Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

Aleteia

Góra Tabor. Tam, gdzie objawiła się chwała Boga

Le mont Thabor
Widok na Bazylikę Przemienienia na górze Tabor.
Udostępnij

Góra Tabor od czasów biblijnych otoczona jest aurą tajemnicy i świętości, opiewanych w Psalmach. Tu, u jej podnóża, w XII w. przed Chrystusem rozegrała się bitwa między Izraelitami i Kananejczykami. Ale przede wszystkim znana jest jako miejsce Przemienienia Jezusa.

Tabor przypomina bardziej wzgórze niż wysoką górę, wznosi się na 588 metrów na południu Galilei. Jej wielkość wynika jednak nie z tego, że jest wysoka, tylko z przypisywanej jej od wieków świętości. Zwłaszcza od XII w. przed Chrystusem, gdy Izraelici wystąpili przeciw Kananejczykom, którzy zajmowali tereny wokół góry Tabor i czcili pogańskich bożków. Świadczy o tym Księga Ozeasza:

Słuchajcie tego, kapłani,
zechciej to pojąć, domu Izraela, domu królewski,
natęż swą uwagę
przecież na straży Prawa ty stoisz.
Ale wy sidłem jesteście dla Mispa
i siecią rozpiętą nad Taborem.
Zabrnęliście głęboko w zdrożności,
moja kara dosięgnie was wszystkich.

Jednak, pomimo występków narodu żydowskiego, Bóg wspiera go w walce przeciw Kananejczykom i nakazuje: „Idź, udaj się na górę Tabor i weź z sobą dziesięć tysięcy mężów synów Neftalego i synów Zabulona. Przyprowadzę ci do potoku Kiszon Siserę, wodza wojska Jabina, z jego rydwanami i hufcami i dam je w twoje ręce”.

Izraelici zrobili to. Słowo Boże wypełniło się i Kananejczycy zostali pokonani. Psalm 89 przypisuje Bogu chwałę, z którą góra Tabor wiązana jest w sposób jednoznaczny: „Ty stworzyłeś północ i południe; Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia”.

 

Przemienienie Jezusa na „wysokiej górze”

O ile pisma z początków chrześcijaństwa nie są precyzyjne co do miejsca tego przełomowego wydarzenia z życia Chrystusa, jakim było Przemienienie, to od IV w. za sprawą św. Cyryla z Jerozolimy, a zwłaszcza św. Hieronima i jego teologicznego autorytetu, ta kwestia nie była podawana w wątpliwość. Góra Tabor była odtąd uważana za miejsce, w którym objawiła się chwała Boga podczas Przemienienia. To przekonanie przetrwało do dziś, a jego prawdziwość Ewangelie wydają się potwierdzać.

Ewangelista Łukasz opisuje to wydarzenie tak: „Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe” (Łk, 9). Wspomina także o dwóch mężczyznach, do tej pory nieobecnych, którzy trzymali się blisko niego. Kim byli? Łukasz precyzuje:

A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem.

To zdarzenie, pisze Łukasz, bardzo poruszyło Piotra, Jana i Jakuba. Bez trudu jesteśmy w stanie wyobrazić sobie zdumienie uczniów, o których Pismo mówi, że ogarnęła ich senność, ale walczyli z nią i udało im się ujrzeć chwałę Jezusa i dwóch mężczyzn u jego boku.

Opis na tym się nie kończy. Gdy Piotr poprosił Jezusa, by wznieśli namiot dla nich trzech, „pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok”. Łukasz precyzuje: „A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»”. Byli zdziwieni. Ale Jezus nakazał im milczenie o tym, co widzieli.

 

Góra Tabor dzisiaj

Tabor jest miejscem nadzwyczajnym, jedynym w swoim rodzaju, celem wielu pielgrzymek. Pierwsze sanktuarium wzniesiono tu w IV w., dokładnie tam, gdzie dziś znajduje się grecki klasztor prawosławny. W VI w. wybudowano tu kościół w stylu syryjskim, stał na miejscu obecnej bazyliki z 1919 r.

W każdym wieku przybywało na górze Tabor świątyń i klasztorów, ale jej wzgórza wciąż pokrywają dęby i dzika roślinność.  Ze szczytu widać całą dolinę Ezdrelon, a w oddali depresję Jordanu. To wspaniałe miejsce, sprzyjające medytacji nad biblijnymi epizodami i pamięci o pokoleniach, które od stuleci wspinały się ścieżkami góry Tabor.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail