Jak traktowali twoje potrzeby? Być może twój obecny sposób reagowania pochodzi z dziecięcych lat, gdzie brak odmowy był swego rodzaju sposobem na „przetrwanie”. Będąc zależnym od swoich rodziców czy innych znaczących osób, mogłeś mieć poczucie, że musisz spełniać wymogi, które stawiają. Być może świadomość, że nie jesteś już małą przestraszoną dziewczynką lub chłopcem może pomóc ci zdobyć się na odwagę mówienia „nie” wszystkiemu w twoim życiu, czego z różnych powodów nie chcesz na ten moment wybierać.

Możesz też zastanowić się nad własną reakcją na odmawianie innych osób. Zazwyczaj obawiając się odmowy, mamy również trudności w jej przyjęciu. Jak się wówczas czujesz? Nieprzyjemne uczucia pojawiają się w nas najczęściej wtedy, gdy traktujemy odmowę jako odrzucenie nas samych. Możesz spróbować pomyśleć o tym, że druga osoba odmawia ci być może ze względu na własne potrzeby lub ograniczenia. Być może to pozwoli ci czuć się dla kogoś ważny i kochany pomimo jego odmowy. Umiejętność przyjęcia czyjegoś „nie” z pewnością przyczyni się do większej wolności w stawianiu granic innym.