Aleteia logoAleteia logoAleteia
środa 22/03/2023 |
Św. Zachariasza
Aleteia logo
Aktualności
separateurCreated with Sketch.

Msze święte do 50 osób albo całkiem odwołane? Sprawdź, jak to wygląda w twojej diecezji!

WEB-Single-woman-at-Mass-Jeffrey-Bruno

Jeffrey Bruno

Redakcja - Katolicka Agencja Informacyjna - 14.03.20

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju pojawiają się kolejne komunikaty dotyczące działania poszczególnych parafii.

Wielki Post to również czas jałmużny. W tym szczególnym okresie prosimy cię o wsparcie, które umożliwi nam dalszą ewangelizację i wlewanie nadziei w serca czytelników.

Kliknij, aby wesprzeć

„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób” – napisał w specjalnym komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. „Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”.

W obliczu stanu zagrożenia epidemicznego polscy duchowni podejmują następujące decyzje:

1. Odwołanie wszystkich mszy świętych

Taką decyzję podjął m.in. biskup gliwicki Jan Kopiec. Jak napisał:

„z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

1. odwołane zostają planowe godziny mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.

2. ze względu na decyzję o sprawowaniu mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;

3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i drogi krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;

4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;

5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;

6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;

7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;

8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności”.

O odwołaniu mszy świętych poinformowali także m.in. Klasztor Dominikanów w Warszawie, parafia pw. Św. Mikołaja w Gdyni – Chyloni, parafia Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni czy parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

2. Zwiększenie liczby mszy świętych i transmisji

Taką informację podano z kolei w Nowym Targu. Największa parafia w Nowym Targu – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w związku z koronawirusem zmieniła porządek mszy św. W niedzielę Eucharystie będą co 30 minut.

– Zgodnie z wytycznymi zarówno polskiego rządu, jak i Episkopatu zmieniamy porządek mszy św., tak aby liczba wiernych nie przekroczyła 50 osób – mówi ks. Stanisław Strojek, proboszcz parafii i zarazem dziekan dekanatu nowotarskiego. – Zależy nam na tym, aby być z ludźmi cały czas. Dlatego będziemy posługiwać cały dzień, od godz. 6.00 do 20.30 – dodaje ks. Strojek.

Do kościoła będzie można wejść tylko jednymi drzwiami, a wierni będą dokładnie liczeni. Jeśli liczba osób przekroczy 50, będą poproszone o poczekanie na następną liturgię.

Z kolei o zwiększenie transmisji mszy świętych zaapelował bp Jan Piotrowski. Zgodnie z jego zaleceniem „wierni są zachęcani do pozostania w domach i skorzystania w niedzielę z transmisji mszy św., których z racji epidemii jest więcej niż zazwyczaj.

Od najbliższej niedzieli 15 marca w Diecezjalnym Radiu eM Kielce transmitowana będzie dodatkowa msza św. z kieleckiej bazyliki katedralnej o godz. 7.30. Tak jak do tej pory Eucharystii z bazyliki będzie można wysłuchać również o godz. 11.00.

Kilka parafii transmituje msze św. za pośrednictwem internetu. W Kielcach, poza katedrą są to: parafia św. Jadwigi Królowej i św. Franciszka z Asyżu oraz: św. Marii Magdaleny w Koszycach, Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, św. Stanisława w Mniowie, Narodzenia NMP w Minodze.

W najbliższy poniedziałek i wtorek (16 i 17 marca) będzie można wysłuchać rekolekcji wielkopostnych, które w kieleckiej bazylice wygłosi ks. prałat Dariusz Gącik, wikariusz generalny diecezji kieleckiej. Transmisje mszy św. z nauką rekolekcyjną będą dostępne na antenie radiowej o godzinie 6.30 oraz 9.00” (KAI).

3. Bezwzględne przestrzeganie limitu 50 wiernych

Zapowiedział m.in. biskup płocki Piotr Libera. Jednocześnie poprosił o modlitwę za pośrednictwem mediów, zawiesił wszystkie rekolekcje i zachęcił do przyjmowania Komunii św. duchowej.

„Biskup poprosił proboszczów, aby uświadomili wiernym, że nie powinni gromadzić się tłumnie w świątyniach – w kościele może znajdować się podczas mszy św. nie więcej niż 50 osób; należy zachować też przynajmniej 1 metr odległości między sobą.

Zwrócił się również do księży, aby za pomocą mediów społecznościowych (Facebooka, Twittera, YouTube) organizowali transmisje mszy św. i nabożeństw (drogi krzyżowej, Gorzkich żali, nabożeństw pokutnych, rozważań Słowa Bożego) – ze swoich kościołów parafialnych. (…) Kościoły mają być w miarę możliwości otwierane, aby wierni mogli się w nich modlić indywidualnie. Zalecono przełożenie sakramentu chrztu św., roztropne sprawowanie sakramentu pokuty i namaszczenia chorych, zabezpieczenie konfesjonałów foliami lub szybami ochronnymi, organizację pogrzebów tylko z udziałem najbliższej rodziny” (KAI).

Do egzekwowania zasady obecności maksymalnie 50 osób na mszach św. zobowiązał kapelanów również biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Jezus zapewnia, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Zachęcam, aby w okresie zagrożenia epidemią odprawiać Mszę św. w jak najmniejszych grupach. Dotyczy to także liturgii pogrzebowej.(…) Apeluję do tych wiernych, którzy będą fizycznie obecni na mszy św., aby przyjmowali Komunię św. na rękę. Kapelanów proszę o skrupulatną dbałość o higienę oraz o uprzejme i stanowcze egzekwowanie jej zasad.Księżom kapelanom polecam odwołanie rekolekcji parafialnych, nabożeństw gorzkich żali i drogi krzyżowej.

Podobne decyzje podjęto w archidiecezji łódzkiej. Bp Ireneusz Pękalski podaje: „prosimy, aby podczas każdej mszy świętej i nabożeństw wewnątrz świątyni nie przebywało więcej niż 50 osób. Jeśli zaczyna gromadzić się większa niż 50 osób liczba wiernych, należy przybywające osoby zaprosić na kolejne msze święte. Najlepiej czynić to przed ich wejściem do świątyni. Osoby wykazujące objawy przeziębienia i osoby w podeszłym wieku należy prosić, aby wróciły do domu.

Osoby przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie wydezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdy użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan.

Usilenie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby, które mimo to stanowczo domagają się przyjęcia Komunii świętej do ust mogą to uczynić na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie.

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Cześć Krzyżowi lub relikwiom oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą”.

4. Msze święte tylko z udziałem osób, które zamówiły intencje

„W każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej mszy św. – głosi najnowsze zarządzenie biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla. Jednocześnie ordynariusz udzielił dyspensy wszystkim wiernym na terenie diecezji bielsko-żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej liturgii i wezwał do pozostania w domach”.

Takie rozwiązanie proponuje również abp Marek Jędraszewski. „Zaapelował do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej. – Nieuczestniczenie w mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku – podkreśla abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski prosi, aby wierni podporządkowali się ograniczeniu nałożonemu przez Ministerstwo Zdrowia, aby na mszach świętych nie przebywało łącznie więcej niż 50 osób. – Jeśli to konieczne, niech w mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną – czytamy w dekrecie.

Arcybiskup zachęca wiernych do korzystania z transmisji mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej. Prosi duszpasterzy, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęca do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi (KAI)”.

Podobną decyzję w dekrecie podjął biskup warszawsko praski Romuald Kamiński:

„1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji (w tym rekolekcje parafialne), pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).

5. Udział wiernych w mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego (…).

Kochani Parafianie!W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w wyjątkowej sytuacji jaka zaistniała, usilnie zalecam, by w najbliższą Niedzielę roztropnie pozostać w domach i „uczestniczyć” w Liturgii Mszy św. poprzez media! Możecie to uczynić z czystym sumieniem, ze względu na dyspensę, której nasz Arcybiskup udziela wszystkim pozostającym w zaistniałej sytuacji w domach!W kościele odprawiać będziemy Msze św. tylko dla 50 osób, nie więcej!!! Dlatego pierwszeństwo mieć będą parafianie, którzy zamówili intencję na danej Mszy św. Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji, która jest absolutnie wyjątkowa! Wszystko to czynione jest dla bezpieczeństwa nas wszystkich!Zachęcam do modlitwy indywidualnej oraz w rodzinach, by Pan oddalił od nas zagrożenie zdrowia i życia! Pamiętajcie: Strzeżonego Pan Bóg strzeże!!! ks. Jacek Plech, proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Katowicach.

Brakuje twojej diecezji? Tekst będziemy aktualizować o najnowsze komunikaty.


WYSTRASZONE DZIECKO

Czytaj także:
„Mamo, czy ja umrę?” Czyli jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie


AMBULANS

Czytaj także:
W Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Sprawdź, co to oznacza w praktyce


ABP STANISŁAW GĄDECKI

Czytaj także:
Episkopat: do 50 osób na mszy – stosujmy się do rozporządzenia organów państwowych

Tags:
koronawirusmsza
Wesprzyj Aleteię!

Jeśli czytasz ten artykuł, to właśnie dlatego, że tysiące takich jak Ty wsparło nas swoją modlitwą i ofiarą. Hojność naszych czytelników umożliwia stałe prowadzenie tego ewangelizacyjnego dzieła. Poniżej znajdziesz kilka ważnych danych:

  • 20 milionów czytelników korzysta z portalu Aleteia każdego miesiąca na całym świecie.
  • Aleteia ukazuje się w siedmiu językach: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim i słoweńskim.
  • Każdego miesiąca nasi czytelnicy odwiedzają ponad 50 milionów stron Aletei.
  • Prawie 4 miliony użytkowników śledzą nasze serwisy w social mediach.
  • W każdym miesiącu publikujemy średnio 2 450 artykułów oraz około 40 wideo.
  • Cała ta praca jest wykonywana przez 60 osób pracujących w pełnym wymiarze czasu na kilku kontynentach, a około 400 osób to nasi współpracownicy (autorzy, dziennikarze, tłumacze, fotografowie).

Jak zapewne się domyślacie, za tymi cyframi stoi ogromny wysiłek wielu ludzi. Potrzebujemy Twojego wsparcia, byśmy mogli kontynuować tę służbę w dziele ewangelizacji wobec każdego, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest i w jaki sposób jest w stanie nas wspomóc.

Wesprzyj nas nawet drobną kwotą kilku złotych - zajmie to tylko chwilę. Dziękujemy!

Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Tu możesz poprosić zakonników o modlitwę. Wyślij swoją intencję!


Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail