Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Pierwszy episkopat zezwolił na udzielanie absolucji generalnej

POPE AUDIENCE
Udostępnij

Absolucji generalnej – czyli tzw. zbiorowego rozgrzeszenia bez spowiedzi – można udzielać tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Węgierski episkopat obrządku łacińskiego zezwolił, aby w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, zgodnie z kanoniami 961-963 Kodeksu Prawa Kanonicznego kapłani udzielali rozgrzeszenia ogólnego. Jak zaznaczono, poszczególni biskupi diecezjalni mogą wydać inne postanowienia. Czytamy o tym w komunikacie wydanym 17 marca.

 

Zawieszone liturgie publiczne

Biskupi węgierscy zdecydowali, że od niedzieli 22 marca zostaną zawieszone liturgie publiczne. Jedynymi wyjątkami są pogrzeby, które należy sprawować w sposób prosty i zwięzły – zaznaczają. Jednocześnie proszą kapłanów, aby nadal odprawiali mszę świętą w kościołach lub w odpowiednich kaplicach, aby zaświadczyć, że celebracja Eucharystii jest „centrum życia Kościoła”, jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1343) ).

Zapisane już intencje mszy świętej mogą być odprawiane sine populo (bez ludu) lub przenoszone na inne dni czy kościoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK. 1309).

Zachęcają wiernych, by uczestniczyli we mszy świętej śledząc transmisje w swoich domach, aby ukazać, że „cały Kościół jest zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa” (KKK 1369).

 

Dyspensa od obowiązku mszy

Episkopat węgierski przypomina, że biskup diecezjalny, ilekroć uzna to za konieczne, może zwolnić się z obowiązku uczestniczenia we mszy świętej w niedzielę i dlatego ordynariusze udzielają tej dyspensy, aby uniknąć zarażenia. Zachęca wiernych, by w związku z niemożliwością udziału w Eucharystii czytali Pismo Święte, odmawiali liturgię godzin lub inną modlitwę – przez odpowiedni czas osobiście i w rodzinach.

Przypomina, że media publiczne transmitują msze święte w niedziele i święta, a ponadto przewidziane są także inne transmisje online.

„Zachęcamy wspólnoty parafialne i zakonne do organizowania stałej modlitwy za osoby dotknięte epidemią, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów organów zdrowia publicznego” – piszą węgierscy pasterze, zastrzegając jednocześnie, że ich instrukcja dotyczy diecezji obrządku łacińskiego.

Apelują o powierzenie się i zaufanie Bogu, o solidarność społeczną, o wielkoduszność, zwłaszcza wobec osób starszych i chorych. „Z szacunkiem prosimy naszych starszych braci w kapłaństwie, aby w tej sytuacji szczególnie chronili swoje zdrowie” – piszą węgierscy biskupi.

 

Absolucja generalna

Odnośnie absolucji generalnej należy przypomnieć, że w myśl przepisów prawa kanonicznego decyzję w tej sprawie podejmuje biskup diecezjalny.

Natomiast wierni, by ważnie skorzystali z sakramentalnej absolucji udzielonej wielu penitentom jednocześnie, muszą mieć nie tylko odpowiednią dyspozycję, lecz również postanowienie, że we właściwym czasie wyznają grzechy ciężkie, których teraz wyznać nie mogą. Mają jak najszybciej, przy nadarzającej się okazji odbyć spowiedź indywidualną.

KAI/ks