Aleteia logoAleteia logoAleteia
wtorek 28/05/2024 |
Bł. kard. Stefana Wyszyńskiego
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Nabożeństwo Słowa Bożego na Wielki Piątek przeżywany w domu

CHRIST

Diego Velázquez | Public Domain

Redakcja - publikacja 09.04.20, aktualizacja 01.04.2021

Wielki Tydzień to bardzo szczególny czas w życiu chrześcijan. Towarzyszymy Jezusowi w drodze na Kalwarię, w Jego męce, śmierci, a ostatecznie – w zmartwychwstaniu! By wam w tym pomóc, od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania codziennie publikujemy tekst domowej liturgii.
Pomóż Aletei trwać!
Chcemy nadal tworzyć dla Ciebie wartościowe treści
i docierać z Dobrą Nowiną do wszystkich zakątków internetu.
Wesprzyj nas

Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne.
RAZEM na pewno DAMY RADĘ!

Jest to nabożeństwo Słowa Bożego przeznaczone dla tych, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w liturgii Wielkiego Piątku. 

Instrukcja ogólna:

 • Tekst nabożeństwa jest rozpisany na dwie lub więcej osób, ale można nim także modlić się w pojedynkę.
 • Warto przygotować miejsce do modlitwy, bo to pomoże nam skupić się na słowie Bożym.
 • Ustawmy tam krzyż – najlepiej większy, bo w Wielki Piątek to on będzie w centrum celebracji.
 • Zapalmy świecę. Jeśli to możliwe, przygaśmy pozostałe światła.
 • Ze względu na dramatyzm Wielkiego Piątku zrezygnujmy z kwiatów.
 • Jeśli modlimy się w większym gronie, trzeba wyznaczyć osobę, która poprowadzi modlitwę.
 • Prowadzący decyduje o długości momentów ciszy.
 • Wyznaczmy, kto czyta poszczególne czytania.
 • Można przygotować też odpowiednie pieśni.

Instrukcja na Wielki Piątek:

 • Dobrze by było zapewnić każdemu czytającemu uczestnikowi liturgii tekst wielkiej modlitwy powszechnej przeznaczony na Wielki Piątek.
 • Czytanie męki Pańskiej jest wyjątkowo poruszające. Warto tekst odczytać w całości, powoli i ze zrozumieniem. Jeśli tylko to możliwe, podzielcie się w domu czytaniem tego tekstu według tradycyjnych ról oznaczonych poniżej w następujący sposób:
  X – Jezus, E – narrator, T – tłum lub ludzie z tłumu, I – uczniowie i otoczenie Jezusa.
  Jeśli czytają trzy osoby, E przejmuje partię T. Jeśli czytają dwie osoby, E przejmuje partię T oraz I.
 • Lektor – po odczytaniu słów “I skłoniwszy głowę wyzionął ducha” – powinien zdmuchnąć uprzednio przygotowaną do tego świecę.
 • Nabożeństwo można odprawiać w czasie według uznania, poczynając od godziny 15.00.
 • Przez całe nabożeństwo utrzymujemy ciszę i skupienie, by było widać, że naprawdę wydarza się coś dramatycznego.

* * *

Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej

Wykonało się! 

Wszyscy siedzą w ciszy przed krzyżem przez 2 minuty.
Następnie wszyscy wstają i robią znak krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Prowadzący wypowiada modlitwę na początek:

Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytania na Wielki Piątek

Czytający stoi, reszta wiernych siedzi.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza [Iz 52, 13 – 53, 12]

Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi, tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli? Na kim się ramię Pana objawiło?

On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem; jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic.

Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie.

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze; a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich.

Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje jego losem? Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało.

Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie.

Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.

Oto słowo Boże.

Reszta: Bogu niech będą dzięki!

Czytający lub śpiewający psalm stoi, reszta siedzi.

PSALM 31

Refren: Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.

Panie, do Ciebie się uciekam: niech nigdy nie doznam zawodu *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Refren

Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, *
dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
postrachem dla moich znajomych; *
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.

Refren

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *
i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Refren

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Bądźcie dzielni i mężnego serca, *
wszyscy, którzy ufacie Panu.

Refren

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu do Hebrajczyków [Hbr 4, 14-16; 5, 7-9]

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.

Reszta: Bogu niech będą dzięki!

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć krzyżowa.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dał Mu imię,
które jest ponad wszelkie imię.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Wszyscy wstają. Ewangelia jest odczytywana z podziałem według tradycyjnych ról oznaczonych poniżej w następujący sposób:
X – Jezus, E – narrator, T – tłum lub ludzie z tłumu, I – uczniowie i otoczenie Jezusa.

