Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 06/12/2022 |
Św. Mikołaja
Aleteia logo
Materiał sponsorowany
separateurCreated with Sketch.

Mojżesz na Facebooku, czyli jak dziś uczyć religii w szkole?

By Czasopismo Katecheza | 03.03.20

Czasopismo "Katecheza" to gotowe scenariusze lekcji, filmy, prezentacje, gry, quizy, kody QR nie tylko dla katechetów, ale też dla rodziców, którzy chcą w ciekawy sposób przekazać dzieciom wiarę.

Z wielką radością i nadzieją należy powitać ukazanie się nowego czasopisma „Katecheza” poświęconego katechezie i wychowaniu religijnemu, które wypełni istniejącą lukę w tym obszarze.

Czasopismo – adresowane do katechetów, wychowawców katolickich i duszpasterzy – stawia sobie za cel wspieranie ich wysiłków w działalności praktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, nie ograniczając się do teorii, ale prezentując również inspirujące i budzące pasję działania.

Służąc pomocą w realizacji podstawy programowej katechezy i programu nauczania religii, proponuje zestawy gotowych materiałów do wykorzystania podczas lekcji religii: scenariusze lekcji z kartami pracy, filmy, prezentacje multimedialne, gry, quizy, QR kody i inne narzędzia pomocne w edukacji. Mogą efektywnie służyć też w edukacji domowej, rodzinnej.

Propozycja wykorzystania nowoczesnych metod i technik nauczania oraz nowych technologii zakłada przyczynienie się do skuteczniejszego oddziaływania nauczająco-wychowująco-wtajemniczająco-ewangelizacyjnego wobec adresatów pokolenia cyfrowego w różnym wieku, stopniu identyfikacji z wiarą i Kościołem oraz zaangażowania, a także osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej.

Wsparcie ekspertów niesie pomoc w zakresie komunikacji z rodzicami czy uczniami, także z uczniami z problemami wychowawczymi czy wymagającymi szczególnej pomocy oraz troski. Pragnie inspirować oraz wspomagać w kompetentnym podejmowaniu trudnych czy kontrowersyjnych tematów.

Nowe czasopismo „Katecheza” ukazuje się pod patronatem Zakładu Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wpisując się w piękną tradycję inspirujących poszukiwań, zaangażowania w działalność katechetyczną tego środowiska. To tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II pozdrawiając wszystkich katechetów duchownych, życia konsekrowanego i świeckich w Polsce powiedział: „Poznań jest wielkim ośrodkiem katechetycznym, jest ośrodkiem myśli katechetycznej” (20 czerwca 1983 r.).

Ufajmy, że dynamizm przedsięwzięcia, jakim jest czasopismo „Katecheza”, przyczyni się do ożywienia oraz skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny pokoleniu epoki cyfrowej. Stanie się ośrodkiem myśli, poszukiwań i inspirujących działań katechetycznych, rozbudzi na nowo zaangażowanie i pasję.

Więcej informacji o czasopiśmie: www.czasopismo-katecheza.pl