Jeśli czytają trzy osoby, E przejmuje partię T. Jeśli czytają dwie osoby, E przejmuje partię T oraz I.

Jeśli są dzieci lub starsze osoby, można zadecydować o tym, by wszyscy siedzieli. 

EWANGELIA

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana

E. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: X  Kogo szukacie?  E.  Odpowiedzieli Mu:  T.  Jezusa z Nazaretu.  E.  Rzekł do nich Jezus: X  Ja jestem.  E.  Również i Judasz, który Go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał:  X  Kogo szukacie?  E.  Oni zaś powiedzieli:  T.  Jezusa z Nazaretu.  E.  Jezus odrzekł:  X  Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.  E.  Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra:  X  Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?

E. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród.

A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra:  I.  Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?  E.  On odpowiedział:  I.  Nie jestem.  E.  A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się.

Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: X  Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.  E.  Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc:  I.  Tak odpowiadasz arcykapłanowi?  E.  Odrzekł mu Jezus: X  Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?  E.  Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.

A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego:  T.  Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów?  E.  On zaprzeczył mówiąc:  I.  Nie jestem.  E.  Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł:  I.  Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie?  E.  Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.

Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł:  I.  Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?  E.  W odpowiedzi rzekli do niego:  T.  Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie.  E.  Piłat więc rzekł do nich:  I.  Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa.  E.  Odpowiedzieli mu Żydzi:  T.  Nam nie wolno nikogo zabić.  E.  Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego:  I.  Czy Ty jesteś królem żydowskim?  E.  Jezus odpowiedział: X  Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?  E.  Piłat odparł:  I.  Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?  E.  Odpowiedział Jezus: X  Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.  E.  Piłat zatem powiedział do Niego:  I.  A więc jesteś królem?  E.  Odpowiedział Jezus:  X  Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.  E.  Rzekł do Niego Piłat:  I.  Cóż. to jest prawda?  E.  To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich:  I.  Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego?  E.  Oni zaś powtórnie zawołali:  T.  Nie Tego, lecz Barabasza!  E.  A Barabasz był zbrodniarzem.

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować, A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym, Potem podchodzili do Niego i mówili:  T.  Witaj, królu żydowski!  E.  I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich:  I.  Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy.  E.  Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich:  I.  Oto człowiek.  E.  Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali:  T.  Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!  E.  Rzekł do nich Piłat:  I.  Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy.  E.  Odpowiedzieli mu Żydzi:  T.  My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym.

E. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: I.  Skąd Ty jesteś?  E.  Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego:  I.  Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować?  E.  Jezus odpowiedział: X  Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał Tobie.  E.  Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali:  T.  Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi.

E. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata, Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: I.  Oto król wasz!  E.  A oni krzyczeli:  T.  Precz! Piecz! Ukrzyżuj Go!  E.  Piłat rzekł do nich:  I.  Czyż króla waszego mam ukrzyżować?  E.  Odpowiedzieli arcykapłani:  T.  Poza Cezarem nie mamy króla.  E.  Wtedy wydał im Jezusa, aby Go ukrzyżowano.

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata:  T.  Nie pisz: Król żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem. żydowskim.  E.  Odparł Piłat:  I.  Com napisał, napisałem.

E. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: T.  Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć.  E.  Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: X  Niewiasto, oto syn twój.  E.  Następnie rzekł do ucznia:  X  Oto matka twoja.  E.  I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: X  Pragnę.  E.  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:  X  Wykonało się!  E.  I skłoniwszy głowę wyzionął ducha.

Lektor zdmuchuje świecę.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Był to dzień Przygotowania; aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat — ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem — Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kości Jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebodli.

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy! i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc ze względu na żydowski dzień Przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.

Wszyscy siadają. Żadna aklamacja nie kończy czytania Ewangelii, a prowadzący powtarza ostatnie wersety, podając je wszystkim jak echo do rozważania w cichy sposób:

W głębi naszych serc, dotkniętych przez grzech,
pozwólmy, by te słowa Pana mocno w nas wybrzmiały,
ponieważ są skierowane osobiście do każdego z nas.

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 
«Wykonało się!»
 I skłoniwszy głowę wyzionął ducha.

5 minut poświęcamy na medytację w ciszy.

Następnie wszyscy wstają, a prowadzący inicjuje Modlitwę Powszechną, która w Wielki Piątek jest wyjątkowo rozbudowana i zawiera intencje całego Kościoła i świata. 

MODLITWA POWSZECHNA

l. ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży, niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca wszechmogącego.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom, strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół, rozszerzony na cały świat, trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy: Amen.

2. ZA PAPIEŻA

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za naszego papieża N., niech nasz Bój Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje, wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. ZA WSZYSTKIE STANY KOŚCIOŁA

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za naszego biskupa N., za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi, wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. ZA KATECHUMENÓW

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za katechumenów, niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem; pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie chrztu świętego, zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5. O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa: niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy, niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności, wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna, i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. ZA ŻYDÓW

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za Żydów, do których jako pierwszych Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im wzrastać w miłości Jego Imienia i w wierności Jego przymierzu.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, który dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu, wysłuchaj łaskawie próśb Twego Kościoła, aby lud, który jako pierwszy wybrałeś dla siebie, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Amen.

7. ZA NIEWIERZĄCYCH W CHRYSTUSA

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem znaleźli prawdę; i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia, stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

8. ZA NIEWIERZĄCYCH W BOGA

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju; spraw łaskawie, aby wszyscy, mimo przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

9. ZA RZĄDZĄCYCH PAŃSTWAMI

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za wszystkich rządzących państwami: niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

10. ZA UDRĘCZONYCH W OKRESIE EPIDEMII

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę, prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia; w Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych; udziel sił tym, którzy im służą; daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

11. ZA STRAPIONYCH I CIERPIĄCYCH

Wszyscy odmawiają modlitwę:

Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem.

Następuje chwila ciszy, a po niej prowadzący odmawia modlitwę:

Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ADORACJA KRZYŻA

Prowadzący bierze w dłonie krzyż i mówi:

Ukażę wam teraz po trzykroć
wizerunek krzyża,
ów znak naszego zbawienia.

Prowadzący trzykrotnie unosi krucyfiks do góry, powoli podnosząc ramiona i je opuszczając, a pomiędzy podniesieniami mówi:

Oto drzewo Krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata.

Wszyscy odpowiadają:

Pójdźmy z pokłonem.

Po każdej z trzech prezentacji krzyża klękamy na chwilę w milczeniu. 

Po adoracji krzyża prowadzący rozpoczyna Modlitwę Pańską: 

Zjednoczeni w Duchu Świętym oraz w jedności z całym Kościołem ośmielamy się mówić, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Mówimy albo śpiewamy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

I od razu dodajemy:

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Siadamy.

KOMUNIA DUCHOWA

Prowadzący mówi:

Choć nie możemy przyjąć komunii sakramentalnej podczas mszy świętej, papież Franciszek zachęca nas gorąco do komunii duchowej, nazywanej także „komunią pragnienia”. Módlmy się słowami zaproponowanymi przez papieża:

Klękam u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,
uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie kocham.
Amen.

Prowadzący mówi:

Zachęcam was teraz, byście pochylili głowy, zamknęli oczy i wsłuchali się w siebie.

Cisza.

W głębi serca pozwólmy, by rosło w nas pragnienie jedności z Jezusem w komunii sakramentalnej.
I by Jego miłość zaczęła działać w naszym życiu. Byśmy kochali innych, jak on nas umiłował.

Cisza przez 5 minut na bycie sam na sam z Jezusem.

MODLITWA

Wstajemy. Prowadzący wypowiada tę modlitwę:

Boże wszechmocny i miłosierny,
Ty, który nas odnawiasz
przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa,
zachowaj w nas to dzieło swej miłości,
aby nasza komunia duchowa
była ofiarą z życia na Twoją służbę.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Wszyscy zwracają się do krzyża i składają ręce.
P
rowadzący wypowiada formułę błogosławieństwa:

Panie, nasz Boże, niech obfite błogosławieństwo
spłynie na Twój lud,
który obchodził pamiątkę śmierci Twojego Syna
i spodziewa się swojego zmartwychwstania;
odpuść mu winy, udziel pocieszenia,
umocnij go w świętej wierze
i zapewnij mu wieczne zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Wszyscy robią znak krzyża.

Rodzice mogą teraz również naznaczyć czoła swych dzieci znakiem krzyża. 

Możemy zakończyć modlitwę, śpiewając pień pasującą do tego dnia. Na przykład poniższą:

 1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
  na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,
  Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia Swojego.
 2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne…
  Ta sama Krew cię skropiła, która nas z grzechów obmyła.
 3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne…
  Z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo.
 4. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone
  Krwią przenajświętszą Baranka skropione,
  Że sam Zbawicie na tobie umarł i uświęcił ciebie.
 5. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe
  na sobie niosąc zbawienie światowe
  Na tobie Jezus spoczywał, gdy w gorzkich mękach umierał.

By dopełnić wielkopiątkowe obrzędy, możecie przygotować drogę krzyżową w waszym domu.

Tags:
modlitwatriduum paschalneWielki Piątek
Modlitwa dnia
Dziś świętujemy...

Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail